https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kontur-kalkylblad

Anpassa Dispositionsmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!



Översiktsmall Arbetsblad | Översiktsarbetsblad

Vad är ett översiktsarbetsblad?

Som student är att skriva uppsatser en viktig del av din akademiska resa. Från forskningsuppsatser till argumenterande uppsatser, att skriva en välorganiserad och genomtänkt uppsats kan vara en svår uppgift. Det är där uppsatskonturer kommer in. Uppsatskonturer är ett avgörande steg i skrivprocessen som hjälper eleverna att organisera sina tankar, formulera en tydlig idé, skapa en central punkt och se till att alla punkter de vill ta upp när de börjar skriva . Många forskningsartiklar och andra typer av expository skrivning kräver en disposition för att lyfta fram de nyckelidéer som studenten kommer att täcka i sin uppsats.

Varför är Outline-arbetsblad viktiga och hur används de bäst?

Att skapa en disposition är en viktig komponent i skrivprocessen, särskilt när det kommer till forskning och terminsuppsatser. Även om det är sant att vissa lärare inte längre kräver att eleverna ska ta fram konturer för akademiskt skrivande, är det fortfarande ett viktigt verktyg för att säkerställa att eleverna håller sig på rätt spår och är organiserade under hela sitt skrivande. Det finns en mängd olika resurser tillgängliga för att lära elever som är osäkra på hur man skapar en sådan, inklusive skissar av arbetsblad som ger steg-för-steg-vägledning. Skapare och skapare av uppsatser finns också tillgängliga online för att hjälpa eleverna att skapa en effektiv disposition.

En forskningsuppsats, eller en informativ uppsatsöversikt, är särskilt viktig eftersom den fungerar som en färdplan för författaren, som hjälper dem att identifiera och organisera sina tankar, forskning och idéer i en tydlig och koncis struktur. Ett forskningsöversiktsexempel kan hittas online eller tillhandahållas av läraren, och fungerar som en användbar referens för studenter som precis har börjat. En välgjord plan ger en detaljerad förklaring av tidningens fokus och riktning, och hjälper skribenten att skapa ett starkt uttalande, välja relevanta exempel och bilda en stark slutsats.

Konturer kan vara särskilt användbara för att lära eleverna grunderna i hur man skriver uppsatser, inklusive uppsatsstrukturen med fem stycken, den litterära analysuppsatsen och historieuppsatsen. En grafisk arrangör kan vara ett utmärkt verktyg för visuella elever, som hjälper dem att organisera sina egna tankar och idéer på ett tydligt och logiskt sätt. Genom att betona vikten av att beskriva och ge detaljerad instruktion kan lärare hjälpa sina elever att utveckla starka skrivfärdigheter och nå akademisk framgång.

Att skriva den perfekta konturmallen

En uppsatsmall är ett användbart verktyg för elever som kämpar för att organisera sina tankar och idéer när de börjar skriva. Att använda en uppsatsmall kan hjälpa dig att skapa en välstrukturerad uppsats som flyter logiskt från en punkt till nästa.

Det finns olika typer av mallar för uppsatser, inklusive exempel på forskningsdokument, dispositionsmallar, berättelsemallar och mer. Att välja rätt uppsatsmall för din uppgift kan vara det första steget mot en framgångsrik uppsats.

Hur man gör en disposition: En steg-för-steg-guide

Att göra kalkylblad kan verka som ett extra steg, men det kan spara tid och ansträngning i det långa loppet. Här är en steg-för-steg-guide för hur man skriver en uppsats:

 1. Välj ett ämne: Innan du kan göra en disposition måste du veta vad du vill skriva om.
 2. Identifiera centralpunkten: Din centrala punkt är huvudidén eller argumentet som din uppsats kommer att kretsa kring.
 3. Skapa ett examensarbete: Ditt examensarbete ska tydligt ange din centrala idé.
 4. Organisera nyckelpunkter: Organisera dina nyckelpunkter i stödpunkter som kommer att behandlas i dina kroppsstycken.
 5. Lägg till stödjande bevis: Lägg till stödjande bevis för varje stödjande punkt.
 6. Skriv ämnesmeningar: Skriv ämnesmeningar för varje kroppsstycke som kopplar dina stödpunkter till din centrala punkt. Se till att dessa är fullständiga, hela meningar.
 7. Lägg till stöddetaljer: Lägg till stöddetaljer till varje kroppsstycke för mer detaljer.
 8. Skriv en slutsats: Sammanfatta dina huvudpunkter och upprepa din avhandling.

Uppsatsöversiktsarbetsblad: Gratis resurser för att hjälpa elever att lära sig

Att lära eleverna hur man skapar effektiva uppsatser kan vara utmanande, men arbetsblad kan hjälpa; de är kostnadsfria resurser som ger eleverna steg-för-steg-vägledning för att skapa en perfekt kontur.

Att använda kalkylblad för uppsatser kan hjälpa eleverna att lära sig att organisera sina tankar, utveckla en stark central punkt och skapa väl underbyggda kroppsstycken. Det finns olika typer av kalkylblad för uppsatser tillgängliga, inklusive orsak och verkan uppsatser, kontrast uppsatser konturer, retoriska analyser uppsatser konturer, berättande uppsatser, övertygande uppsatser, informativa uppsatser, expository uppsatser, och mer.

Argumenterande uppsats: Nyckeln till att skriva ett vinnande argument

En argumenterande uppsats är en typ av uppsats som kräver att författaren tar ställning i ett ämne och ger bevis för att stödja den positionen. Att skriva en argumenterande uppsats kräver en stark central punkt, väl underbyggda kroppsstycken och en övertygande slutsats.

En diskussionsuppsats kan hjälpa dig att organisera dina tankar och se till att du täcker alla punkter du vill göra för dina argument. En argumenterande uppsats innehåller vanligtvis en introduktion, kroppsstycken som täcker nyckelpunkter och stödjande bevis och en slutsats.

Exempel på argumenterande uppsats

Introduktion

 • Hook: Börja med ett catchy uttalande som fångar läsarens uppmärksamhet.
 • Bakgrundsinformation: Ge sammanhang och bakgrundsinformation om ämnet.
 • Avhandlingsförklaring: Ange det centrala i ditt argument.

Kropp punkt 1

 • Ämnessats: Introducera den första stödjande punkten för ditt argument.
 • Stödjande bevis: Tillhandahåll bevis för att styrka din poäng.
 • Analys: Analysera bevisen och förklara hur det stödjer ditt argument.
 • Övergång: Koppla din punkt till nästa stycke.

Kropp punkt 2

 • Ämnessats: Introducera den första stödjande punkten för ditt argument.
 • Stödjande bevis: Tillhandahåll bevis för att styrka din poäng.
 • Analys: Analysera bevisen och förklara hur det stödjer ditt argument.
 • Övergång: Koppla din punkt till nästa stycke.

Kropp punkt 3

 • Ämnessats: Introducera den första stödjande punkten för ditt argument.
 • Stödjande bevis: Tillhandahåll bevis för att styrka din poäng.
 • Analys: Analysera bevisen och förklara hur det stödjer ditt argument.
 • Övergång: Koppla din punkt till nästa stycke.

Motargument Stycke

 • Erkänn den motsatta synen och kom med motargument.
 • Stödjande bevis: Tillhandahåll bevis för att backa upp dina motargument.
 • Analys: Analysera bevisen och förklara hur de motbevisar den motsatta synen.

Slutsats

 • Återställ examensarbetet: Återställ ditt examensarbete på ett nytt sätt.
 • Sammanfatta huvudpunkter: Sammanfatta huvudpunkterna du gjorde i brödtexterna.
 • Uppmaning till handling: Avsluta med en uppmaning till handling eller sista tanke.

Forskning Essay Outline

En forskningsuppsats är ett verktyg som kan hjälpa elever att hålla sig organiserade och fokuserade när de forskar och skriver sin uppsats. Det fungerar som en färdplan som guidar författaren genom forskningsprocessen, och säkerställer att de täcker all nödvändig information samtidigt som han håller sig vid ämnet. Den innehåller vanligtvis uppsatsens centrala punkt (avhandlingens uttalande), ämnesmeningar för varje kroppsstycke och stödpunkter och bevis som stödjer författarens argument.


Hur man gör ett Kalkylblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifter



Happy Creating!


Vanliga Frågor om Outline-arbetsblad

Vad är ett kalkylblad och varför är det viktigt för elever i klassrummet?

Ett kalkylblad är ett verktyg som hjälper elever att organisera sina tankar och idéer innan de skriver. Det hjälper dem att hålla sig vid ämnet, se till att all nödvändig information finns med och upprätthålla en tydlig och logisk struktur för sitt skrivande. Det är viktigt för eleverna eftersom det kan göra skrivprocessen mindre skrämmande och mer hanterbar, vilket hjälper dem att producera mer effektivt och välorganiserat skriftligt arbete.

Vilka typer av skrivuppgifter är dispositionsark mest användbara för?

Dispositionsark är användbara för alla typer av skrivuppgifter, från korta uppsatser till längre forskningsartiklar. De kan vara särskilt användbara för uppgifter som kräver att eleverna utvecklar ett tydligt argument eller avhandlingsförklaring, eftersom de hjälper eleverna att organisera sina idéer och stödjande bevis på ett logiskt och sammanhängande sätt.

Hur kan lärare på ett effektivt sätt införliva kalkylblad i sina lektionsplaner?

Lärare kan på ett effektivt sätt införliva kalkylblad i sina lektionsplaner genom att introducera dem tidigt i skrivprocessen och använda dem konsekvent under hela uppgiften. De kan också ge vägledning och feedback om elevernas konturer, hjälpa dem att förfina sina idéer och utveckla en mer effektiv skrivstruktur.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kontur-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office