https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/multi-punkt-uppsats

Anpassa Uppsatsmallar med Flera Stycken


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Mallar för Flera Stycken Arbetsblad

Vad är ett arbetsblad med flera stycken?

Dessa kalkylblad är en värdefull uppsättning pedagogiska resurser skapade för att hjälpa eleverna att lära sig, planera och konstruera sitt arbete. Med hjälp av vår grafiska arrangör med flera stycken kan eleverna enkelt börja förbereda skrivande och brainstorma idéer för varje kroppsstycke.

Våra arbetsblad följer ett strukturerat förhållningssätt till den ibland svåra skrivprocessen, och delar upp den i hanterbara steg bit för bit. Denna process omfattar att beskriva, organisera tankar och skriva meningar. En nyckelfunktion i dessa arbetsblad är guiden för att skapa övertygande ämnesmeningar, ett avgörande inslag i alla uppsatser.

Det primära syftet med dessa arbetsblad är att öka elevernas skrivförmåga, främja kritiskt tänkande och ge dem möjlighet att skapa välstrukturerade, sammanhängande och övertygande uppsatser.

Förstå uppsatsexempel i flera stycken

Fördjupad förståelse med uppsatser i tre stycken

Våra exempelkalkylblad erbjuder en solid grund för studenter som är nya med att skriva uppsatser. Dessa exempel visar hur man strukturerar sina uppsatser, börjar skriva och kommunicerar medvetet sina huvudidéer. Varje prov visar ett exakt avhandlingsuttalande, omfattande bakgrundsinformation och välartikulerade ämnesmeningar för varje kroppsstycke. Detta kompakta format gör att eleverna kan förstå den grundläggande strukturen i uppsatsskrivande.

Avancera färdigheter med fyra stycken uppsatser

Uppsatsen med fyra stycken uppmuntrar eleverna att fördjupa sig i sitt ämne genom att införa ytterligare ett stycke för att utöka sina huvudpunkter. Översikten hjälper eleverna att organisera sina brainstormade idéer i en logisk sekvens, skapa ett sammanhängande och övertygande argument.

Bemästra konsten med fem stycken uppsatser

Våra arbetsblad förenklar processen att lära barn att skriva en välstrukturerad uppsats med fem stycken. Dessa resurser vägleder eleverna att formulera ett tydligt examensarbete, en robust styrande idé och välgjorda ämnesmeningar för varje avsnitt. Vidare ger de vägledning om att utveckla stödjande detaljer och komponera en kraftfull avslutande mening som kommer att ge en bestående inverkan på läsaren.

Genom att förstå och använda våra exempel kan eleverna sekventiellt förbättra sina skrivfärdigheter, och enkelt flytta från en enkel uppsats med tre stycken till en mer komplex uppsats med fem stycken. Denna utveckling hjälper dem att få självförtroende och färdigheter i sina skrivförmåga, vilket gör dem redo för framgång på sina akademiska resor.

Aktiviteter för att använda en uppsats med flera stycken i klassen

Att integrera konturer i dina klassrumsaktiviteter är ett effektivt sätt att lära eleverna hur man skriver övertygande uppsatser. Här är några engagerande aktiviteter som använder uppsatsen i tre stycken och de andra konturerna för att hjälpa eleverna att finslipa sina skrivfärdigheter:

 • Gruppbeskrivningsaktivitet: Dela in eleverna i små grupper och förse dem med ett ämne. Låt varje grupp samarbeta för att skapa en disposition som innehåller ett examensarbete, ämnesmeningar och stödjande detaljer. Uppmuntra dem att diskutera sina idéer och förfina sina konturer tillsammans.
 • Peer Review-sessioner: Låt eleverna slutföra en uppsats på tre stycken individuellt och sedan para ihop dem för att utbyta konturer. Instruera dem att granska sin partners disposition och ge konstruktiv feedback om klarheten i uttalandet, ämnesmeningar och avslutande meningar.
 • Uppsatsskrivning i klassen: Tilldela dina elever en uppmaning och ge dem en viss tid för att skapa en disposition och utarbeta en uppsats. Den här aktiviteten kommer att hjälpa eleverna att öva på att skriva en uppsats under tidsbegränsningar och simulera verkliga testsituationer.
 • Outline Expansion Challenge: Ge eleverna en disposition och utmana dem att utöka den till en uppsatskontur med fem stycken genom att lägga till fler huvudstycken. Den här aktiviteten uppmuntrar eleverna att tänka kritiskt om hur de kan utveckla och stödja sina huvudidéer i ett större uppsatsformat.
 • Workshop för examensarbete: Lär eleverna hur man skapar starka examensarbeten för sina uppsatser. Låt dem öva sig genom att skriva flera olika examensarbeten för ett enskilt ämne och diskutera sedan som en klass vilka som är mest effektiva och varför.

Glöm inte att utforska våra fantastiska resurser som övertygande uppsatser, mallar för grafiska romaner , mallar för översiktsarbetsblad och uppsatser för kritisk analys. Dessa verktyg kommer att ytterligare förbättra dina elevers skrivfärdigheter och hjälpa dem att bli expertskribenter.

Steg-för-steg-guide om hur man skriver en uppsats med flera stycken

 1. Förstå uppgiften: Innan du börjar skriva, se till att du förstår uppgiften till fullo. Vad är uppmaningen ber dig att göra? Vad är ditt syfte med att skriva - att övertyga, informera eller underhålla? Att känna till ditt mål kommer att styra din skrivprocess.
 2. Brainstorma idéer: När du förstår uppgiften, börja brainstorma idéer för din uppsats. Vilka huvudpunkter vill du framhålla? Vilka bevis kan du använda för att stödja dessa punkter? Skriv ner dina idéer och börja fundera på hur de kan passa ihop.
 3. Skapa ett examensarbete: Detta är den styrande idén i din uppsats. Det bör tydligt ange din huvudsakliga poäng eller argument i en enda mening. Se till att din avhandling är stark, specifik och kan backas upp med bevis.
 4. Utveckla en disposition: Använd en grafisk arrangör eller disposition för att planera strukturen för din uppsats. Börja med din introduktion, som bör innehålla ditt inledande uttalande. Beskriv sedan dina kroppsstycken, som var och en bör fokusera på en enda huvudpunkt som stöder din avhandling. Planera slutligen din slutsats, som ska sammanfatta dina huvudpunkter och upprepa din huvudpoäng på ett nytt sätt.
 5. Skriv introduktionen: Inledningen ska väcka läsarens intresse, ge lite bakgrundsinformation om ditt ämne och presentera din huvudidé.
 6. Skriv huvudstyckena: Var och en av dessa bör börja med en ämnesmening som introducerar huvudpunkten i stycket. Detta bör följas av stödjande detaljer, som kan inkludera bevis, exempel eller förklaringar. Slutligen ska var och en avslutas med en avslutande mening som avslutar poängen och övergår till nästa avsnitt.
 7. Skriv slutsatsen: Slutsatsen ska sammanfatta huvudpunkterna i din uppsats och omformulera din avhandling på ett nytt sätt. Den ska inte införa någon ny information, utan istället föra en avslutning till uppsatsen.
 8. Revidera och redigera: När du har skrivit din uppsats, ta dig tid att revidera och redigera. Kontrollera för tydlighet, koherens och koncisthet. Se till att varje avsnitt övergår smidigt till nästa. Leta efter eventuella grammatik-, stavnings- eller skiljeteckenfel och korrigera dem.
 9. Korrekturläs: Slutligen, korrekturläs din uppsats en sista gång innan du skickar in den. Det här är din chans att fånga alla små misstag som du kan ha missat under redigeringsprocessen.

Hur man gör ett Arbetsblad med Flera Stycken

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Uppsatsark med Flera Stycken

Vad är en uppsats med flera stycken?

Det är en uppsats som består av mer än ett stycke. Den innehåller vanligtvis en introduktion, flera stycken i texten och en slutsats. Varje stycke i uppsatsen tjänar ett specifikt syfte och är strukturerat för att flyta smidigt och logiskt från den ena till den andra.

Hur många stycken är en uppsats med flera stycken?

Medan en uppsats med flera stycken tekniskt sett kan vara vilken uppsats som helst med mer än ett stycke, hänvisar den ofta till uppsatser med tre till fem stycken. Det exakta antalet stycken kan variera beroende på uppgiften eller den specifika poäng författaren försöker komma med.

Hur kan en grafisk organisatör av uppsatser med flera stycken hjälpa mina elever?

Dessa kalkylblad ger ett strukturerat tillvägagångssätt för uppsatsskrivningsprocessen. De hjälper eleverna att organisera sina idéer, utveckla starka avhandlingsuttalanden, skapa övertygande ämnesmeningar och skriva effektiva stödjande och avslutande meningar. Arbetsbladen delar också upp uppsatsskrivningsprocessen i hanterbara steg, vilket gör det mindre överväldigande för eleverna.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/multi-punkt-uppsats
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office