https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kritisk-analys-kalkylblad

Anpassa Mallar för Kalkylblad för Kritisk Analys


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är en kritisk analysuppsats?

Det är en akademisk uppgift som kräver analys av en text och utvärdering av dess effektivitet. Det kräver att man går bortom ytnivån och gräver djupare i textens innebörd och betydelse.

En användbar resurs för de som är nybörjare i den här typen av skrivande är ett kalkylblad eller mall för kritiskt skrivande. Dessa kalkylblad innehåller ofta ett exempel på pappersöversikter och uppmaningar för att hjälpa författaren att utveckla sitt examensarbete, identifiera huvudpunkter och organisera sin uppsats effektivt. Vissa onlineverktyg erbjuder till och med en kritisk analysuppsatsskapare, som kan generera en grundläggande uppsatsmall baserad på författarens valda ämne eller litterära arbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa uppsatser inte bara ska vara sammanfattningar av ett arbete och att du fortfarande behöver kritiska uppsatsers färdigheter för att erbjuda originella idéer och insikter om det arbete som analyseras. För att generera idéer för kritisk analys av essä kan författare överväga att utforska teman, karaktärsutveckling, symbolik eller andra litterära element i verket. Genom att noggrant överväga dessa element kan författare utveckla en övertygande och eftertänksam kritisk essä som engagerar sig i ett verk på en djupare nivå. Dessutom kan gratis mallar för kritisk analys hittas online och användas som exempel för att vägleda skrivprocessen.

Innan du skriver din kritiska analysuppsats är det viktigt att förstå de nyckelkomponenter som bör inkluderas. Dessa inkluderar:

 1. Avhandlingsutlåtande: Avhandlingsutlåtandet är huvudargumentet eller poängen som kommer att göras i uppsatsen. Den ska vara tydlig och koncis och ge en färdplan för resten av uppsatsen.
 2. Huvudpunkter: Huvudpunkterna är de idéer och argument som stöder huvudargumentet. Dessa bör organiseras logiskt och presenteras på ett sätt som är lätt för läsaren att följa.
 3. Analys: Detta är kärnan i uppsatsen. Det är där en detaljerad utvärdering av texten kommer att tillhandahållas och stöd för huvudpunkterna med bevis och exempel.
 4. Litterär analys: När man analyserar ett litteraturstycke är det viktigt att inkludera en litterär analys. Det handlar om att analysera textens struktur, språk och teman.

Översikt över analysuppsats

Med en god förståelse för nyckelkomponenterna i en kritisk analysuppsats kan en kritisk analysuppsats skapas. Detta hjälper till att hålla uppsatsen välstrukturerad och sammanhängande. Här är ett exempel:

Introduktion

 • Krok
 • Bakgrundsinformation
 • Avhandlingsutlåtande

Huvudpunkt 1

 • Stödjande bevis
 • Analys

Huvudpunkt 2

 • Stödjande bevis
 • Analys

Huvudpunkt 3

 • Stödjande bevis
 • Analys

Litterär analys (om tillämpligt)

 • Strukturera
 • Språk
 • teman

Slutsats

 • Sammanfattning av huvudpunkter
 • Återge avhandlingens uttalande
 • Slutgiltiga tankar

En användbar resurs för de som är nybörjare inom kritisk analys är en mall för kritisk analys. Dessa kalkylblad innehåller ofta en översikt av kritisk analys och uppmaningar för att hjälpa författaren att utveckla sin huvudidé, förklara huvudpunkter och organisera sitt skrivande på ett effektivt sätt. Vissa onlineverktyg erbjuder till och med en kritisk analysuppsatsskapare, som kan generera en grundläggande uppsatsanalysmall baserad på författarens valda ämne eller litterära arbete.

Vad är ett arbetsblad för kritisk analysuppsats?

Ett kalkylblad för kritisk analys hjälper till att förbereda din klass för en formell uppsats om deras ämne genom att beskriva deras idéer och textbevis. Kritiska analyser ber barnen att analysera 1-2 specifika ämnen i en text från en kritisk synvinkel och att utvärdera effekten av det ämnet på verket som helhet, såväl som författarens effektivitet när det gäller att uttrycka det ämnet genom hela verket.

Det är dock viktigt att komma ihåg att kritiska analysuppsatser inte bara bör vara sammanfattningar av ett arbete; snarare bör de erbjuda originella idéer och insikter om det arbete som analyseras. För att generera kritiska analysidéer kan författare överväga att utforska välbekanta teman, karaktärsutveckling, symbolik eller andra litterära element i verket. Genom att noggrant överväga dessa element kan författare utveckla ett övertygande och eftertänksamt kritiskt skrift som engagerar sig i ett verk på en djupare nivå. Dessutom kan gratis uppsatser för kritisk analys hittas online och användas som exempel för att vägleda skrivprocessen.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

I ett kritiskt analysarbete måste eleverna fokusera på 1-2 specifika ämnen från en text och bestämma vad författarens budskap eller avhandling är om det ämnet, och sedan argumentera för effektiviteten av det meddelandet eller avhandlingen. Ett kalkylblad för kritisk analys hjälper eleverna att organisera sina idéer och argument med textbevis. När de börjar skriva sina papper har de allt de behöver.

Göra ett exempel på en kritisk analysuppsats

 1. Bestäm fokus för kalkylbladet: Det första steget i att skapa ett kalkylblad för en kritisk analysuppsats är att bestämma kalkylbladets fokus. Bestäm texten, den historiska händelsen eller annat ämne som arbetsbladet ska användas för att analysera.
 2. Identifiera nyckelkomponenterna i analysen: Lista nyckelkomponenterna i den kritiska analysen som arbetsbladet kommer att täcka. Dessa kan inkludera att identifiera författaren och titeln på det arbete som analyseras, sammanfatta huvudidéerna och teman, identifiera viktiga litterära anordningar, analysera texten i detalj och dra slutsatser baserat på analysen.
 3. Skapa en mall: Skapa en mall för kalkylbladet som innehåller avsnitt för var och en av nyckelkomponenterna som identifierades i steg två. Detta kommer att hjälpa eleverna genom processen och säkerställa att de täcker alla nödvändiga komponenter.
 4. Inkludera uppmaningar och frågor: Inkludera uppmaningar och frågor i kalkylbladet som vägleder eleverna genom varje avsnitt av kalkylbladet. Dessa uppmaningar och frågor kan hjälpa till att fokusera på nyckelidéer och uppmuntra kritiskt tänkande.
 5. Ge utrymme för elevernas svar: Ge barnen gott om utrymme att svara på varje del av arbetsbladet. Detta kommer att tillåta dem att organisera sina tankar och idéer medan de arbetar.
 6. Tänk på differentiering: Fundera på hur du kan differentiera arbetsbladet för dem med olika nivåer av förmåga. Du kan tillhandahålla meningsstartare eller grafiska organisatörer för att stödja elever som kämpar, eller utmana avancerade elever att analysera texten mer på djupet.
 7. Testa kalkylbladet: Testa kalkylbladet med en liten grupp elever för att säkerställa att det är effektivt och uppfyller dina elevers behov. Gör ändringar vid behov baserat på feedback från elever och andra pedagoger.

Hur man gör ett Arbetsblad för Kritisk Analys

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Arbetsblad för Kritisk Analys

Vilka är några vanliga frågor eller uppmaningar som ingår i ett kalkylblad för kritisk analys?

Vanliga frågor eller uppmaningar som ingår i dessa kalkylblad kan inkludera saker som att identifiera huvudtemat eller budskapet i arbetet, föreslå essäidéer, analysera karaktärsutveckling eller symbolik eller utvärdera arbetets övergripande effektivitet.

Hur kan kalkylblad för kritisk analys hjälpa eleverna att förbättra sina skrivfärdigheter?

Genom att använda arbetsblad för kritisk analys kan eleverna utveckla sin förmåga att identifiera litterära element, analysera och tolka dem samt uttrycka sina tankar och åsikter om arbetet på ett tydligt och organiserat sätt. Dessa färdigheter är avgörande för att skriva effektiva litterära analysuppsatser och för att utveckla starka färdigheter i kritiskt tänkande mer brett.

Kan kalkylblad för kritisk analys modifieras för olika årskurser eller färdighetsnivåer?

Ja, dessa exempelkalkylblad kan modifieras för att möta behoven för olika årskurser eller färdighetsnivåer. Till exempel kan ett arbetsblad för yngre elever innehålla enklare uppmaningar eller fokusera på mer grundläggande litterära element, medan ett arbetsblad för äldre elever kan innehålla mer komplexa uppmaningar eller kräva mer djupgående analys.

Vilka är några effektiva strategier för hur man skriver en kritisk analys som sticker ut och fångar läsarens uppmärksamhet?

Effektiva strategier för att skriva en kritisk analys inkluderar att noggrant analysera arbetet, utveckla ett tydligt avhandlingsuttalande, använda bevis från arbetet och externa källor, organisera analysen på ett tydligt och lätt att följa sätt, använda effektiva övergångar, undvika komplext språk eller jargong och engagera läsarens intresse redan från början. Genom att kombinera dessa strategier kan en väl undersökt, organiserad och engagerande kritisk analys utvecklas med ett unikt och insiktsfullt perspektiv på ämnet.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kritisk-analys-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office