https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/tecken-analys


Utan karaktärer finns det ingen historia. Utan djup bidrar inte karaktärerna alltid tillräckligt till berättelsen, om inte. Medan karaktärskartor gör det möjligt för läsare att spåra information om varje karaktär medan de läser, låter en karaktärsanalys gå djupare in i rollen de spelar i berättelsen, konflikterna de möter och deras egenskaper, vare sig externa eller interna.

Skriva en karaktärsanalys

Vanligtvis är karaktärsanalyser en mer ingående uppgift eller en kort uppsats som kräver att studenten tänker kritiskt på en eller flera karaktärer och drar slutsatser från en noggrann läsning av texten. Det hjälper att ha sätt att visuellt organisera de olika delarna av en karaktärsanalys med storyboards, grafiska arrangörer eller med ett karaktärsanalysark. Därifrån kan studenten formulera sin uppsats!Rollen

Definiera roll eller funktion för en karaktär är ett viktigt första steg. Är de huvudpersonen? Antagonisten? Mentorn? Förändras de? Att tänka på varför en karaktär kan eller inte kan förändras och hur detta påverkar karaktärsdrag och konflikter kommer att bli viktigt i en slutanalys. Du kan ställa frågor till eleverna för att vägleda dem genom fördjupningsanalysen.

 • Vilken typ av roll spelar karaktären i berättelsen?
 • Hur tjänar de historien eller andra karaktärer?
 • Baseras på din första läsning av karaktären, ändras de ens alls, eller förblir de exakt samma som de var i början?


Egenskaperna

Om du ombeds beskriva karaktären, vilken typ av ord skulle du använda för att beskriva dem? Är de välutbildade, impulsiva eller tysta? Dessa svar bidrar till karaktärens personlighet och hur de beter sig. De ger inblick i varför en karaktär kan fatta ett visst beslut och varnar oss om något verkar av karaktär. Till exempel kan en tyst och feg karaktär plötsligt göra ett impulsivt eller modigt val inför något. Varför skulle de plötsligt förändras?

 • Vilka fysiska egenskaper definierar karaktären?
 • Hur beter de sig?
 • Kämpar de ofta mot andra karaktärer eller är de alltför hjälpsamma?
 • Hur pratar de? Vilken insikt kan du få från deras ord?


Konflikterna

Utan konflikt i en berättelse förändras ingenting. Konflikter, oavsett typ, stimulerar karaktärsutvecklingen i minst en, om inte alla, karaktärerna i berättelsen. När du överväger konflikter i samband med en analys, överväg följande:


 • Vilka eller vilka konflikter stöter karaktären på?
 • Vilken typ av konflikt är det?
 • Hur reagerar karaktären?
 • Hur förändras karaktären (eller ändras inte) av konflikten?


Vad händer nu?

Många delar av dessa tre huvudidéer kommer att påverka varandra för att ge ytterligare inblick i en karaktär. Genom att skapa en mall för dem kommer eleverna att kunna hålla koll på karaktären medan de läser aktivt istället för att behöva kamma igen när de är färdiga. De kan enkelt se vilka kopplingar som finns mellan informationen och syntetisera den till en omfattande uppsats. Skapa byggda digitala kalkylblad eller använd spindelmappmallarna ovan som utgångspunkt. Du kommer att bli förvånad över vilka otroliga saker dina elever kommer att hitta.

Hitta fler lektionsplaner och aktiviteter som dessa i vår English Language Arts Category!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/tecken-analys
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.

StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office