Mer Bild
Uppslagsverk
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/dreams-av-langston-hughes/tpcastt-jämförelse

Aktivitetsöversikt
Använd den traditionella TP-CASTT-aktiviteten för att få eleverna att jämföra två dikter med liknande teman och ämnen. I följande exempel jämförs "Dreams" och "A Dream Deferred" för att lyfta fram det gemensamma temat för vikten av att hålla sig till drömmar och mål.


TP-CASTT Exempel på "drömmar"

T

TITEL

Jag tycker att titeln sannolikt handlar om drömmar. Kanske drömmarna vi har när vi sover? Eller mål i livet?
P

PARAFRAS

Dikten talar om vikten av att hålla sig på drömmar, för utan dem är livet tomt, meningslöst, brutet och ofantligt.
C

KONNOTATION

Berättaren använder ord som "dö, brutna vingar, gå, barren fält" och "frusna" för att markera den kalla och tomma bilden av ett liv utan drömmar och mål.
en

INSTÄLLNING / TONE

Berättarens ton är en brådskande och självförtroende. Berättaren uppmanar läsaren att fortsätta att hålla fast vid sina drömmar, och berättaren verkar veta vikten av att hålla sig till drömmar.
S

FLYTTA

I denna speciella dikt finns det ingen uppenbar skift mellan linjer eller stanser. Båda stanerna är varningar om vad som händer när någon ger upp hopp om sina framtida mål.
T

TITEL

Denna dikt handlar om vikten av att hålla sig till mål i livet. Det handlar inte om sovande drömmar, även om det ibland är där våra mål manifesteras.
T

TEMA

Diktens tema är att hålla fast vid mål och hopp om en dag att uppnå dem, för utan mål är livet brutet, tomt och utan syfte.

TPCASTT Exempel på "En drömuppskjuten"

T

TITEL

Titeln kan vara om en dröm blir avstängd till senare.
P

PARAFRAS

Berättaren undrar vad som händer med drömmar som är uppskjutna, och musesar om vad de gör i en serie likheter. Berättaren undrar om de torkar upp, fester, stinker illa, blir för gamla och söta, så som en tung last, eller så småningom explodera.
C

KONNOTATION

Berättaren använder jämförelser för att visa de olika sätten på vilka en dröm som släpps kan bli något annat för sig själv för den person som lägger av den. Berättaren använder ord och fraser som "torka upp, festa som en öm, stinka som rått kött, skorpa och socker över, sags," och "explodera" för att få tillgång till alla läsarens sinnen när man tänker på en viktig dröm.
en

INSTÄLLNING / TONE

Berättarens ton är verkligen nyfiken till slutet, när berättaren frågar kursivet om en dröm uppskjuten exploderar, vilket tycks vara mer kraftfullt - och till och med hoppas att det kommer.
S

FLYTTA

Skiftet inträffar efter den andra, långa stanzaen som frågar alla de olika sakerna som en dröm uppskjuten skulle kunna göra. I den tredje stanza verkar berättaren lite besegrad, som att det kanske inte händer något - men då, i den sista raden, berättar berättaren uppåt och kursivt, förmodligen förhoppningsvis att en dröm utsatt kan explodera.
T

TITEL

Jag hade rätt i mitt antagande att dikten kan handla om en dröm som blir avstängd för en stund, men berättaren frågar faktiskt vad det kan göra under tiden det blir avstängd.
T

TEMA

Diktens tema är att vara försiktig med vad en dröm som går för länge kommer att göra. Det kanske inte omedelbart tar en vägtull på drömmaren, men så småningom kan det bli för mycket och måste vara uppfyllt.


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Student Instruktioner

Utför en TP-CASTT jämförelseanalys av ”Dreams” och ”A Dream Uppskjuten”. Kom ihåg att TP-CASTT står för titel, Paraphrase, Klang, Attityd / Tone, Shift, titel, tema.


  1. Klicka på "Använd denna mall" från uppdraget.
  2. Välj valfri kombination av scener, tecken, objekt och text för att representera varje bokstav i TP-CASTT.
  3. Skriv några meningar som beskriver betydelsen eller innebörden av bilderna.
  4. Slutföra bilder, redigera och korrekturläsa ditt arbete.
  5. Spara och skicka storyboard till uppdraget.

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


TPCASTT Analys Rubrik Mall (avdelning, Paraphrase, Klang, Inställning / Tone, Skift, Titel, Tema)
TP-CASTT är en akronym för en rad frågor man måste ställa när man analyserar en dikt. TP-CASTTING en dikt hjälper till att bryta ner några av de mer komplicerade språk, ljudenheter, och litterära element som kan vara förvirrande i början. Skapa en storyboard som analyserar de viktigaste TP-CASTT aspekter av dikt, inklusive korrekta eller intressanta skildringar och kompletta förklaringar.
Skicklig
33 Points
Framväxande
27 Points
Början
22 Points
Försök Igen
17 Points
TP-CASTT Analys
Varje aspekt av TP-CASTT analyseras noggrant och eftertänksamt. De två titel aspekter visar eftertänksamhet. Den parafras summerar korrekt upp de viktigaste idéerna i dikten i studentens egna ord. Klang använder ett hälsosamt urval av ord från dikt som belysa viktiga idéer. Attityden / ton är lämplig och diskuterar hur tonen förändras hela dikten, i förekommande fall. Skiftet (er) är / kan identifieras korrekt och förklaras. Temat identifierade belyser betydelsen av dikten och ger en inblick, och det stöds av bevis från texten.
De flesta av de aspekter av TP-CASTT analyseras noggrant och eftertänksamt. När man diskuterar aspekter kan studenten har glömt nyckel bevis, eller de kan vara oklart i sin analys. Studenten visar en grundläggande förståelse för var och en av de delar av förkortningen, men kanske inte gäller dem fullt ut till den valda passagen.
De flesta aspekter av TP-CASTT är försedda med grundläggande fakta och citat från dikten. Studenten kan ha möjlighet att identifiera de delar på rätt sätt, men inte kunna förklara dem helt eller avslöja insikt. Diskussionen är rudimentär och / eller kan tyckas rusade.
Vissa aspekter av TP-CASTT saknas eller alltför begränsad för att göra mål, eller de flesta av de aspekter av TP-CASTT är felaktiga. Studenten gör inga försök att avslöja inblick i hans eller hennes analys.
Skildringar
De skildringar av varje aspekt av TP-CASTT är noggranna till dikten, eller tillhandahålla en intressant, kreativ, eller insikts visuell tolkning av elementet i dikt. Det är uppenbart att eleven tillbringade mycket tid, kreativitet och kraft på att noga crafting varje konstnärlig skildring.
De flesta av de skildringar av varje aspekt av TP-CASTT är noggranna till dikten, eller tillhandahålla en intressant, kreativ, eller insikts visuell tolkning av elementet i dikt. Det är uppenbart att eleven stannade på uppgiften och lägga tid och kraft på att utforma varje konstnärlig skildring.
De flesta av de skildringar av varje aspekt av TP-CASTT är korrekt att dikten, men de är minimala. Det kan finnas vissa felaktigheter eller bevis på att studenten avvikit från den aktuella uppgiften. Studenten får inte har betalat mycket uppmärksamhet på detaljer i crafting varje skildring, och det kan vara ett tecken på att rusa eller begränsad insats.
Några av de skildringar av varje aspekt av TP-CASTT är felaktiga, saknas eller alltför begränsad för att göra mål. Det är uppenbart att den studerande inte lagt ner mycket tid, ansträngning och kreativitet i crafting varje konstnärlig skildring.
Engelska Konventioner
Idéer är organiserade. Visar styrning av grammatik, användning och mekanik. Visar noggrann korrekturläsning.
Idéer är organiserade. Innehåller några fel i grammatik, användning och mekanik. Visar några korrekturläsning.
Idéer är organiserade. Innehåller fel i grammatik, användning och mekanik som interfererar med kommunikationen. Visar en brist på korrekturläsning.
Innehåller för många fel i grammatik, användning och mekanik; (Och / eller) fel allvarligt störa kommunikationen. Visar en brist på korrekturläsning.

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden
  • Calendar* • DafneCholet • Licens Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/dreams-av-langston-hughes/tpcastt-jämförelse
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office