https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/main-idea-kalkylblad

Anpassa Mallar för Huvudidéer


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är arbetsblad för huvudidéer?

Huvudidékalkylblad hjälper eleverna att urskilja vikten och relevansen av ett ämne och dess olika detaljer.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Tappar dina elever skogen ur sikte för träden? Att använda huvudidéer och kalkylblad kan bidra till att förbättra deras perspektiv. En huvudidé är den centrala idén eller huvudidén för ett skriftligt arbete. Författaren avslutar ett skriftligt arbete genom att konkretisera denna huvudidé och lägga till stödjande idéer för att skapa hela bilden och presentera sitt perspektiv.

Lärare kan använda ämnes- och huvudidékalkylblad för att ge eleverna strukturerade representationer av en meningshierarki. Arbetsblad för huvudidé och detaljer kan användas som brainstormingverktyg eller analyser av läsställen med mera. Dessa arbetsblad hjälper eleverna att kategorisera information och göra dem redo för mer avancerat skrivande. Inte bara det, de hjälper också till att väcka kreativt tänkande och ger eleverna en chans att skapa kopplingar mellan idéer. Du kan tänka på huvudidékalkylblad som en typ av konceptkarta eller huvudidéberättelsekarta. De används vanligtvis i språkkonst, engelska eller läsklasser och kan användas för elever på olika årskurser, från grundskola till gymnasiet.

Varför använda arbetsblad för huvudidéer i klassrummet?

Att utforska olika koncept med centrala idékalkylblad är ett effektivt sätt att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse. Genom att identifiera huvudidén i en text kan eleverna få en bättre förståelse för författarens budskap och de stödjande detaljer som bidrar till det.

Arbetsblad för huvudidé och stödjande detalj kan hjälpa eleverna att lära sig att identifiera huvudidéerna och stödjande detaljer i ett läsställe. Genom att öva på denna färdighet kan eleverna förbättra sin läsförståelse och bättre förstå innehållet de läser. Dessutom kan eleverna lära sig hur man sammanfattar ett avsnitt med sina egna ord, vilket kan hjälpa till med att skriva uppgifter och andra aktiviteter som kräver att de förklarar idéer.

Huvudidékalkylblad kan användas på en mängd olika sätt i klassrummet. Du kan till exempel använda ett kort stycke eller en berättelse för att introducera ett nytt ämne eller för att granska material som eleverna redan har lärt sig. Du kan också använda flera stycken för att hjälpa eleverna att identifiera huvudidéerna och stödjande detaljer i en längre text.

För att hjälpa eleverna att identifiera huvudidén med ett stycke kan du uppmuntra dem att leta efter avhandlingens uttalande, ämnessatsen eller första meningen i stycket. Eleverna kan också leta efter ledtrådar i de stödjande idéerna och detaljerna i avsnittet, såväl som de första och sista meningarna i varje stycke.

För att hjälpa eleverna att skriva en sammanfattning av en lång eller kort passage med egna ord kan du förse dem med grafiska organisatörer eller andra verktyg som hjälper dem att organisera sina tankar. Du kan också tillhandahålla svarsnycklar eller andra resurser för att hjälpa eleverna att kontrollera sitt arbete och få feedback om deras framsteg.

Genom att använda huvudidékalkylblad i ditt klassrum kan du hjälpa dina elever att utveckla sin läsförståelse och bli säkrare läsare. Så nästa gång du letar efter ett nytt sätt att hjälpa dina elever att förstå och behålla det de läser, överväg att använda huvudidékalkylblad!

Brainstorming Idéer för att använda huvudidémallar i klassrummet

  1. Enkel brainstorming: För den här idén börjar du med en fråga eller en uppmaning och låter eleverna bygga vidare på idén med hjälp av mallen du designade.

  2. Kortmetod: För denna version av aktiviteten kan hela klassen delta. Det handlar om att bygga vidare på huvudidén eller uppmaningen som presenteras. Du kan börja på ena sidan av klassrummet och få huvudidén presenterad, sedan skickar eleverna vidare mallen och lägger till detaljer till idén när den förs vidare. Att bygga vidare på huvudidén kan göras på olika sätt, inklusive att skriva frågor till diskussioner istället. Denna aktivitet främjar inte bara utvecklingen av kvalitet, kreativa idéer, utan också en förbättring av själva klassrummet genom samarbete.

  3. Gruppbrainstorming: Denna aktivitet innebär att eleverna får arbeta och fylla i mallen i grupper. När eleverna fyller i mallar individuellt kan deras erfarenheter få dem att omedvetet presentera samma idéer när de sammanställs. När de arbetar i grupper bör varje bidrag tillåta lite kreativitet eller utmaning, vilket gör varje slutlig idé mer unik.

Användar gratis arbetsblad för huvudidéer

Ord moln

För den här aktiviteten får eleverna huvudidén eller ämnet och uppmanas att notera alla ord och begrepp som kommer att tänka på när de tänker på just det ämnet.

Listor

Denna aktivitet kan börja med huvudidén som en fråga och sedan föreslås och listas enkla svar.

Konceptkartor

Denna aktivitet innebär vanligtvis att man börjar med en huvudidé, vanligtvis placerad i en cirkel och sedan kopplas denna idé till de andra huvudidéerna. Med den här typen av mallar kan eleverna se hur deras olika idéer hänger ihop och eventuellt fånga upp eventuella missuppfattningar de kan ha.

Enkel anteckning

När de presenteras för ett ämne kan eleverna välja att anteckna huvudidéerna och stödjande idéer kreativt på ett kalkylblad.

Vetenskapskartläggning

Det finns många komplexa begrepp inom vetenskapen och huvudidémallar kan vara ett bra verktyg för att bryta ner och utforska dessa idéer.

Aktiva lässtrategier

Med aktiv läsning hjälper det att skriva begrepp och stödja idéer med att återkalla. Det är en bra praxis att använda huvudidékalkylblad och strategin kan användas för en mängd olika ämnen.

Jämförelser

Huvudidékalkylblad är användbara för jämförelseuppgifter, särskilt när du studerar litteratur. De är till exempel användbara för aktiviteter som jämför huvudkaraktärer.

Skaffa dina gratis kalkylblad för huvudidéer och läsförståelse idag och gör lärandet i klassrummet roligt och engagerande! Utskrivbara arbetsblad för huvudidé är bara ett klick bort på StoryboardThat . Börja införliva dem i dina lektioner idag!


Hur man gör ett Arbetsblad för Huvudidéer1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt färgglada exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Arbetsblad för Huvudidéer

Vad är ett huvudidékalkylblad och varför är det viktigt för eleverna att fylla i ett?

Ett huvudidékalkylblad är ett pedagogiskt verktyg som hjälper eleverna att identifiera det viktigaste konceptet eller budskapet i en text. Det är viktigt för elever/barn att fylla i ett huvudidékalkylblad eftersom det kan förbättra deras läsförståelse och förmåga att sammanfatta information.

Kan jag anpassa mallen för huvudidén för att passa mina elevers/barns specifika behov?

Ja, de flesta mallskapare tillåter anpassning av mallar för att möta specifika behov. Detta kan inkludera att ändra teckenstorleken, lägga till ytterligare uppmaningar eller frågor eller justera längden på avsnittet som eleverna uppmanas att läsa.

Hur säkerställer jag att mallen för huvudidékalkylblad är lämplig för mina elevers/barns ålder och kompetensnivå?

Du kan se till att den här mallen är lämplig för dina elevers/barns ålder och kompetensnivå genom att välja mallar som är utformade för deras årskursnivå och genom att justera längden och komplexiteten på avsnittet de ombeds läsa.

Finns det några bästa metoder för att använda en mall för huvudidékalkylblad i klassrummet eller hemma?

Några bästa metoder för att använda den här mallen inkluderar att ge tydliga instruktioner, uppmuntra elever/barn att läsa avsnittet noggrant innan de svarar på frågor och att ge elever/barn tid att diskutera sina svar med kamrater.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/main-idea-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office