Sök
 • Sök
 • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/tidslinje-kalkylblad

Anpassa Tidslinjemallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Tidslinje Arbetsblad | Tidslinjemall

Vad är tidslinjekalkylblad?

I utbildningens dynamiska landskap har visuella hjälpmedel visat sig vara kraftfulla verktyg för att förbättra lärandeupplevelser. Bland dessa hjälpmedel har arbetsblad dykt upp som ett effektivt sätt att hjälpa elever att förstå och uppskatta händelsernas kronologiska tidslinje. Oavsett om det handlar om att förstå historiska perioder, sekvensera litterära händelser eller analysera vetenskapliga upptäckter, tillhandahåller kostnadsfria tidslinjekalkylblad en visuell ram som engagerar elevernas sinnen och främjar en djupare förståelse av ämnet.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Dessa kalkylblad är grafiska representationer som skildrar en serie händelser eller perioder i ett linjärt format. De fungerar som visuella hjälpmedel för att visualisera och förstå kronologin för viktiga saker. Genom att presentera information på ett strukturerat och organiserat sätt underlättar tidslinjer kronologiskt tänkande, vilket är en väsentlig färdighet inom olika ämnen och discipliner. Tidslinjer kan visa upp datum, varaktigheter och nyckeldetaljer, vilket gör att eleverna kan utveckla en känsla av historiskt perspektiv och sammanhang. Genom att införliva projekttidslinjemallar i lektioner kan lärare och föräldrar förbättra elevernas kritiska tänkande, historiska förståelse och övergripande engagemang i ämnet. Genom att sekvensera händelser, visualisera varaktigheter och skapa kopplingar utvecklar eleverna en djupare uppfattning om betydelsen och sammanhanget för de ämnen de studerar.

Fördelar med tidslinjekalkylblad

 • Visualisera händelseförloppet: Arbetsblad för tidslinjeövningar gör det möjligt för barn att uppfatta i vilken ordning saker inträffar, vilket hjälper dem att utveckla en tydlig förståelse för historiska perioders fortskridande eller sekvenseringen av litterära berättelser.

 • Utveckla historiskt perspektiv och sammanhang: Genom att placera händelser inom en tidslinje kan barn förstå kopplingarna och relationerna mellan olika historiska perioder, vilket främjar en djupare förståelse av historiskt sammanhang och kausalitet.

 • Identifiera orsak-och-verkan-relationer: Tidslinjer uppmanar eleverna att analysera orsak-och-verkan-samband, vilket gör det möjligt för dem att urskilja effekten av en händelse eller period på efterföljande.

 • Analysera mönster och trender: Genom tidslinjer kan eleverna identifiera mönster, trender och återkommande teman över historiska perioder, litterära verk eller vetenskapliga framsteg, vilket främjar kritiskt tänkande och analys.

 • Behålla och konsolidera information: Genom att engagera sig med tomma tidslinjekalkylblad kan eleverna delta aktivt, stärka sin förståelse av innehållet, behålla viktiga detaljer och konsolidera sitt lärande.


Praktiska tillämpningar i klassrummet

Dessa kalkylblad har mångsidiga tillämpningar i klassrummet och stödjer undervisnings- och inlärningsprocessen på många sätt:

 1. Introduktion av nya ämnen och studieenheter: Lärare kan använda mallar för att ge en översikt över kommande ämnen, vilket gör att eleverna kan få en känsla av sammanhang och skapa en ram för sitt lärande.

 2. Sekvensera händelser och historiska perioder: Eleverna kan ordna nyckelinstanser, datum eller perioder i kronologisk ordning på tidslinjen, vilket underlättar en tydlig förståelse av händelseförloppet och deras relativa positioner i tiden.

 3. Visualisera varaktigheter och tidsintervall: Tidslinjer kan visa de relativa längderna och varaktigheterna för olika händelser eller perioder, vilket gör det möjligt för eleverna att inse betydelsen av olika tidsramar.

 4. Skapa kopplingar och identifiera förhållanden: Tidslinjer hjälper eleverna att känna igen samband, kausalitet och samband mellan händelser, uppmuntrar kritiskt tänkande och historisk analys.

 5. Uppmuntra aktivt engagemang och kritiskt tänkande: Arbetsblad för samhällskunskaps tidslinje involverar aktivt eleverna i inlärningsprocessen och uppmanar dem att analysera, utvärdera och tolka information.

 6. Främja samarbete och lagarbete: Dessa arbetsblad kan användas för gruppaktiviteter, där eleverna arbetar tillsammans för att skapa omfattande tidslinjer, främja samarbete, kommunikation och kamratlärande.


Vägledning för lärare och föräldrar

För att effektivt använda dessa kalkylblad bör du tänka på följande:

 • Välja lämpliga arbetsblad: Välj kostnadsfria tidslinjemallar som passar in i ämnet, betygsnivån och inlärningsmålen. Det finns många onlineplattformar och utbildningswebbplatser som erbjuder utskrivbara tidslinjemallar och arbetsblad.

 • Anpassa tidslinjer till olika ämnen och betygsnivåer: Anpassa komplexiteten och djupet i aktiviteten för att passa klassens ålder och förståelsenivåer.

 • Uppmuntra kreativitet och anpassning: Låt barn lägga till sina egna illustrationer, kommentarer eller ytterligare information, vilket främjar kreativitet och personlig koppling till innehållet.

 • Ge vägledning och stöd under arbetsbladsaktiviteter: Erbjud tydliga instruktioner, förklaringar och exempel för att säkerställa att eleverna förstår syftet med och förväntningarna med aktiviteten.

 • Använda tidslinjekalkylblad för granskning och bedömning: Använd tidslinjer som ett verktyg för granskning eller bedömning, så att eleverna kan visa sin förståelse för nyckelbegrepp och händelser.


Resurser och verktyg:

 • Onlineplattformar och programvara för att skapa tidslinjer: Utforska infografiska mallar för tidslinje, tidslinjeskapare och online-tidslinjegeneratorer.

 • Utskrivbara tidslinjemallar och arbetsblad: Hitta ett brett utbud av tomma tidslinjemallar och kalkylblad tillgängliga online.

 • Rekommenderade böcker och utbildningswebbplatser för vidare utforskning: Uppmuntra eleverna att utforska historiska tidslinjer, biografier och interaktiva webbplatser för att fördjupa sin förståelse av specifika ämnen eller perioder.


Tips för att göra ett arbetsblad som fungerar för tvärvetenskapliga studier

Bestäm syftet och omfattningen

 • Definiera fokus, oavsett om det är historiska händelser, skolprojekt eller den strategiska planeringsprocessen.
 • Identifiera de stora händelser eller milstolpar som måste inkluderas.
 • Bestäm om det ska följa en kronologisk ordning eller fokusera på specifika teman eller kategorier.

Välj en lämplig mall eller skapa en tom tidslinje

 • Överväg att använda en horisontell tom tidslinje eller ett horisontellt stapeldiagram som grund för ditt kalkylblad.
 • Utforska verktyg för att skapa tidslinje eller använd gratis utskrivbara tidslinjemallar tillgängliga online.
 • Se till att den valda mallen innehåller anpassningsbara element för att passa de specifika kraven i ditt projekt.

Organisera tidslinjen

 • Börja med att ge en översikt över projektet eller ämnet i början av tidslinjen.
 • Lägg till viktiga saker eller milstolpar och se till att de placeras i korrekt kronologisk ordning.
 • Använd tydliga etiketter eller bildtexter för att identifiera varje händelse eller milstolpe.

Anpassa och förbättra

 • Skräddarsy tidslinjen för att passa tvärvetenskapliga studier genom att införliva relevant information från olika ämnen.
 • Lägg till specifika detaljer, såsom datum, beskrivningar eller bilder, för att berika förståelsen för varje händelse eller milstolpe.
 • Överväg att färgkoda eller använda olika symboler för att särskilja händelser eller framhäva samband mellan olika discipliner.

Ge exempel och resurser

 • Inkludera ett exempel eller två på kalkylbladet för att vägleda barn om hur de fyller i informationen på ett effektivt sätt.
 • Erbjud ytterligare resurser, såsom uppslagsböcker, webbplatser eller primära källor, så att eleverna kan forska vidare om specifika händelser.

Uppmuntra analys och sammanfattning

 • Be klassen att analysera och sammanfatta berättelser eller information relaterad till varje händelse.
 • Uppmuntra kritiskt tänkande genom att ställa frågor som uppmuntrar kopplingar och jämförelser mellan olika händelser eller discipliner.

Använd i tvärvetenskapliga projekt

 • Integrera kalkylbladet i tvärvetenskapliga projekt, så att eleverna kan utforska kopplingarna och skärningspunkterna mellan olika ämnen.
 • Betona projektledningsaspekten genom att införliva tidslinjer i planering och spårning av projektets framsteg.

Kom ihåg att när du skapar ett arbetsblad för tvärvetenskapliga studier bör fokus ligga på att underlätta en heltäckande förståelse av ämnet samtidigt som man uppmuntrar kritiskt tänkande och kopplingar mellan olika discipliner. Att utforska projektidéer öppnar upp en värld av kreativa möjligheter, vilket låter eleverna fördjupa sig i historiska epoker, vetenskapliga genombrott eller kulturella rörelser och visa upp sin kunskap genom fängslande visuella tidslinjer.

Ännu mer Storyboard That resurser


Hur man gör ett Tidslinjekalkylblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Time Worksheets

Vad är skillnaden mellan tidslinje och schema?

Även om båda involverar organisering av händelser, fokuserar en tidslinje vanligtvis på den kronologiska ordningen för historiska händelser eller milstolpar, medan ett schema är en mer detaljerad plan som beskriver specifika aktiviteter och deras tilldelade tidsramar inom ett projekt eller en uppgift.

Hur kan jag skapa ett tidslinjekalkylblad som tilltalar olika inlärningsstilar?

För att tillgodose olika inlärningsstilar, införliva visuella element som bilder eller ikoner för visuella elever, ge utrymme för skriftliga beskrivningar för verbala elever och uppmuntra praktiska aktiviteter där barn kan fysiskt arrangera evenemang för kinestetiska elever. Att anpassa mallen till olika inlärningsstilar ökar engagemanget och förståelsen.

Kan tidslinjekalkylblad användas för att sammanfatta berättelser eller litteratur?

Absolut! Dessa kalkylblad kan användas för att sammanfatta berättelser eller litteratur genom att lyfta fram viktiga handlingspunkter eller karaktärsutvecklingar i kronologisk ordning. Barn kan identifiera huvudberättelsens bågar och visualisera hur de utvecklas genom hela berättelsen.

Vilka är några sätt att bedöma om kalkylblad är effektiva för att lära elever hur man skapar en projekttidslinje?

Så här bedömer du effektiviteten i arbetsbladet när du skapar projekttidslinje för undervisning:

 • Observera elevernas engagemang och förståelse.
 • Granska ifyllda arbetsblad för noggrannhet och organisation.
 • Använd kamrat- och självbedömning för reflektion och feedback.
 • Utvärdera projektpresentationer och försvar av tidslinjer.
 • Bedöm prestanda på projektuppgifter.
 • Samla in feedback från eleverna för förbättring.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/tidslinje-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office

Begränsad tid. Endast nya kunder

Tillbaka till skolan special!

Inköpsorder MÅSTE vara mottagna senast 9/6/24!

Inkluderar:

 • 1 Skola
 • 10 lärare
 • 2 timmar virtuell PD

30 Dagars Pengarna-tillbaka-garanti. Endast nya Kunder. Fullt Pris Efter Introduktionserbjudande

Generera en offert

Det brukar gå ganska snabbt :)

Citat skickat!

Email skickat till