https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/orsak-effekt-kalkylblad
Anpassa och Använd Idag!

Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är ett arbetsblad för orsak och verkan?

Ett kalkylblad för orsak och verkan hjälper eleverna att beskriva sekvensen av en händelse och vilken inverkan händelsen har på karaktärer eller personer. Ett kalkylblad för matchning av orsak och verkan är ett verktyg som används inom utbildning för att lära ut sambandet mellan händelser, handlingar och deras konsekvenser. Dessa arbetsblad innehåller vanligtvis en serie scenarier eller påståenden som beskriver en situation, och eleven uppmanas att identifiera orsaken/orsakerna och effekterna av den situationen.

Exempel på orsak och verkan kan ge ett scenario som att inte studera för ett stort prov. Eleven skulle sedan bli ombedd att identifiera orsaken (de studerade inte) och effekten (de gjorde det inte bra på testet). Det finns en mängd olika typer av orsaks- och verkansmallar tillgängliga, inklusive övningar för olika årskurser och mallar som kan anpassas. Vissa mallar kan innehålla bilder eller diagram för att hjälpa till att öva och bättre förstå orsaks- och verkanssambanden som presenteras.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Orsaks- och verkansövningar ber eleverna att undersöka hur sekvensen av en händelse kan leda till specifika konsekvenser eller resultat. Eleverna ska kunna förstå och förklara sambandet mellan de två. Dessa mallar hjälper inte bara att definiera händelsen och konsekvenserna, utan hjälper dem också att konstruera en mall för orsak och verkan som visar de logiska orsakerna till varför konsekvenserna inträffar. Detta är en värdefull färdighet som kan tillämpas på många olika områden i livet, inklusive problemlösning och beslutsfattande.

Det bästa sättet att använda orsak- och verkansaktiviteter är att integrera dem i en större lektion eller enhet om ett visst ämne. Till exempel, om en lärare undervisar en enhet om den amerikanska revolutionen, kan de använda orsak och verkan arbetsblad för att hjälpa till att förstå orsakerna till varför kolonisterna bestämde sig för att göra uppror mot det brittiska styret och de effekter som upproret hade på både kolonierna och det brittiska imperiet .

Dessutom kan de användas för att bygga upp läsfärdigheter och förståelse. Genom att analysera orsak och verkan i en berättelse eller artikel kan barnen bättre förstå texten och dess betydelse. Detta är särskilt användbart för kämpande läsare som kan ha svårt med slutsatser och analyser.

För att få ut så mycket som möjligt av arbetsbladen orsak och verkan är det viktigt att ge din klass en mängd olika scenarier och situationer att analysera. De bör också utformas med lämplig årskurs i åtanke, så att eleverna kan engagera sig i materialet och träna sina färdigheter på en lämplig nivå.

Tips att tänka på när du skapar gratis orsaks- och verkningsblad med Storyboard That

När du skapar ett tomt kalkylblad för orsak och verkan finns det flera element som bör beaktas för att säkerställa att det är effektivt och engagerande, och att eleverna behärskar innehållet. Dessa tips kan också gälla även när du skapar andra typer av åhörarkopior. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

 • Relevant innehåll: De scenarier och påståenden som presenteras i arbetsbladet bör vara relevanta för ämnet som studeras och lämpliga för betygsnivån.
 • Tydligt och kortfattat språk: Språket som används i arbetsbladet ska vara lätt att förstå och fritt från onödig jargong eller komplext ordförråd.
 • Olika scenarier: För att hålla eleverna engagerade och intresserade är det viktigt att inkludera en mängd olika scenarier som täcker olika ämnen och situationer.
 • Visuella hjälpmedel: Bilder eller diagram kan hjälpa till att bättre förstå orsaks- och verkanssambanden som presenteras.
 • Konsistens: Formatet och strukturen bör vara konsekvent genomgående för att undvika förvirring och säkerställa att de är lätta att följa.
 • Lämplig svårighetsgrad: Arbetsbladet ska vara tillräckligt utmanande för att främja kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga, men inte så svårt att det blir frustrerande eller överväldigande.

Genom att överväga dessa element när de utformar från ett tomt kalkylblad för orsak och verkan kan lärare skapa ett verktyg som är effektivt, engagerande och värdefullt för eleverna.

Varför är orsak och verkan arbetsblad effektiva?

Orsaksblad är effektiva eftersom de hjälper elever att utveckla kritiskt tänkande och analytiska färdigheter. Genom att analysera en situation och identifiera dess orsak(er) och effekter, kan eleverna skapa kopplingar och förstå hur händelser hänger ihop. Detta är en värdefull färdighet som kan tillämpas på många olika områden i livet, inklusive problemlösning och beslutsfattande.

Dessutom kan de användas för att stödja läsförståelse. Genom att analysera orsaks- och verkanssamband i en berättelse eller artikel kan eleverna bättre förstå texten och dess innebörd. Detta är särskilt användbart för kämpande läsare som kan ha svårt med slutsatser och analyser.

Orsaksblad är också effektiva eftersom de ger din klass ett strukturerat sätt att öva sina färdigheter. Instruktionerna innehåller ofta en mängd olika scenarier och situationer som eleverna kan analysera, vilket hjälper till att hålla dem engagerade och intresserade av materialet.

Dessutom kan de användas över olika årskurser och ämnesområden, vilket gör dem till ett mångsidigt verktyg för pedagoger. Genom att införliva orsaks- och verkansuppgifter i lektioner och enheter kan lärare hjälpa eleverna att utveckla en djupare förståelse för ett ämne och främja kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.

Sammantaget är kalkylblad för orsak och verkan effektiva eftersom de ger eleverna ett strukturerat sätt att öva sina färdigheter, stödja läsförståelse och främja kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.

Orsak och verkan arbetsblad Idéer

Dagis

 • I en vetenskapslektion om växters livscykel kan din klass fylla i ett kalkylblad för orsak och verkan för att förstå hur ett frö växer till en växt och vilka faktorer som kan påverka dess tillväxt.
 • I en mattelektion om grundläggande addition och subtraktion kan eleverna fylla i ett orsak och verkan arbetsblad för att förstå hur dessa operationer är relaterade och hur den ena kan användas för att lösa problem relaterade till den andra.

Grundskola

 • I en språkkonstlektion finns det olika sätt att tilldela aktiviteter för eleverna att öva orsak och verkan. Elever i årskurs 3, till exempel, kunde läsa en orsak och verkan passage och identifiera orsak och verkan relationer inom handlingen. De kan också skapa sin egen orsak och verkan mening eller meningar med hjälp av tillhandahållna uppmaningar. Äntligen kunde de göra en frågesport med en svarsnyckel och ge sin partner att slutföra!
 • På en samhällskunskapslektion kunde eleverna göra en uppgift om orsak och verkan. Elever i andra klass kan kartlägga effekterna av en historisk händelse. Till exempel kunde de studera orsakerna och effekterna av den amerikanska revolutionen, fylla i diagrammet med händelser som Boston Tea Party och undertecknandet av självständighetsförklaringen.

Mellanstadiet och gymnasiet

 • I en historielektion om inbördeskriget kunde eleverna fylla i ett arbetsblad för orsak och verkan för att analysera grundorsakerna till konflikten och hur den påverkade landets utveckling under åren som följde.
 • I en ekonomilektion om utbud och efterfrågan kan eleverna fylla i ett orsak och verkan arbetsblad för att analysera hur förändringar i utbud eller efterfrågan kan påverka priserna och ekonomin som helhet.


Hur man gör ett Orsaks- och Verkansdiagram

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga frågor om orsak och verkan Arbetsblad

Hur kan orsak och verkan användas för att förbättra läsförståelsen?

Orsaksblad kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra läsförståelse. Genom att använda dessa arbetsblad kan eleverna utveckla sin förmåga att analysera och förstå sambanden mellan händelser i en text. Några specifika sätt som orsak och verkan kan användas för att förbättra läsförståelse är:

 • Identifiera och analysera orsaks- och verkansrelationer: Använd ett kalkylblad för orsaker och konsekvenser för att identifiera och analysera sambanden mellan händelser i en text. Genom att göra det kan de bättre förstå historiens handling och få djupare insikter om karaktärerna och deras motivation.
 • Förutsäg resultat: Orsaks- och konsekvensarbetsblad kan också hjälpa eleverna att träna på att förutsäga vad som kommer att hända härnäst i en berättelse. Genom att förstå orsakerna och effekterna av vissa händelser kan eleverna mer exakt förutsäga hur berättelsen kommer att utvecklas.
 • Få kontakt med personliga upplevelser: Elever kan använda kalkylblad för orsak och verkan för att koppla händelserna i en text med saker som hänt dem i deras egna personliga upplevelser. Detta hjälper dem att utveckla empati och relatera till karaktärerna i berättelsen på en djupare nivå.

Vilka strategier kan lärare använda för att skilja på arbetsblad för orsak och verkan för elever med olika inlärningsbehov eller -förmågor?

Att differentiera arbetsblad för orsak och verkan är avgörande för att möta behoven hos alla elever i ett klassrum. Orsak och verkan arbetsblad för 3:e klassare kan till och med skiljas från orsak och verkan arbetsblad för 4:e klassare. Här är några strategier som lärare kan använda för att skilja på kalkylblad för orsak och verkan för elever med olika inlärningsbehov eller -förmågor:

 • Tillhandahålla olika svårighetsgrader: Lärare kan skapa olika versioner av samma kalkylblad för orsak och verkan med olika svårighetsgrader. Eleverna kan sedan välja det arbetsblad som bäst matchar deras färdighetsnivå eller förmåga.
 • Använd visuella hjälpmedel: Lärare kan använda visuella hjälpmedel, till exempel grafiska organisatörer, för att hjälpa eleverna att bättre förstå orsaks- och verkanssamband. Visuella hjälpmedel kan vara särskilt användbara för elever med inlärningssvårigheter eller de som är visuella elever.
 • Ändra texten: Lärare kan ändra texten på arbetsbladet för orsak och verkan för att matcha läsnivån för varje elev. Elever med lägre läsnivå kan till exempel få enklare texter med färre komplexa meningar.

Hur kan orsak och verkan integreras i lektioner för ämnen utanför språkkonst, som samhällskunskap eller naturvetenskap?

Orsak och verkan arbetsblad kan integreras i olika ämnen bortom språkkonst, inklusive samhällskunskap och vetenskap, genom att identifiera orsak-och-verkan relationer inom sina respektive sammanhang. Till exempel i samhällskunskap kan lärare använda kalkylblad för orsak och verkan för att utforska historiska händelsers inverkan på samhället. Inom naturvetenskap kan eleverna lära sig om orsaker och effekter av naturfenomen som klimatförändringar eller vulkanutbrott. Dessutom kan lärare införliva orsak och verkan arbetsblad som ett verktyg för dataanalys i vetenskapliga experiment eller för att utforska orsak och verkan samband i samhällsvetenskaplig forskning.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/orsak-effekt-kalkylblad
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office