https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/inferencing-kalkylblad

Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är inferencing och vad är inferensarbetsblad?

Slutledningsförmåga är avgörande för läsförståelse, kritiskt tänkande och problemlösning. Det handlar om att använda förkunskaper och kontextledtrådar för att dra slutsatser om vad som inte uttryckligen står i en text. Att dra slutsatser är en komplex kognitiv process som kräver övning och vägledning. Lyckligtvis finns det många kalkylblad, aktiviteter och grafiska organisatörer tillgängliga online som kan hjälpa elever att förbättra sina slutledningsfärdigheter. Ett kalkylblad för slutledning ber vanligtvis eleverna att titta på en situation eller ett avsnitt och bestämma mening som inte uttryckligen anges. Eleverna hämtar från sin egen erfarenhet och vad de redan vet för att komma fram till en rimlig slutsats. Slutsatsen kanske inte uttryckligen anges i texten.

Varför är slutledningsarbetsblad viktiga och hur används de bäst?

Gratis slutledningsark är en utmärkt resurs för lärare som vill lära ut slutsatser och förbättra sina elevers förståelse. Dessa arbetsblad är utformade för att hjälpa eleverna att träna på att dra slutsatser baserat på en given text eller situation. Att dra slutsatser är en viktig färdighet för elever att lära sig när de läser eftersom det är en färdighet de kommer att använda under hela livet. Inferencing hjälper elever att tänka kritiskt om situationer som uppstår under läsningen och dra slutsatser eller göra förutsägelser baserat på dessa situationer. Vanligtvis kräver en slutsats att eleverna "läser mellan raderna" och kommer fram till en slutsats utifrån sina egna erfarenheter och ledtrådar från texten. De innehåller ofta en mängd olika frågor som kräver att eleverna drar slutsatser, svarar på frågor och gör förutsägelser.

Slutledningsaktiviteter och arbetsblad

Att dra slutsatser är en väsentlig färdighet i läsförståelse som gör det möjligt för läsare att förstå en text genom att använda sin bakgrundskunskap och informationen som presenteras i texten för att göra logiska gissningar eller tolkningar om det som inte direkt anges.

Arbetsblad för slutledningsövningar är användbara verktyg som är tillgängliga för olika årskurser, och ger vägledd läsning och guidad övning som överensstämmer med vanliga kärnstandarder. Dessa arbetsblad är användbara för både självständigt arbete och klassrumsundervisning. Dessutom har de flesta av dem en svarsnyckel som hjälper eleverna att självutvärdera sina framsteg.

Inferencing Graphic Organizer

En inferencing graphic organizer är ett visuellt hjälpmedel som hjälper elever att organisera sina tankar och skapa kopplingar mellan texten och deras förkunskaper. Den här typen av inferensverktyg gör det möjligt för eleverna att analysera och dra slutsatser från komplexa texter genom att ge guidad övning och användbara uppmaningar. Dessa grafiska organisatörer finns i olika former, inklusive diagram, diagram och tankekartor. De låter eleverna se sambanden mellan idéer och begrepp och hjälper dem att dra slutsatser och dra slutsatser.

Exempel på slutledning

Anta till exempel att du läser en mening som "John kom till festen med en tårta i handen." Av den här meningen kan du dra slutsatsen att John förmodligen deltar i en fest eller fest, och att han troligen tog med sig tårtan som en gåva eller ett bidrag till evenemanget.

Undervisningsslutsatser

När man lär ut slutsatser är det viktigt att betona vikten av förkunskaper och att dra slutsatser baserade på bevis. Att uppmuntra eleverna att ställa frågor och göra förutsägelser före och under läsningen kan hjälpa dem att aktivera sina förkunskaper och engagera sig aktivt i texten.

Guidad övning

Att tillhandahålla vägledd praktik är också avgörande när man lär ut slutsatser. Lärare kan modellera processen att dra slutsatser och vägleda eleverna genom processen med byggnadsställningar och exempel. Att gradvis släppa ansvaret till eleverna kan hjälpa dem att utveckla nödvändiga färdigheter och självförtroende för att självständigt dra slutsatser.

Att dra slutsatser är en viktig färdighet som eleverna behöver för att lyckas i skolan och därefter. Med guidad övning och uppmuntran kan eleverna förbättra sin förståelse, kritiska tänkande och problemlösningsförmåga.

Hur man gör en slutsats

  1. Börja med att läsa texten noggrant, var uppmärksam på detaljer och sammanhang.
  2. Leta efter ledtrådar i texten som kan hjälpa dig att dra slutsatser. Detta kan vara allt från tonen i skrivandet till karaktärernas handlingar och ord.
  3. Använd dina tidigare kunskaper och erfarenheter för att hjälpa dig skapa kopplingar och förstå texten bättre. Tänk på vad du redan vet och hur det relaterar till det du läser.
  4. Gör förutsägelser baserat på ledtrådar och information du har samlat in från texten. Försök att förutse vad som kan hända härnäst eller vad författaren försöker förmedla.
  5. Tänk på författarens syfte och budskap. Fundera på varför författaren skrev texten och vad de vill kommunicera till läsaren.
  6. Stöd din slutsats med bevis från texten. Leta efter specifika exempel och detaljer som stödjer din slutsats.
  7. Revidera din slutsats om det behövs. Om du stöter på ny information som utmanar din första slutsats, var öppen för att revidera och justera din slutsats.

Hur man gör ett Slutledningsarbetsblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Slutledningsarbetsblad

Vad är en slutsats?

En slutledning är en slutsats eller slutledning som dras utifrån bevis och resonemang snarare än direkt uttalad eller uppenbar information. Det handlar med andra ord om att använda det som redan är känt eller givet för att göra en logisk gissning eller tolkning om något som inte är direkt uttalat. Att dra slutsatser är en viktig läsförståelsefärdighet som gör det möjligt för läsarna att fördjupa sin förståelse av en text och dra slutsatser som kanske inte uttryckligen anges.

Hur hjälper kalkylblad elever att utveckla sina slutledningsfärdigheter?

Arbetsblad för slutledning ger eleverna möjligheter att öva sig på att dra slutsatser av det de läser. Genom att ge guidad övning kan eleverna lära sig att använda kontextledtrådar, göra förutsägelser och tillämpa sina förkunskaper för att förstå vad de läser. Regelbunden övning med kalkylblad kan hjälpa eleverna att utveckla vanan att tänka kritiskt och dra slutsatser baserat på bevis. Användningen av slutledningsgrafiska arrangörer och slutledningsskrivbara kalkylblad kan hjälpa eleverna att organisera sina tankar och tillämpa sina slutledningsfärdigheter på olika texter och situationer.

Vilka är några exempel på slutledningsaktiviteter som kan användas i klassrummet?

Det finns många slutledningsaktiviteter som lärare kan använda i klassrummet, inklusive grafiska organisatörer, förutsäga resultat och dra slutsatser. Grafiska organisatörer, som Venn-diagram och tankekartor, kan hjälpa elever att organisera sina tankar och skapa kopplingar mellan idéer. Att förutsäga resultat och dra slutsatser kräver att eleverna använder kontextledtrådar och bevis för att dra slutsatser om vad som kan hända härnäst eller vad som händer i en text.

Vilken roll spelar inferensförmåga i kritiskt tänkande och problemlösning?

Slutledningsförmåga är avgörande för kritiskt tänkande och problemlösning. När eleverna lär sig att dra slutsatser från bevis kan de tillämpa denna färdighet i många olika situationer. Denna färdighet är avgörande för problemlösning eftersom den låter eleverna analysera ett problem, överväga olika lösningar och välja det bästa alternativet baserat på bevis.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/inferencing-kalkylblad
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office