Smartphone

Posodobljeno: 6/21/2018
Smartphone
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Innovations - Smartphone

Pametni Telefon

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Inovacije

Več o inovacijah s scenariji!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Smartphones are mobile phones that also can perform many of the functions of a computer such as email, photographs, and internet access. Many modern smartphones have a touchscreen interface, an operating system, and the capability to run third party apps.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • PAMETNI TELEFON Pametni telefoni so mobilni telefoni, ki lahko opravljajo tudi številne funkcije računalnika, kot so e-pošta, fotografije in dostop do interneta. Veliko sodobnih pametnih telefonov ima vmesnik na dotik, operacijski sistem in zmožnost zagona aplikacij tretjih oseb.