https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/caesar-av-william-shakespeare/jämför-och-kontrast
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!

Aktivitetsöversikt


I den här aktiviteten kommer elever att jämföra och kontrastera två karaktärer i The Tragedy of Julius Caesar . Eleverna kommer att använda texten för att sammanställa en lista över motivationer, drag och övertygelser för varje karaktär. Med ett T-diagram eller Venn-diagram, kommer eleverna att beskriva och illustrera likheter och skillnader mellan de två karaktärerna som de väljer, med fokus på övertygelser, handlingar, motivationer och drag för varje karaktär. Denna aktivitet kan göras efter att en karaktärskarta har fyllts i för att ge utgångspunkt för karaktärforskning. Det kan också vara ett perfekt sätt att samla bevis och exempel på en uppsats eller uppsats.

Låt eleverna undersöka de historiska motsvarigheterna till karaktärer som Caesar eller Marc Antony som en utökad aktivitet och få dem att jämföra och kontrastera hur karaktären framställs i stycket med hur de faktiskt var i verkligheten.


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Elevens instruktioner

Skapa en storyboard som identifierar likheterna och skillnaderna mellan två karaktärer i The Tragedy of Julius Caesar.


  1. Klicka på "Starta tilldelning".
  2. Märk varje kolumnrubrik med de tecken du väljer.
  3. I varje cellrubrik skriver du "Beliefs", "Traits", "Power", "Motivation" eller någon annan aspekt du jämför.
  4. Beskriv aspekterna för varje karaktär. Om de liknar varandra drar du gärna en textbar form för att täcka båda kolumnerna.
  5. Illustrera varje exempel med lämpliga scener, karaktärer och föremål.
  6. Spara och avsluta när du är klar.

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


Jämför och Kontrast
Skapa en storyboard som jämför likheterna och skillnaderna mellan två saker.
Skicklig Framväxande Början
Jämförelseanalys
Text och bilder innehåller en tydlig förklaring av likheter och/eller skillnader mellan kategorierna eller ämnena. Dessa jämförelser går utöver ytliga element och visar stark förståelse.
Text och bilder innehåller en förklaring av likheter och/eller skillnader mellan kategorierna eller ämnena, men förklaringen kan sakna tydlighet eller endast visa ytlig förståelse i vissa rutor.
Text och bilder får inte innehålla någon förklaring av likheter och/eller skillnader, eller så gör de bara ytliga eller felaktiga jämförelser.
Storyboardbild och Ansträngning
Eleven visar tydligt ansträngning för att förmedla bokens miljö, karaktärer och specifika scen. Scenen är tydligt identifierbar utifrån den grafiska skildringen.
Eleven försöker förmedla inställningen, karaktärerna och den specifika scenen med hjälp av grafik, men skildringen kan vara förvirrande, oordnad eller sakna detaljer.
Eleven förmedlar inte tydligt miljön, karaktärerna och scenen.
Stavning och Grammatik
Eleven använder exemplarisk stavning och grammatik. Det finns inga fel.
Eleven gör ett eller två mindre fel i stavning och grammatik.
Eleven gör flera fel i stavning och grammatik.


Hur man Använder Olika Element för Karaktärsjämförelse

1

Välj Karaktärer

Be eleverna göra en lista över potentiella och huvudkaraktärer för jämförelse. Dela in klassen i olika grupper och be varje grupp välja två eller fler än två tecken.

2

Använd Grundläggande Element

Elever kan börja jämförelsen genom att använda viktiga element som karaktärsdrag, motivation, mål och övertygelser. Senare kan de gå vidare till mer komplexa och abstrakta begrepp.

3

Analysera Språk och Dialog

Undersök de verbala och ickeverbala ledtrådarna som karaktärer använder. Använder de några speciella språkliga tics, klangfärger eller retoriska strategier? Hur kommer interaktioner och personligheter fram i deras kommunikation?

4

Undersök Bågar och Utveckling

Analysera utvecklingen av varje karaktär genom hela berättelsen. Förändras deras attityder, vanor eller övertygelser? Ökar eller minskar de? Tänk på hur deras karaktärsutveckling påverkar berättelsen som helhet.

5

Uppmuntra Samarbetsprojekt

Efter en grundlig analys kan eleverna använda den inhämtade informationen för att göra intressanta och engagerande projekt utifrån skillnaderna mellan karaktärer. Till exempel, om en grupp valde Brutus och Anthony för jämförelse, kan de skriva två dikter om samma ämne men från två olika karaktärers synvinkel.

6

Organisera en Gallerivandring

Skapa en gallerivandring där eleverna kan ställa ut sina konstnärliga tolkningar, projekt och karaktärsutvärderingar. Eleverna kan vandra omkring i klassrummet, dela kunskap och ställa frågor. Detta kommer att skapa en intressant plattform för diskussion på ett mycket mer engagerande sätt.

Vanliga Frågor om att Jämföra Karaktärer i The Tragedy of Julius Caesar

Vilka gemensamma egenskaper hade Mark Antony och Julius Caesar?

Julius Caesar och Mark Antony var båda charmiga och mäktiga ledare som vann sina anhängares trohet. De har passion och är effektiva offentliga talare som kan påverka en stor publik. Båda personerna är också mycket viktiga för Roms maktstruktur och historia.

Hur kan jag utvärdera de retoriska strategier som används av Brutus och Antonys karaktärer?

Eleverna kan undersöka hur Brutus och Antony använder retorik för att främja sina mål. Uppmuntra dem att tänka på hur de tar itu med folkmassans känslor, hur de använder Ethos, Pathos och Logos i sina tal och hur deras ord påverkar den romerska befolkningens attityder.

Vad skiljer Brutus och Cassius personlighet från varandra?

Brutus visas som en ädel och idealistisk individ som kämpar med sin roll i Caesars mord. Å andra sidan är Cassius mer pragmatiker, listig och motiverad av egenintresse. Eleverna kan undersöka hur dessa variationer påverkar deras beteende och relationer.
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/caesar-av-william-shakespeare/jämför-och-kontrast
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office