https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/sitttabeller

Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Sitttabellmall | Sitttabeller

Vad är en sitttabell?

Det är ett diagram eller en visuell representation som visar placeringen av platser eller tilldelade platser i en lokal som en teater, konsertsal, klassrum eller evenemangsutrymme. Det hjälper arrangörer, evenemangsplanerare eller arenor att hantera och organisera sittplatser för gäster eller deltagare. Arrangemangen kan variera beroende på typ av evenemang eller plats. De inkluderar vanligtvis rader och kolumner, med varje plats eller område betecknat med en siffra, bokstav eller annan unik identifierare. Diagrammet kan också indikera olika sektioner eller områden inom lokalen, såsom VIP-sektioner, allmänna inträdesområden eller tillgängliga sittplatser.

Vad är arbetsblad för sittplatsdiagram?

De är till hjälp för lärare i klassrumsledning, att memorera namn och för att ge eleverna en känsla av trygghet och äganderätt till sitt utrymme i rummet. Dessa mallar sätter en rolig och kreativ snurr på en grundläggande klassrumsprocedur!

Typiska användningsområden för sitttabeller

Sitttabeller tjänar flera syften:

 1. Organisation: De hjälper till att säkerställa ett ordnat flöde av människor som går in och ut ur lokalen och hjälper till med publikhantering.
 2. Biljetter och reservationer: De används ofta för att tilldela specifika platser till biljettinnehavare eller för att reservera platser för särskilda individer eller grupper.
 3. Gästvägledning: De ger deltagarna en tydlig visuell referens för att lokalisera sina tilldelade platser, vilket gör det lättare för dem att hitta sina utsedda områden.
 4. Tillgänglighet: De kan innehålla information om rullstolsanpassade sittplatser, utsedda områden för personer med funktionshinder eller andra särskilda boenden.
 5. Evenemangsplanering: De hjälper evenemangsplanerare att bestämma lokalens kapacitet, optimera användningen av utrymme och säkerställa en bekväm upplevelse för deltagarna.

Sitttabeller i klassrummet

Sitttabeller spelar en avgörande roll för att skapa en välorganiserad klassrumsmiljö. Genom att använda mallar för sittplaner kan lärare tilldela platser och skapa en visuell representation av klassrumsbordet eller skrivbordsarrangemanget. Dessa mallar möjliggör anpassning med textrutor och färgkodning, vilket gör det enkelt att anpassa planen. Studenter drar nytta av tilldelade platser eftersom det ger dem en känsla av säkerhet och äganderätt till deras utsedda utrymme. De stödjer också klassrumsledning genom att hjälpa lärare att memorera elevnamn och underlätta smidiga övergångar. Dessutom är sittplaner värdefulla för lärarvikarier eftersom de säkerställer kontinuitet och hjälper till att upprätthålla etablerade klassrumsförväntningar.

En av de viktigaste fördelarna med dessa planer är deras förmåga att främja engagemang. Genom att strategiskt placera eleverna i närheten av varandra kan lärare uppmuntra kamratlärande och samarbetsaktiviteter. Att gruppera de som arbetar bra tillsammans eller para ihop individer med olika styrkor främjar samarbete och interaktion, vilket gör att eleverna kan lära av varandra och fördjupa sin förståelse av ämnet.

De möjliggör också differentiering av undervisningen, vilket säkerställer att individuella behov tillgodoses. Genom att placera eleverna strategiskt kan lärare ge riktat stöd till dem som behöver extra hjälp, eller utmana andra genom att placera dem nära resurser eller kamrater som kan förbättra deras lärandeupplevelse. Detta personliga tillvägagångssätt ökar elevernas engagemang och främjar en känsla av ägarskap över deras lärande.

Dessutom underlättar sittplaner smidiga klassrumsövergångar. Med ett särskilt arrangemang vet barn exakt var de ska gå och sitta när de går in i klassrummet, vilket minimerar störningar och sparar värdefull undervisningstid. Detta blir särskilt viktigt i närvaro av en lärarvikarie, eftersom sittplanen ger tydlig vägledning om var alla ska placeras, och upprätthåller en känsla av rutin och ordning.

Sitttabeller kan enkelt delas via onlineplattformar eller genom att visa dem i klassrummet. Med olika mönster, layouter, tabeller och diagram tillgängliga kan lärare skapa visuellt tilltalande och utskrivbara sitttabeller som förbättrar klassrummets organisation och kommunikation.

Varför är stolsdiagrammallar viktiga och hur används de bäst?

Genom att använda ett onlineplatsdiagram kan lärare kopiera mallarna och ange sina namn eller ordna om det vid behov. De kan till och med ändra färger och typsnitt för att passa deras individuella stil! De kan sedan projicera på tavlan eller sätta upp den på väggen så att eleverna kan se dem när de kommer till lektionen. Lärare kan också förvara sina tryckta diagram i en pärm för att hålla reda på vilka arrangemang som fungerar bäst. Elever kan engagera sig i handlingen genom att skapa sina egna sitttabeller som en samhällsbyggande aktivitet!

Fördelar med att använda mallar för stolar

Att ha sitttabeller är fördelaktigt av många anledningar:

 • Klassrumsorganisation: De främjar en strukturerad lärmiljö genom att strategiskt placera eleverna baserat på olika faktorer, främja engagemang och hantera beteende.
 • Effektiv evenemangsplanering: För evenemang eller sammankomster hjälper dessa diagram till att hantera deltagare, säkerställa ett smidigt flöde av människor och tillgodose speciella krav.
 • Tidsbesparande: Att använda mallar sparar avsevärd tid jämfört med att skapa arrangemang från grunden.
 • Personligt utrymme: Kalkylblad för sitttabeller gör att barnen kan känna ägandeskap över sina utsedda platser eller områden i klassrummet. De kan anpassa sitt diagram genom att skriva sina namn, dekorera sina tilldelade utrymmen eller lägga till ytterligare detaljer.
 • Preferenser och komfort: Eleverna kan kommunicera sina preferenser, som att sitta nära en vän, vända sig fram eller vara i ett lugnare område. Detta hjälper till att skapa en bekväm och gynnsam inlärningsmiljö, vilket främjar elevernas engagemang och välbefinnande.
 • Grupparbete: Dessa arbetsblad kan underlätta grupparbete och kooperativt lärande. Klassmedlemmar kan visuellt identifiera sina gruppmedlemmar och deras tilldelade arrangemang, vilket gör det lättare att samarbeta och interagera under klassaktiviteter och projekt.
 • Kamratrelationer: Arbetsblad för sittplatser ger eleverna möjlighet att lära känna sina klasskamrater bättre genom att visuellt representera deras arrangemang. Detta kan främja positiva relationer, kommunikation och social interaktion i klassrummet.

Tips för att göra en sitttabell

 1. Välj en sittkortsframställare eller en sittkartasskapare: Leta efter en pålitlig och användarvänlig generator för sittkort som låter dig skapa ett sittkort gratis för ditt klassrum. Det finns många gratisalternativ tillgängliga online.
 2. Samla in nödvändig information: Samla in en lista med namn och all ytterligare information som kan påverka arrangemang, såsom inlärningsstilar, beteende eller akademiska behov.
 3. Bestäm layout och storlek: Tänk på den fysiska layouten i ditt klassrum och antalet tillgängliga bord eller skrivbord. Bestäm arrangemanget av bord eller skrivbord, med hänsyn till faktorer som storleken på klassrummet och antalet individer i varje klass.
 4. Välj en tabellmall för bordssittplatser: Leta efter en lämplig redigerbar tabellmall för bordssittplatser som matchar layouten i ditt klassrum. Detta kommer att fungera som en grund för att skapa ditt diagram.
 5. Anpassa sittplatsdiagrammet: Använd sittkortsorganisatören eller tillverkaren för att mata in namn i mallen för att göra ditt eget sittplatsdiagram. Du kan enkelt dra och släppa elevnamn till deras tilldelade plats. Överväg att färgkoda eller använda olika symboler för att representera olika grupper eller klasser.
 6. Ordna eleverna strategiskt: Placera barnen strategiskt utifrån olika faktorer som beteende, inlärningsstilar eller akademiska behov. Gruppera de som fungerar bra tillsammans eller koppla ihop elever med olika styrkor för att uppmuntra till samarbete och interaktion.
 7. Granska och justera: Ta ett steg tillbaka och granska vad du har skapat. Gör alla nödvändiga justeringar för att säkerställa att sittarrangemanget är balanserat och möter behoven i ditt klassrum.

Hur man gör en Sitttabell

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel på sitttabeller för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Sitttabeller

Hur kan ett klassrumsplatsdiagram främja inkludering och tillgodose elever med specifika behov?

De kan användas för att främja inkludering och tillgodose elever med specifika behov. Genom att strategiskt placera barn från olika bakgrunder, kulturer eller förmågor nära varandra kan du främja en stödjande och inkluderande lärandemiljö som uppmuntrar tvärkulturell förståelse och empati. Dessutom kan de med specifika behov, såsom de med hörselnedsättningar eller uppmärksamhetsrelaterade utmaningar, behöva särskilda sittarrangemang. Samarbeta med relevant stödpersonal, såsom speciallärare eller specialister, för att säkerställa lämpliga sittplatser för dessa elever, vilket främjar en inkluderande och stödjande klassrumsmiljö.

Vilka är fördelarna med flexibla sittplatser och hur kan det ta emot studenter som föredrar att arbeta ensamma?

Flexibla alternativ kan ta emot dem som föredrar att arbeta ensamma samtidigt som de främjar samarbete. Genom att tillhandahålla alternativa sittplatser som stående skrivbord, golvsittplatser eller avsedda tysta områden för självständigt arbete kan barnen ha självständighet över sin inlärningsmiljö. Detta tillvägagångssätt erbjuder fördelarna med ökat studentval och samarbete samtidigt som det tillgodoser individuella preferenser för självständigt arbete. Att hitta en balans mellan tilldelade platser och flexibla sittplatser kan skapa en känsla av rutin, minimera distraktioner och underlätta klassrumshantering samtidigt som elevernas engagemang och komfort främjas.

Hur kan ett anpassat sittschema gynna klassrumsledning med vikarielärare och måste jag tilldela platser för varje klassaktivitet?

De är ett värdefullt verktyg för lärarvikarier eftersom de ger en tydlig sittplats, vilket gör det lättare att hantera klassrummet och identifiera vem som är vem i klassrummet. De säkerställer kontinuitet och hjälper till att upprätthålla etablerade klassrumsförväntningar och rutiner i frånvaro av den ordinarie läraren. Nödvändigheten av att tilldela platser för varje klassaktivitet beror dock på aktivitetens karaktär och dina undervisningsmål. Flexibla arrangemang kan främja samarbete och interaktion, medan andra aktiviteter kan kräva mer fokuserat individuellt arbete.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/sitttabeller
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office