Sök
  • Sök
  • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/graf-arbetsblad

Anpassa Grafmallar
Grafiska Arbetsblad | Grafiska Mallar för Arbetsblad

Vad är grafer?

Grafer är visuella representationer av data, som presenterar information i form av diagram, diagram eller plots. De gör det möjligt för eleverna att tolka komplexa datamängder, plotta ordnade par, identifiera mönster och dra meningsfulla slutsatser. Genom att arbeta med grafer lär sig barn grundläggande färdigheter i datarepresentation som är viktiga för olika akademiska ämnen och tillämpningar i verkliga världen.

Olika typer av grafer

Datarepresentation är en avgörande färdighet som gör det möjligt för lärare och elever att förstå information på ett effektivt sätt. Grafer spelar en avgörande roll för att presentera datainsamling på ett visuellt övertygande sätt, vilket gör komplex information lättare att förstå. I det här avsnittet kommer vi att utforska olika typer av grafer, inklusive stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram:

  • Stapeldiagram : Även känd som stapeldiagram, de är mångsidiga verktyg som används för att representera data. Med hjälp av rektangulära staplar av varierande längd visar stapeldiagram data i distinkta kategorier, med längden på varje stapel som motsvarar kvantiteten eller värdet av den kategorin. Idealiskt för att jämföra data över flera kategorier, stapeldiagram används ofta för att visa undersökningsresultat, befolkningsstatistik och andra datauppsättningar med diskreta kategorier. Kolla in Storyboard That som skapar stapeldiagram idag!
  • Linjediagram : De är utmärkta på att illustrera trender och förändringar över tid. Genom att koppla samman datapunkter med kontinuerliga linjer visar linjediagram på ett effektivt sätt förhållandet mellan variabler och deras utveckling. Linjediagram, eller punktdiagram, är en annan användbar metod för datarepresentation inklusive ordnade par. De visar upp distributionen av data genom att rita individuella datapunkter längs en nummerlinje.
  • Cirkeldiagram : Vad är cirkeldiagram? Även känd som cirkeldiagram, ger de en tydlig representation av delarna av en helhet. Varje del av cirkeln motsvarar en annan kategori, där storleken på segmentet representerar den procentandel som den bidrar med till hela datamängden. Cirkeldiagram är särskilt användbara för att visa procenttal och bråk, vilket gör det enkelt att tolka data och förstå de relativa proportionerna för varje kategori inom helheten.

Hur man använder ett grafiskt arbetsblad för att förbättra dina klassrumsaktiviteter

Att införliva våra grafiska arbetsblad i dina vanliga aktiviteter är ett fantastiskt sätt att lyfta lektioner i datarepresentation och engagera din klass i interaktivt lärande. Med ett varierat urval av kalkylblad tillgodoser våra resurser olika årskurser och lärandemål och gör lärandet roligt och meningsfullt för alla elever.

Dagis och tidiga grundskoleklasser

Stapeldiagram Bonanza: Introducera unga elever till stapeldiagram med våra färgglada och enkla arbetsblad. Eleverna kan samla in data om sina favoritfrukter, färger, former eller djur och skapa stapeldiagram för att representera informationen. Denna aktivitet förstärker inte bara räknefärdigheter utan ger också upphov till en uppskattning för datarepresentation.

Tally Mark Tussle: Träna på att räkna och jämföra räkningar med våra arbetsblad. Barn kan delta i roliga spel som "Tally and Compare" där de samlar in data genom klassundersökningar och sedan representerar data med hjälp av tally markeringar. Klassen kan sedan jämföra sina resultat och skapa enkla stapeldiagram tillsammans.

Högre grund- och mellanstadieklasser

Lektioner i linjediagram: Dyk in i mer komplex datarepresentation med våra kalkylblad. Elever kan tolka verkliga data, som temperaturförändringar under en vecka eller en månad, med hjälp av våra mallar. Denna aktivitet uppmuntrar kritiskt tänkande och dataanalys när de tolkar trender och mönster i linjediagrammen.

Dubbelstapeldiagram: Introducera din klass för dubbla stapeldiagram med hjälp av våra interaktiva arbetsblad. Elever kan samla in data om favoritsporter, filmer eller böcker och skapa dubbla stapeldiagram för att jämföra två uppsättningar data. Denna aktivitet främjar en djupare förståelse av jämförande datarepresentation.

Gymnasiebetyg

Coordinate Grid Challenge: Engagera gymnasieelever med kalkylblad för koordinatrutnät som fördjupar sig i avancerade koncept som grafiska ekvationer och plotta punkter. De kan lösa verkliga ordproblem genom att använda koordinatnät, uppmuntra analytiskt tänkande och tillämpning av matematiska färdigheter.

Former på ett stapeldiagram: För ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, införliva grafiska arbetsblad i konstklassen. Konstnärer kan skapa stapeldiagram för att visa frekvensen av olika former som de observerar i konstverk eller arkitektur. Den här aktiviteten blandar datarepresentation med kreativitet, vilket ökar elevernas uppskattning för båda ämnena.

Våra grafiska arbetsblad erbjuder massor av aktiviteter som lämpar sig för olika årskurser och miljöer. Genom att använda våra resurser för matematikkalkylblad kan lärare skapa engagerande lektioner som utvecklar färdigheter i datarepresentation och kritiskt tänkande.

Storyboard That erbjuder en mängd olika verktyg för att berika aktiviteter. Från mallar för tabellkalkylblad som främjar organiserad datarepresentation till kalkylblad för plottdiagram som förbättrar berättande och kritiskt tänkande, vår plattform har allt. Använd t-chart maker för att jämföra och kontrastera idéer, eller utforska kreativa möjligheter med vår cirkeldiagrammall för att visualisera data i ett cirkulärt format. Dessutom kan lärare främja processkartläggning och problemlösningsförmåga med hjälp av våra arbetsblad för att skapa flödesscheman.

En steg-för-steg-guide för att skapa diagram för engagerande klassrumsaktiviteter

Vill du lyfta dina aktiviteter med visuellt tilltalande och informativa grafer? Vår grafmakare online erbjuder en användarvänlig upplevelse som ger pedagoger möjlighet att skapa anpassade grafer för datarepresentationslektioner och mer.

  1. Välj typ : Börja med att välja lämplig typ som bäst passar dina data och inlärningsmål. Vår grafskapare erbjuder en mängd olika alternativ, inklusive stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, punktdiagram och mer. Tänk på arten av dina data och historien du vill berätta genom datan.
  2. Ange datapunkter : När du har valt typ, mata in dina datapunkter i skaparen. Du kan behöva ange kategorier, etiketter eller numeriska värden. Vårt intuitiva gränssnitt gör datainmatning enkelt, vilket säkerställer en smidig och effektiv process.
  3. Anpassa utseendet : Förbättra det visuella tilltalandet av ditt kalkylblad genom att anpassa dess utseende. Justera färger, typsnitt, etiketter och axeltitlar så att de passar ditt rumstema eller ämne. Personalisering ger inte bara kreativitet utan gör det också mer engagerande för barn.
  4. Lägg till bildtexter och beskrivningar : Inkludera relevanta bildtexter och beskrivningar för att ge sammanhang och klarhet. Förklara betydelsen av data, de variabler som representeras och eventuella mönster eller trender som framkommer från den presenterade informationen. Tydliga förklaringar hjälper barnen att förstå informationens betydelse på ett effektivt sätt.

Hur man Skapar ett Grafarbetsblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Grafarbetsblad

Vad är kalkylblad för stapeldiagram?

De är pedagogiska resurser utformade för att hjälpa eleverna att öva datarepresentation med hjälp av stapeldiagram. Dessa kalkylblad innehåller olika datamängder och uppmaningar som vägleder eleverna i att skapa och tolka stapeldiagram för att visualisera information effektivt.

Vilka andra typer av grafiska arbetsblad finns tillgängliga?

Utöver dessa kalkylblad erbjuder vår plattform ett brett utbud av grafiska kalkylblad, inklusive linjediagram, cirkeldiagram, linjediagram och mer. Dessa olika resurser vänder sig till olika ämnen och årskurser, vilket berikar lektioner om datarepresentation över hela läroplanen.

Hur kan jag göra en graf med hjälp av grafskaparen?

Att använda skaparen är en enkel process. Välj först önskad typ (t.ex. streck, linje, etc.). Ange sedan dina datapunkter i skaparen och anpassa utseendet så att det passar dina preferenser. Slutligen, granska och spara ditt arbete för att använda i dina klassrumsaktiviteter.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/graf-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office