https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/debatt-kalkylblad

Anpassa Mallar för Debattarbetsblad


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är en debatt?

Att debattera är en värdefull färdighet som kan hjälpa eleverna att utveckla tänkande och argumentationsförmåga på högre nivå. Genom att delta i debatter kan eleverna lära sig att organisera sina tankar, forska i ämnen och presentera sina argument på ett tydligt och övertygande sätt. Men att förbereda sig för en debatt kan vara utmanande, särskilt för unga elever. För att hjälpa eleverna att förbereda sig för debatter kan lärare använda en mängd olika resurser som grafiska organisatörer, mallar och uppgiftskort.

Vad är ett debattark?

Ett debattark är ett planeringsdokument för en debatt. De flesta debattförberedelser använder beviskort, flödesscheman och konstruktiva talmallar men lärare har möjlighet att skapa sin egen typ av arbetsblad för debattförberedelser.

Debatt grafiska arrangörer

Ett sätt att hjälpa elever att organisera sina tankar och argument är att använda grafiska debattorganisatörer. Dessa organisatörer kan hjälpa eleverna att kartlägga sina argument och motargument, samt identifiera bevis som stödjer deras påståenden. Några exempel på grafiska debattorganisatörer inkluderar:

 • T-diagram: Dessa typer av mallar för diskussionsblad låter eleverna jämföra och kontrastera två motsatta synpunkter, med en synvinkel på varje sida av diagrammet.
 • Venn Diagram: Denna arrangör hjälper eleverna att identifiera likheter och skillnader mellan två motsatta synpunkter.
 • Spindelkarta: Denna arrangör låter eleverna brainstorma idéer och argument relaterade till ett visst debattämne.

Debattmallar för studenter

En annan användbar resurs för att förbereda eleverna för debatter är debattmallar. Dessa mallar ger eleverna ett strukturerat format för att organisera sina argument och anteckningar. Några exempel på debattmallar inkluderar:

 • Debattförberedande arbetsblad: Den här mallen guidar eleverna genom processen att forska och förbereda sig för en debatt.
 • Mall för debattanteckningar: Den här mallen ger eleverna ett utrymme att ta anteckningar om sin forskning och argument.
 • Arbetsblad för debattförberedelser: Denna mall hjälper eleverna att organisera sina argument och motargument innan själva debatten.
 • Debattplaneringsblad: För att hjälpa eleverna att förbereda sig för själva debatten kan lärare förse dem med ett debattplaneringsblad. Det här bladet innehåller debattformat, regler och riktlinjer, samt debattämnen och argumentuppdrag. Eleverna kan använda det här arket för att planera sina argument och förbereda sina talanteckningar.

Att använda dessa mallar i faktiska debattscenarier är till stor hjälp. Under själva debatten kan eleverna använda sina anteckningar och konturer för att presentera sina argument och svara på motståndarnas argument. Genom att delta i faktiska debatter i klassrummet kan eleverna öva på sina debattfärdigheter, högre tankeförmåga och förbättra sin övergripande förmåga att formulera sina åsikter.

Varför är debattblad viktiga och hur används de bäst?

Debatter är ett viktigt sätt att dela idéer och att kritiskt analysera information. Debatter utmanar talare att noggrant undersöka båda sidor av ett ämne eller en fråga, och komma med solida bevis för att stödja deras valda sida, samtidigt som de förutser problem och tillhandahåller lösningar. Studenter kan upptäcka att dessa färdigheter också kommer att hjälpa dem i övertygande skrivande och forskningsuppsatser. Debatter uppmuntrar också till att tala inför publik och noggrann lyssnande.

Det finns många resurser tillgängliga online som lärare kan använda för att hjälpa eleverna att förbereda sig för debatter. Dessa resurser inkluderar olika typer av debattark, grafiska arrangörer, mallar, uppgiftskort och planeringsblad. Genom att ge eleverna dessa resurser kan lärare hjälpa eleverna att organisera sina tankar, undersöka ämnen och presentera sina argument på ett tydligt och övertygande sätt. Att debattera är en värdefull färdighet som kan hjälpa eleverna att utveckla tänkande och argumentationsförmåga på högre nivå, och dessa resurser kan hjälpa unga elever att utveckla dessa färdigheter.

Planering: Ett exempel på en debattöversikt

Att veta hur man skriver en disposition för en debatt kanske inte är naturligt, men genom att följa dessa steg kan du skapa en stark debattmall som hjälper dig att leverera ett övertygande argument. Kom ihåg att hålla dina argument organiserade och underbyggda av bevis, förutse den motsatta sidans argument och använd övergångsord för att säkerställa ett smidigt flöde av idéer.

 1. Välj ett debattämne: Det första steget för att göra en debattöversikt är att välja ett ämne. Se till att ämnet är diskutabelt och har tydliga argument på båda sidor.
 2. Undersök ämnet: Gör en grundlig forskning om ämnet för att förstå de olika synpunkterna och argumenten. Samla bevis och data för att stödja din ståndpunkt.
 3. Identifiera nyckelargument: Identifiera nyckelargumenten för din sida av debatten. Dessa argument bör stödjas av bevis och bör kunna motarbeta den motsatta sidans argument.
 4. Organisera argumenten: Organisera argumenten i en logisk ordning. Börja med det starkaste argumentet, följt av det näst starkaste, och så vidare. Se till att varje argument flyter smidigt in i nästa.
 5. Inkludera motbevisningar: Förutse den motsatta sidans argument och inkludera motbevisningar för vart och ett av dem. Ta upp varje punkt som den motsatta sidan sannolikt kommer att göra och motbevisa dem med starka bevis.
 6. Lägg till övergångar: Använd övergångsord och fraser för att hjälpa ditt tal att flyta smidigt från ett argument till nästa. Exempel på övergångsord inkluderar "vidare", "utöver" och "dock".
 7. Inkludera en introduktion och slutsats: Börja din disposition med en stark introduktion som fångar publikens uppmärksamhet och presenterar din hållning. Avsluta med en kraftfull slutsats som upprepar dina huvudargument och lämnar ett bestående intryck på publiken.
 8. Öva: Öva på att hålla ditt tal med hjälp av dispositionen. Se till att du håller dig till tidsgränsen och att dina argument är tydliga och koncisa.

Hur man gör ett Debattark

1

Välj en av Mallarna för Debattöversikter

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Debattarbetsblad

Hur kan debattark och storyboards integreras i olika ämnen?

Debattförberedande mallar och storyboards kan integreras i många olika ämnen, som engelska, samhällskunskap och naturvetenskap. Till exempel, i en engelsk klass, kan eleverna diskutera de litterära fördelarna med en viss roman eller pjäs. I en samhällskunskapsklass kan eleverna debattera olika historiska händelser eller politiska frågor. I en naturvetenskapsklass kan eleverna diskutera för- och nackdelar med en viss vetenskaplig teori eller praktik. Debattämnen kan hämtas från vilket ämne som helst och utforskas inom sitt sammanhang.

Hur kan lärare bedöma elevernas användning av debattblad och storyboards?

Lärare kan bedöma elevernas användning av debattark och storyboards genom att utvärdera kvaliteten på deras argument, deras användning av bevis för att stödja deras argument, deras förmåga att kommunicera sina idéer effektivt och deras förmåga att svara på motsatta argument. Dessutom kan lärare ge feedback och konstruktiv kritik för att hjälpa eleverna att förbättra sina debattfärdigheter med tiden.

Hur kan debattark och storyboards gynna eleverna?

Debattkalkylbladsmallar och storyboards kan gynna eleverna på många sätt. De hjälper eleverna att organisera sina tankar, utveckla logiska argument och kommunicera sina idéer effektivt. De uppmuntrar också eleverna att forska och samla bevis för att stödja deras argument, vilket hjälper dem att bygga upp sina färdigheter i kritiskt tänkande. Slutligen kan användningen av sådana visuella hjälpmedel hjälpa eleverna att känna sig mer säkra och förberedda när de presenterar sina argument.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/debatt-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office