Saturn

Posodobljeno: 10/17/2017
Saturn
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Astronomy - Saturn

Saturn

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Astronomske Izraze

Preberite več o astronomskih izrazih s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Podatki o Planetarni Saturn

Snemalna Knjiga Besedilo

  • SATURN Saturn je drugi največji planet v sončnem sistemu in na šestem planetu od Sonca. To je drugi od plinskega giganta, imenovan po rimskem bogu kmetijstva in bogastva. Saturn je najbolj prepoznaven po svojih lepih obročih iz ledu in kamnine.
  • Ne da bi tehtale.