https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/grammatik-arbetsblad

Anpassa Grammatikkalkylblad


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!grammar-example

Utforska användningen av grammatikark

Grammatik är ryggraden i effektiv kommunikation. Oavsett om du är en gymnasieelev som strävar efter högskoleberedskap eller en dagislärare som hjälper dina elever att börja sin språkresa, är det viktigt att behärska grammatik. Lyckligtvis finns det ett mångsidigt och tillgängligt verktyg tillgängligt för både elever och lärare: grammatikark på nätet.

Här är några förslag för att effektivt använda arbetsblad för språkkunskaper:

 • Börja med grunderna: Börja med enkla och grundläggande grammatikämnen, som orddelar (substantiv, verb, adjektiv, adverb) och meningsstruktur (ämne, predikat, kommatecken). Gå gradvis vidare till mer komplexa ämnen, som dubbla negativa och prepositionella fraser, allt eftersom eleverna får självförtroende.

 • Använd olika format: Experimentera med olika typer av grammatikblad, inklusive fyll i tomrummet, flervalsaktiviteter, meningskorrigering och diagramaktiviteter. Denna variation kan hålla eleverna engagerade och tillgodose olika inlärningsstilar.

 • Kontextualisera grammatik: Inkludera verkliga exempel och sammanhang i dina kalkylblad. Istället för isolerade meningar, använd stycken eller korta texter för att lära ut och demonstrera användningen av den riktade grammatikregeln i ett bredare sammanhang.

 • Scaffolded Learning: Skapa arbetsblad som successivt ökar i svårighetsgrad. Börja med enkla problem och lär gradvis ut mer utmanande, som dubbelnegativ och prepositionsfraser. Detta gör att barnen kan bygga sin förståelse steg för steg. Tillhandahåll kompletterande arbetsblad för att uppmuntra oberoende praktik.

Idéer för grammatikark

 • Arbetsblad för grammatikövning: Skapa problem med att fokusera på specifika grammatikregler, som att låta eleverna öva på att identifiera och korrigera körningar på meningar, och tillhandahålla en mängd olika meningar för övning. Låt eleverna skriva sina egna meningar som läxor med hjälp av orddelar som ämnespronomen för att lära eleverna om tillämpningen av dessa regler i den verkliga världen.

 • Engelska grammatikarbetsblad: Designa omfattande kalkylblad som täcker olika grammatikämnen, inklusive verbtid, artiklar och skiljetecken, med förklaringar och övningsproblem.

 • Arbetsblad för gymnasiet: Utveckla arbetsblad som är skräddarsydda för årskurs 9 till 12, eller engelska språkinlärare som lär sig engelska som andraspråk, med utmanande inlärningsaktiviteter om avancerade ämnen som villkorliga meningar och komplexa meningsstrukturer.

 • Arbetsblad för grammatikkorrigering: Presentera meningar med avsiktliga grammatiska fel och be barnen att identifiera och korrigera dem. Inkludera förklaringar för varje korrigering för att lära ditt klassrum om ämnen som komplexa meningar, direkta objekt, sammansatta ord, homofoner eller fler ämnen som är i linje med vanliga grundläggande standarder.

 • Kindergarten Grammar Worksheets: Skapa enkla och färgglada kalkylblad lämpliga för barn, med fokus på grundläggande ämnen som substantiv, verb och pronomen ord.

 • Grammatikkalkylblad Middle School: Skapa arbetsblad som överbryggar grundskole- och gymnasiebetyg, som täcker mellanliggande ämnen som konjunktioner, satser och meningstyper.

 • Bildarbetsblad: Använd visuella hjälpmedel eller bilder för att engagera eleverna i att identifiera och beskriva grammatikelement i bilder, främja kreativitet och ordförrådsutveckling.

 • Granska arbetsblad: Utveckla omfattande granskningsblad som sammanfattar nyckelregler och tillhandahåller en blandning av problem för att stärka förståelsen före bedömningar.

Steg för att göra ett grammatikark

Oavsett om du gör en aktivitet för unga elever, eller grammatikblad för gymnasiet, innebär att skapa ett effektivt grammatikblad noggrann planering och uppmärksamhet på detaljer. Här är en numrerad lista med steg som hjälper dig:

 1. Bestäm grammatikkonceptet: Bestäm vilket specifikt grammatikbegrepp eller regel du vill fokusera på. Se till att den stämmer överens med dina elevers nivå och behov.

 2. Definiera lärandemål: Beskriv tydligt de inlärningsmål du vill uppnå. Vad ska eleverna kunna förstå eller göra efter att de är klara?

 3. Välj innehåll: Välj meningar, stycken eller stycken som illustrerar grammatikbegreppet du undervisar i. Se till att de är relevanta och engagerande för dina elever.

 4. Skapa frågor: Designa en mängd olika frågor som kräver att eleverna tillämpar grammatikregeln. Vanliga typer inkluderar fyll i tomrummet, flervalsfrågor, meningskorrigering och essäfrågor.

 5. Ge instruktioner: Skriv tydliga och koncisa instruktioner för varje övning eller fråga. Se till att eleverna förstår vad som förväntas av dem och hur de ska slutföra uppgifterna.

 6. Formatering och tydlighet: Var uppmärksam på layouten och formateringen av ditt kalkylblad. Använd läsbara teckensnitt och mellanrum. Se till att arbetsbladet är visuellt tilltalande och lätt att följa.

 7. Korrekturläs och redigera: Innan du slutför ditt kalkylblad, korrekturläs det noggrant för grammatiska fel, stavfel och tydlighet. Testa det med en kollega eller vän om möjligt för att få feedback om dess effektivitet.

Ytterligare Storyboard-resurser och gratis utskrifter

Lärare kan enkelt komma åt och ladda ner en mängd gratis utskrivbara kalkylblad och resurser, inklusive utskrivbara grammatiksidor och interaktiva problem online. Dessa språkkunskapsblad ger ett bekvämt och interaktivt sätt för eleverna att öva och förbättra sina engelska kunskaper. Gratis utskrivbara grammatikark och mallar finns tillgängliga för nedladdning.


Hur man gör ett Grammatikark

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om grammatikkalkylblad

Vilka är några av de grammatikkoncept som är mest lämpade för att skapa kalkylblad?

Grammatikkoncept som är väl lämpade för att skapa kalkylblad täcker en rad grundläggande språkelement. Dessa inkluderar delar av tal som substantiv, verb, adjektiv och mer, vilket ger möjligheter till övning och tillämpning. Meningsstruktur, som omfattar olika typer av meningar och deras komponenter, visar sig vara värdefull för att förstå syntax. Dessutom förbättrar verbtid, överensstämmelse mellan ämne och verb och interpunktionsövningar klarheten i skrift. Andra kalkylbladsvänliga begrepp involverar modifierare som adjektiv och adverb, frasverb, idiomatiska uttryck, aktiva och passiva rösttransformationer, villkorliga meningar, relativsatser, direkta och indirekta talomvandlingar, modala verb, komparativ, superlativ, konjunktioner, konnektiver och artikelanvändning . Dessa begrepp utgör tillsammans kärnan i engelsk grammatik, vilket gör dem till effektiva val för att skapa engagerande och lärorika arbetsblad som hjälper språkinlärare på deras resa mot färdigheter.

Vad är några tips för att designa grammatikblad som ska användas i språkinlärning för icke-engelska som inte är modersmål?

När du utformar grammatikark för personer som inte har engelska som modersmål är det viktigt att prioritera tydlighet och relevans. Förenkla instruktioner och tillhandahåll bilder för att underlätta förståelsen. Kontextualisera grammatikregler inom vardagliga scenarier, och öka komplexiteten gradvis allt eftersom eleverna avancerar. Säkerställ kulturell känslighet och överväg att tillhandahålla flerspråkiga instruktioner för tydlighetens skull. Interaktiva övningar, praktiska tillämpningar och konversationer i verkliga livet ökar engagemanget och språkinlärningen. Uppmuntra felanalys för att främja självkorrigering. Dessa arbetsblad bör vara i linje med tydliga lärandemål och spåra elevernas framsteg. Inkluderandet av autentiskt material och mångsidigt ordförråd berikar inlärningsupplevelsen, vilket gör den tillgänglig och engagerande för icke-modersmålstalare.

Vilka är några sätt att göra grammatikblad engagerande för självstudier?

För att skapa engagerande grammatikark för självstudier, överväg att införliva verkliga scenarier som restaurangbeställningar eller resplaner, och uppmuntra eleverna att tillämpa grammatik i praktiska sammanhang. Använd berättelseelement genom att uppmana eleverna att fortsätta en berättelse eller skriva berättelser med hjälp av specifika grammatikregler. Designa rollspelsövningar där eleverna tar på sig olika samtalsroller. Använd interaktiva funktioner i digitala kalkylblad och introducera spel som korsord för grammatikövningar. Använd bilder för att illustrera koncept, utmana elever med komplexa scenarier och uppmuntra kreativt skrivande. Dessa tillvägagångssätt gör självstudier roligare och effektivare, och främjar en djupare förståelse för grammatik.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/grammatik-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office