https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/diktning-analys-tpcasttPoesianalys och TPCASTT

Poesi är potentiellt den mest uttrycksfulla formen av litteratur. Den väcker känslor, sätter en stämning, berättar historier och skapar djupa och djupa och universella känslor hos sina läsare. Men samma egenskap gör poesi svårare att tolka än prosa, och kan vara frustrerande för oprövade elever.

Att lära eleverna att titta på en dikt med en ordningsföljd i åtanke ger dem en ram för att påbörja sin analys. TPCASTT står för titel, parafras, konnotation, attityd/ton, skift, titel, tema. Den här metoden är utmärkt för att få elever att läsa och dra slutsatser med lite hjälp från instruktören. TPCASTT poesianalys förstärker nyckelteman och säkerställer att eleverna förstår de viktiga begreppen i varje dikt. Använd några eller alla aktiviteterna i den här undervisningsguiden för att få dina elever entusiastiska över poesi!

Vår rekommenderade TPCASTT-lektionsplan

Den här lektionen kommer att överblicka TPCASTT-systemet för att tolka poesi och ge eleverna ett system för hypoteser och upptäckter. Detta kommer att hjälpa eleverna att engagera sig i poesins subtiliteter, bortom textens framsida.

Betygsnivå: 3-12

Standarder

Även om den här lektionen kan användas i många årskurser, listas Common Core State Standards för årskurs 9-10 nedan. Se dina Common Core State Standards för lämpliga strängar av rätt kvalitet.

  • ELA-Literacy.RL.6.1: Cite textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.7.1: Cite several pieces of textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.8.1: Cite the textual evidence that most strongly supports an analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text

Tid: Två 45-minuters klassmöten

Lektionsspecifika viktiga frågor

  1. Hur skapar stora författare en stämning som en läsare kan känna genom sitt arbete?
  2. Vilka är delarna av en dikt och hur kan vi lära oss att analysera dess innebörd?
  3. Vad är betydelsen av titeln på en dikt?
  4. Hur påverkar litterära inslag en läsares förståelse av ett litteraturverk?

Mål

Eleverna kommer att kunna läsa och förklara elementen i en dikt med hjälp av TPCASTT-metoden för poesianalys.


Innan du läser

Innan du läser är det en bra idé att introducera eleverna till stegen i TPCASTT och att gå igenom alla termer som kan vara nya för dem.


T

TITEL

Be eleverna överväga titeln och göra en förutsägelse om vad dikten kommer att handla om. Se till att detta görs innan du läser eller ger bakgrundsinformation om dikten.
P

PARAFRAS

Efter titeln ska eleverna parafrasera dikten. Eleverna kan översätta dikten rad för rad till sina egna ord, eller sammanfatta arbetet i sin helhet. Vid det här laget, berätta för dem att inte gissa eller sluta sig till vad författaren kan säga. Håll saker konkreta och bokstavliga.
C

KONNOTATION

Nu är det dags för eleverna att titta djupare. Be dem undersöka dikten för mening utöver vad som står i texten. Be dem sluta sig till, gissa, ifrågasätta och tänka på de känslor och känslor som raderna framkallar. De bör leta efter bildspråk, bildspråk och ljudelement.
A

ATTITUD/TON

Be att få överväga tonen hos talaren. Be dem komma på några ord för att beskriva hur den tonen låter. Är den upprörd, arg, glad, melankolisk? De kan hitta direkta citat eller lista ord som alla har liknande konnotationer.
S

SKIFT

Be eleverna tänka på talarens attityd eller tonfall och notera eventuella förändringar eller förändringar. De kan specifikt leta efter nyckelord, tidsförändringar, skiljetecken som är annorlunda än vad som föregick det.
T

TITEL

Be eleverna granska titeln igen. Nu när de har avslöjat mycket av verkets bokstavliga och tolkande betydelser, fråga dem vad de tror att titeln betyder. Var de korrekta med sin första förutsägelse? Hade de fel? Varför?
T

TEMA

Låt slutligen eleverna sätta med sina egna ord vad diktens ämne är. Vad lärde de sig? Vad försökte författaren, berättaren eller talaren berätta för läsaren?

Under läsning

Det är avgörande för eleverna att fokusera på att lyssna på dikten uppläst innan de går in i TPCASTT. Vi rekommenderar att eleverna läser den tyst för sig själva och sedan lyssnar på den uppläst av läraren eller med hjälp av multimedia. När eleverna har läst den två gånger, fråga dem vad de fångade eller vad som förändrades andra gången de hörde/läser det? Var försiktig så att du inte hamnar i en stor klassdiskussion, det kan förringa aktiviteten.


Efter läsning

Om det här är första gången du gör TPCASTT med dina klasser, föreslår jag att du tillåter kooperativ inlärning. Låt eleverna i par eller grupper slutföra analysen tillsammans. Om detta inte är första gången, utmana dem genom att be att de gör det individuellt; Läraren kan alltid bestämma sig för att göra en "tänk, para, dela" efter om det behövs.

När de har gjort klart sitt arbetsblad och det har kontrollerats kan eleverna börja skapa sin storyboard och förklara vad de kom på för idéer. Efteråt kan du låta eleverna presentera sina storyboards och resultat för klassen! Kolla bara in vår artikel om hur man presenterar en storyboard!

Om du inte har tillgång till dator, gå direkt till delning och klassdiskussion.


Exempel på TPCASTT-mall

Relaterade aktiviteter

Kolla in dessa TP-CASST-aktiviteter från våra guider om "The Raven" , "Jabberwocky" och "On Being Brought from Africa to America".
Hur man Använder TPCASTT-metoden för Poesianalys

1

Introducera TPCASTT (före läsning)

Förklara TPCASTT-metoden för eleverna och diskutera dess syfte med att analysera poesi. Betona betydelsen av titeln och uppmuntra eleverna att göra förutsägelser om diktens innehåll.

2

Läs och parafrasera (under läsning)

Låt eleverna läsa dikten och sedan parafrasera den med sina egna ord. Fokusera på diktens bokstavliga innebörd och undvik tolkning i detta skede.

3

Utforska konnotation och ton (under läsning)

Guide eleverna att analysera konnotationer, känslor och bilder som finns i dikten. Uppmuntra dem att sluta sig till, ifrågasätta och reflektera över de känslor som raderna framkallar. Diskutera talarens tonläge och dess inverkan på den övergripande betydelsen.

4

Identifiera skift (under läsning)

Uppmana eleverna att identifiera eventuella förändringar eller förändringar i talarens attityd, ton eller perspektiv genom hela dikten. Leta efter nyckelord, skiljetecken eller strukturella förändringar som indikerar en förändring i betydelse.

5

Gå tillbaka till titeln och temat (efter läsning)

Gå igenom titeln igen och be eleverna reflektera över dess betydelse efter att ha analyserat dikten. Diskutera om deras ursprungliga förutsägelser överensstämde med det faktiska innehållet. Slutligen, vägleda eleverna att bestämma diktens tema eller huvudämne och stödja deras tolkning med bevis från texten.

Vanliga frågor om TPCASTT poesianalys

Vad är TPCASTT-poesianalys?

TPCASTT är en akronym för en metod för poesianalys som står för titel, parafras, konnotation, attityd/ton, skift, titel (igen) och tema. Det är ett strukturerat tillvägagångssätt som hjälper eleverna att analysera och förstå innebörden och teman i en dikt.

Varför är TPCASTT poesianalys viktig?

TPCASTT poesianalys är viktig eftersom den ger eleverna en steg-för-steg-metod för att analysera en dikt. Det hjälper eleverna att identifiera och tolka nyckelelementen i en dikt, såsom en titel, författarens attityd och ton samt temat. Genom att bryta ner en dikt i dessa komponenter kan eleverna få en bättre förståelse för dikten och dess innebörd.

Hur fungerar TPCASTT poesianalys?

TPCASTT-metoden fungerar genom att eleverna följer en uppsättning steg för att analysera en dikt. Först undersöker eleverna titeln på dikten och gör förutsägelser om vad dikten kommer att handla om. Sedan parafraserar de dikten med sina egna ord för att få en bättre förståelse av dess innebörd. Därefter analyserar eleverna konnotationerna av ord i dikten och författarens attityd och tonfall. Därefter letar de efter eventuella förändringar i dikten och identifierar deras betydelse. Slutligen tittar eleverna på titeln på dikten igen för att se om den har några nya betydelser och bestämmer det övergripande temat.

Hitta fler aktiviteter som denna i vår 6-12 ELA- kategori!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/diktning-analys-tpcastt
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office