https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/koordinat-plan-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad för Koordinater


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!coordinates example

Vad är arbetsblad för koordinatplan?

Är du redo att lära ut komplexiteten hos koordinater och plotta punkter på ett rutnät? Våra engagerande kalkylbladsmallar för koordinater är utformade för att guida dig steg för steg genom denna spännande resa. Oavsett om du är lärare eller förälder erbjuder dessa kalkylblad en omfattande inlärningsupplevelse som ger dina elever eller barn möjlighet att bemästra koordinatnätet med tillförsikt.

Koordinatplanet, även känt som det kartesiska planet, är ett tvådimensionellt rutnät som bildas av två axlar. Det ger en visuell representation av numeriska data och hjälper oss att förstå sambanden mellan variabler. Genom att lära dig att navigera och rita punkter på koordinatnätet med fyra kvadranter får du värdefulla färdigheter som är tillämpliga inom olika områden, som matematik, naturvetenskap, teknik och till och med konst.

Utforska mångsidigheten hos koordinater och grafiska arbetsblad

Ett arbetsblad för kartesiska plankvadranter bör vara noggrant utformat för att göra inlärningskoordinater roliga och engagerande. Varje arbetsblad bör utformas med tydliga instruktioner, färgglada bilder och en mängd olika övningsövningar. Eleverna kan börja med att förstå grundstrukturen för det kartesiska planet, inklusive x-axeln, y-axeln och de fyra kvadranter. Därifrån kan de lära sig hur man lokaliserar och ritar punkter med hjälp av x- och y-koordinater, både i den första kvadranten och över alla kvadranter.

När din klass fortskrider genom materialet kan du skapa arbetsblad som går djupare in i grafiska färdigheter. Eleverna kan utforska positiva och negativa siffror, lära sig att rita punkter exakt och upptäcka kraften i visuell representation genom att skapa linjediagram och spridningsdiagram. Arbetsblad ger också stora möjligheter att öva på att läsa och tolka grafer, vilket gör det möjligt för eleverna att extrahera värdefull information från datamängder.

Kalkylblad för koordinatnät går längre än att bara rita punkter. De kan introducera eleverna till begrepp som avståndsmätning, reflektioner, translationer och rotationer på planet. Eleverna kan lära sig att beräkna avstånd mellan punkter med hjälp av Pythagoras sats, förstå symmetri och transformationer som är involverade i reflekterande punkter och utforska den exakta förskjutningen av punkter genom översättningar.

Rita punkter på ett kalkylblad för koordinatnät

Att rita punkter på ett kartesiskt plan är en grundläggande färdighet som öppnar upp en värld av möjligheter. Det kartesiska planet består av två vinkelräta tallinjer, x-axeln och y-axeln, som skär varandra vid origo (0,0). X-axeln representerar horisontell rörelse, medan y-axeln representerar vertikal rörelse. Varje punkt på planet representeras av ett ordnat par (x, y), där x indikerar den horisontella positionen (x-koordinaten) och y indikerar den vertikala positionen (y-koordinaten).

När eleverna får förtroende för att rita koordinatpunkter, bör kalkylbladen ge gott om övningar för att stärka deras färdigheter. Eleverna kan utforska olika scenarier, som att rita koordinater i den första kvadranten, alla kvadranter och till och med på ett koordinatnät för en enda kvadrant. Genom att öva med en mängd olika exempel utvecklar eleverna flyt i att läsa och tolka koordinater, samt att noggrant rita punkter på planet.

Steg-för-steg rita grafer på ett koordinater och rita arbetsblad

Genom att rita grafer på ett kalkylblad för koordinater kan eleverna visuellt representera data och upptäcka mönster. Här är steg för att ta dig och dina elever genom processen att rita grafer med precision.

 1. Introducera koordinatrutnätet: Koordinatrutnätet med fyra kvadranter är ett tvådimensionellt rutnät som bildas av skärningspunkten mellan horisontella och vertikala linjer. Den är uppdelad i fyra unika kvadranter, var och en med sin uppsättning positiva och negativa koordinater. Att förstå kvadranter är viktigt när vi dyker in i världen av grafer.

 2. Möt den givna punkten: Den "givna punkten" representeras som ett ordnat par, (x, y), där 'x' anger den horisontella positionen och 'y' anger punktens vertikala position. Den här punkten hjälper eleverna att rita punkter på ett koordinatark.

 3. Dechiffrera kvadranter: Koordinatplanets kvadranter är numrerade I, II, III och IV, med start från det övre högra hörnet och rör sig moturs. Varje kvadrant har specifika egenskaper avseende positiva och negativa koordinater. Att känna till din kvadrant är avgörande för exakta grafer.

 4. Navigera i koordinatrutnätet för en enda kvadrant: Fokusera på ett koordinatrutnät för en enda kvadrant för att effektivisera grafprocessen. Detta förenklar, särskilt om dina elever precis har börjat. I det här rutnätet kommer eleverna vanligtvis att arbeta med positiva värden för både "x" och "y", vilket gör det enklare att förstå och tillämpa koordinater.

 5. Rita punkten: Lokalisera 'x'-koordinaten på den horisontella axeln och 'y'-koordinaten på den vertikala axeln. Där dessa värden skär varandra är där punkten hör hemma på grafen.

 6. Övning ger färdighet: Arbetsblad erbjuder stora möjligheter till övning. Upprepning är nyckeln till att bygga upp självförtroende och behärskning i grafer.

Vad är avstånd på arbetsblad för koordinatplan?

Arbetsblad för avstånd på koordinater är pedagogiska verktyg som är utformade för att hjälpa elever att förstå konceptet med att mäta avstånd mellan punkter i ett tvådimensionellt kartesiskt koordinatsystem. Dessa utskrivbara kalkylblad är särskilt användbara för matematik- och geometrilektioner, och ger ett praktiskt tillvägagångssätt för att förstå hur man beräknar avstånd på planet.

Huvudkomponenter i ett avstånd på koordinater och rita punkter Arbetsblad:

 • Koordinatplanrutnät: Dessa kalkylblad innehåller vanligtvis ett koordinatrutnät med märkta x- och y-axlar. Detta rutnät fungerar som den visuella representationen av det kartesiska koordinatsystemet.

 • Mätpunkter: Arbetsblad presenterar ofta en uppsättning punkter på planet. Dessa punkter representeras vanligtvis som (x, y) par, vilket indikerar deras positioner på rutnätet.

 • Avståndsberäkning: Eleverna får i uppdrag att beräkna avstånden mellan specifika punkter. Detta innebär att man tillämpar avståndsformeln härledd från Pythagoras sats: d = √((x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²).

 • Flera nivåer: Distansarbetsblad kan variera i komplexitet och erbjuder övningar som passar olika årskurser. Vissa kalkylblad kan börja med enkla problem som involverar heltalskoordinater, medan andra kan utmana mer avancerade elever med koordinater som involverar decimaler eller bråk.

Utforska reflektioner i arbetsbladet för koordinater och grafer

En reflektion i arbetsbladet för koordinatplan är ett värdefullt läromedel i matematikundervisningen. Det ger eleverna en möjlighet att förstå det grundläggande konceptet symmetri och hur det gäller för koordinatgeometri.

I matematik är en reflektion en transformation som vänder en figur över en angiven linje och skapar en spegelbild. När vi talar om reflektioner i det kartesiska planet syftar vi vanligtvis på reflektioner över de två axlarna eller någon annan given linje.

Hur fungerar arbetsbladet?

En reflektion på arbetsbladet för koordinatplanet består vanligtvis av en serie koordinatpunkter, former eller figurer som eleverna behöver reflektera över en angiven axel eller linje. Det ger ett koordinatnät där eleverna kan visualisera och utföra dessa reflektioner.

Nyckelbegrepp som omfattas:

 • Symmetri: Eleverna lär sig om symmetri i geometriska former och figurer. De förstår hur en figur kan delas upp i två identiska halvor, den ena är reflektionen av den andra.

 • Färdigheter i koordinatplan: Att arbeta med koordinater på ett rutnät är en viktig färdighet i matematik. Ett kartesiskt plan reflektion arbetsblad förstärker denna färdighet genom att kräva att eleverna förstår hur koordinater förändras under en reflektion.

 • Transformation: Reflektion är en av de grundläggande transformationerna inom geometri. Ett arbetsblad för reflektion av koordinatplan introducerar eleverna till koncept för transformationsgeometri.

När eleverna blir skickliga på att översätta figurer på planet genom arbetsblad som dessa, lägger de grunden för mer avancerade matematiska begrepp. Dessa färdigheter är viktiga inom olika områden, inklusive geografi, grafer och dataanalys.

Fler Storyboard That resurser och gratis utskriftsmaterial

Om du är intresserad av att utforska relaterade kalkylblad och aktiviteter kan du överväga att fördjupa dig i latitud- och longitudkalkylblad för geografi, grafkalkylblad för mer avancerade grafövningar, kalkylblad för linjediagram för datarepresentation och stapeldiagram för ytterligare grafövningar. Dessa resurser kan hjälpa eleverna att stärka sina matematiska och analytiska förmågor samtidigt som de har roligt med engagerande övningar.


Hur man gör ett Arbetsblad för Koordinatplan

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om arbetsblad för koordinatplan

Vad är kalkylblad för koordinatplan?

Arbetsblad för koordinatplan är pedagogiska verktyg som används för att lära ut och öva på att rita punkter och former på ett kartesiskt koordinatsystem. De hjälper eleverna att förstå sambandet mellan x- och y-koordinater.

Hur kan jag hitta rätt koordinatplan för mina elever?

Leta efter kalkylblad som passar dina elevers betygsnivå och inlärningsmål. Du kan också söka efter kalkylblad som fokuserar på specifika ämnen, som översättningar, reflektioner eller avståndsberäkningar.

Har kalkylblad för koordinatplan verkliga tillämpningar?

Absolut! Koordinatplansfärdigheter används inom områden som navigering, geografi, datorgrafik och teknik. Att lära sig rita och tolka punkter på ett rutnät är en praktisk och värdefull färdighet.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/koordinat-plan-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office