https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/2d-former-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad för 2D-former


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!2D-shapes-example

Utforska geometri med 2D Shape-arbetsblad

Att integrera geometrikalkylblad med 2D-figurer i dina matematiklektioner är ett fantastiskt sätt att lära unga elever om grundläggande former, deras egenskaper, symmetri och mer. Dessa engagerande, pedagogiska verktyg hjälper barn att skapa en djup förståelse för geometri, vilket lägger grunden för mer avancerade matematiska koncept i framtiden.

Pedagogiska fördelar med 2D Shape-arbetsblad för dagis

Geometrikalkylblad med fokus på 2D-figurer är relevanta och mycket användbara i utbildningsmiljöer av flera övertygande skäl.

 • Grunden för geometri: 2D-figurer fungerar som de grundläggande byggstenarna för geometri. Att förstå dessa formationer är viktigt för att förstå mer avancerade geometriska begrepp, såsom vinklar, polygoner och rumsliga relationer.

 • Visuell inlärning: Många elever är visuella elever, och kalkylblad i 2D-form ger ett visuellt sätt att lära ut geometri. Visuella hjälpmedel, som diagram, förbättrar förståelsen och bibehållandet av geometriska begrepp.

 • Praktisk inlärning: Ett kalkylblad för formidentifiering innehåller ofta praktiska aktiviteter som engagerar eleverna i att rita, färglägga, klippa och klistra in en form. Dessa taktila upplevelser hjälper till att stärka deras förståelse av en form och dess egenskaper.

 • Progressivt lärande: Gratis utskrivbara arbetsblad i 2D-former för dagis kan skräddarsys för olika årskurser och förmågor, från dagis till högstadiet. De kan introducera en grundläggande form och gradvis gå vidare till mer komplexa koncept, för att tillgodose elevernas utvecklingsstadier.

 • Problemlösning: Ett kalkylblad kan innehålla problemlösningsuppgifter som utmanar eleverna att tillämpa sina kunskaper om 2D-figurer i verkliga scenarier. Detta uppmuntrar kritiskt tänkande och praktisk tillämpning av geometriskicklighet.

 • Bedömning och feedback: Lärare kan använda arbetsblad med tvådimensionella figurer för formativa och summativa bedömningar för att mäta elevernas förståelse. Ett arbetsblad kan ge möjligheter att identifiera områden där din klass kan behöva ytterligare stöd eller berikning.

 • Differentiering: Arbetsblad om symmetrilinjer i 2D-former kan anpassas för att möta de specifika behoven hos olika elever. Lärare kan modifiera frågornas komplexitet eller ge ytterligare vägledning för att tillgodose individuella inlärningsstilar och förmågor.

 • Heminlärning: Förutom klassrumsanvändning är arbetsblad med tvådimensionella former lämpliga för läxuppgifter och övningsblad, vilket gör det möjligt för lärande att förstärka formigenkänning eller identifiera olika formkoncept, till exempel, och involvera föräldrar i utbildningsprocessen.

 • Kreativt uttryck: Ett arbetsblad kan innehålla kreativa aktiviteter, som att forma konst eller forma berättelser, främja konstnärliga uttryck samtidigt som geometrikoncepten förstärks.

 • Förberedelser för avancerad matematik: Kunskaper i 2D-figurer lägger grunden för avancerade matematiska ämnen, såsom geometri, trigonometri och kalkyl. En stark grund i geometri är avgörande för framgång i matematik på högre nivå.

Arbetsbladsaktivitetsidéer

 • Shape Scavenger Hunt (Kindergarten): Låt din klass hitta vardagsföremål i sin omgivning som matchar en given form och skapa en personlig formsamling.

 • Formsortering (Shape Identification): Låt din klass klippa ut figurer och sortera dem baserat på egenskaper som sidor eller vinklar, skapa en märkt affisch. Kalkylblad för att identifiera form är lämpliga för elever i olika åldersgrupper och årskurser, vilket gör dem anpassningsbara till både tidig barndomsutbildning och grundskolans läroplaner.

 • Formkonst (dagis): Unga elever ritar kreativa bilder eller mönster med enbart en grundläggande 2D-form, så att de kan träna finmotorik genom att rita.

 • Formgåtor (dagis): Barn löser grundläggande formgåtor på ett kalkylblad genom att rita eller namnge den matchande formen.

 • Formutforskning: Barnen arrangerar utskrivbara former för att bilda en sammansatt form och beskriva attribut.

 • Shape Story: Barn skapar en novell där karaktärer och föremål representeras av en 2D-form.

 • Formtransformationer: Låt din klass klippa och arrangera om former för att skapa en ny form eller nya mönster, diskutera transformationer.

 • Symmetriutmaning (Symmetrilinjer i 2D-former): Barn identifierar och ritar symmetrilinjer på en form och utforskar konceptet symmetri.

 • Affisch för formegenskaper (kalkylblad för egenskaper för 2D-former): Tilldela eleverna en specifik form för att göra en affisch som visar dess egenskaper (t.ex. hur många sidor). Detta är en fantastisk uppgift som erbjuder en möjlighet att utöva kreativitet, samtidigt som det hjälper ett barn att lära sig om andra former på ett roligt sätt genom sina kamraters affischer.

 • Shape Attribute Search (2D Shapes Attributes Worksheets): Eleverna hittar vardagliga objekt eller bilder som matchar givna attribut (t.ex. former med fyra lika sidor) och klistrar in dem på ett kalkylblad.

Steg för att skapa ett arbetsblad för 2D-former

 1. Bestäm inlärningsmål: Förtydliga de specifika tvådimensionella former eller begrepp du vill lära ut, som att identifiera former, förstå egenskaper eller utforska symmetri i en cirkel, kvadrat, oval, triangel, rektanglar eller andra fyrhörningar.

 2. Designlayout och format: Skapa en tydlig och organiserad kalkylbladslayout med en titel, instruktioner och utrymme för elevsvar. Se till att formatet är åldersanpassat och visuellt tilltalande.

 3. Välj former och aktiviteter: Välj de 2D-former eller aktiviteter som passar dina inlärningsmål. Bestäm till exempel om du vill att eleverna ska identifiera, rita eller beräkna egenskaper hos former.

 4. Skapa frågor och uppmaningar: Skriv frågor, uppmaningar eller uppgifter som vägleder eleverna att arbeta med de valda formerna. Inkludera en mängd olika aktiviteter för att stärka förståelsen.

 5. Lägg till bilder: Lägg till bilder eller illustrationer av de 2D-former du fokuserar på. Visuella hjälpmedel hjälper eleverna att bättre förstå och känna igen former.

 6. Korrekturläs och granska: Gå noggrant igenom arbetsbladet för noggrannhet, tydlighet och åldersanpassande. Se till att frågorna och instruktionerna är tydliga och att arbetsbladet effektivt förstärker de avsedda läranderesultaten.

Fler Storyboard That resurser och gratis utskriftsmaterial


Hur man gör ett Arbetsblad för 2D-former

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om arbetsblad för 2D-former

Hur kan jag använda kalkylblad med 2D-former för att förstärka kritiskt tänkande hos elever?

För att främja kritiskt tänkande, inkludera problemlösningsuppgifter i arbetsbladen. Be till exempel eleverna att beräkna omkretsen eller arean av former, identifiera oregelbundna former eller hitta mönster bland former.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos 2D-former, och hur kan jag lära dem?

Nyckelegenskaper för 2D-former inkluderar antalet sidor, typer av vinklar och symmetri. Att lära ut dessa egenskaper kan göras genom arbetsblad som uppmuntrar eleverna att räkna sidor, identifiera vinklar och utforska symmetrilinjer i former.

Vad finns det för kreativa sätt att lära ut symmetri med hjälp av kalkylblad?

Du kan lära ut symmetri med hjälp av kalkylblad genom att tillhandahålla former som eleverna kan fylla i för att göra dem symmetriska. Dessutom kan du erbjuda kalkylblad med objekt och be eleverna att själva rita symmetrilinjerna.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/2d-former-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office