https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/tes-uttalande-kalkylblad

Anpassa Mallar för Avhandlingsutlåtande


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Avhandlingsöversikter | Avhandlingsutlåtande Arrangörer

Vad är ett avhandlingsutlåtande?

I akademiskt skrivande är en avhandlingsförklaring den centrala idén, påståendet eller argumentet som styr hela uppsatsen. Att veta hur man skriver ett är viktigt för att skapa starka och sammanhängande papper som förmedlar ditt budskap effektivt. Men att skapa ett effektivt uttalande är inte lätt och kan vara en skrämmande uppgift för många författare, oavsett ämne. Våra mallar ger en strukturerad ram för studenter att skapa välgjorda examensarbeten som uppfyller kraven för akademiskt skrivande.

Vad är ett arbetsblad för avhandlingsutlåtande?

Våra arbetsblad hjälper till att planera för alla uppsatser eller papper. Studenter kan använda ett specifikt (uppräknat) avhandlingsuttalande eller ett paraplyuppsatsuttalande för att planera ut huvudidén i sin uppsats och träna på att skriva effektiva idéer. Akademiskt skrivande kräver ofta ett starkt uttalande som sätter tonen och syftet med arbetet.

Varför är dessa grafiska organisatörer viktiga och hur används de bäst?

Avhandlingsutlåtanden är grunden för alla papper, debatter eller andra skrivuppgifter. Det används för att vägleda skrivandet och hålla idéer fokuserade på att bevisa att påståendet är sant med relevanta bevis. Elever har ofta svårt att komma igång, så dessa mallar kan hjälpa dem när de skapar en som vägleder deras skrivande. Genom att använda en mall kan eleverna strukturera sina tankar och idéer för att skapa något som är tydligt, kortfattat och effektivt. Konturer ger en ram för författare att förstå de olika typerna, generera idéer och effektivt kommunicera sitt budskap. Dessutom erbjuder grafiska organisatörer ett visuellt sätt att organisera idéer, vilket gör processen att skriva mer tillgänglig för eleverna.

Det finns olika typer av kalkylblad som är utformade för olika syften och nivåer av skrivfärdighet. Vissa arbetsblad kan vara inriktade på att hjälpa eleverna att utveckla en grundläggande förståelse för hur man kommer igång, medan andra kan vara mer avancerade och fokuserade på att förfina och stärka befintliga texter. Att ha olika mallar ger eleverna ett val om vilken som är mest användbar för deras uppgift.

Andra användbara tips för att skapa framgångsrika/användbara avhandlingsuttalanden Organizer-arbetsblad

Att använda kalkylbladsmallar kan vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa barn att skapa ett starkt och effektivt skrivande. Genom att tillhandahålla ett strukturerat ramverk för att organisera idéer kan eleverna bättre förstå nyckelelementen och hur man skriver en effektivt. Ett exempel på grafisk organisatör kan hjälpa elever att förstå de olika kategorierna, såsom argumenterande, analytiska eller förklarande, och hur man skriver något som passar inom dessa kategorier.

Exempel på grafiska organisatörer erbjuder visuella representationer för delar som ämne, argument och huvudpunkter. Detta tillvägagångssätt kan vara särskilt användbart för visuella elever som kan kämpa med skriftliga instruktioner. Mallar tillåter också differentiering av undervisningen för elever med olika färdighetsnivåer. Till exempel kan vissa mallar vara mer strukturerade för elever som precis har börjat lära sig den här typen av skrivande, medan andra kan ge mer flexibilitet och kreativitet för mer avancerade elever.

Att använda en mall kan också hjälpa eleverna att bättre förstå syftet med det de skriver. Genom att bryta ner de olika komponenterna får eleverna utrymme att se hur deras avhandlingsuttalande relaterar till det bredare sammanhanget i deras uppsats och hur det vägleder läsaren mot deras argument eller huvudpoäng. Sammantaget kan kalkylbladsmallar vara ett effektivt sätt att stödja elever med olika inlärningsstilar och färdighetsnivåer och hjälpa dem att bemästra konsten att skriva ett starkt och effektivt examensarbete.

Hur man gör ett bra examensarbete

Även om ett kalkylblad kan vara ett användbart verktyg för att utveckla dina skrivfärdigheter, är det inte en ersättning för noggrann läsning, forskning och kritiskt tänkande. När du använder ett planeringskalkylblad är det viktigt att noggrant läsa och följa instruktionerna och uppmaningarna. Var uppmärksam på de specifika kraven för uppdraget, såsom längden och formatet på avhandlingsutlåtandet, samt publiken och syftet med skrivandet. Var beredd att revidera och förfina vid behov, baserat på feedback från din instruktör eller andra läsare.

Planeringsmallar är effektiva genom att vägleda skribenter genom en rad uppmaningar eller frågor som hjälper dem att utveckla ett tydligt och fokuserat argument för sin skrivuppgift. Vanligtvis börjar arbetsbladet med att be eleven att identifiera ämnet för sin uppsats och begränsa det till ett specifikt fokus.

Uppmaningarna kan sedan be eleven att överväga olika aspekter av deras argument, såsom de viktigaste punkterna de vill framföra, de bevis de kommer att använda för att stödja sina påståenden och de motargument eller invändningar de kan behöva ta itu med. Vissa arbetsblad kan också ge exempel och ge tips för att skapa ett starkt och övertygande argument.

När studenten arbetar igenom uppmaningarna kommer de att börja utveckla ett mer raffinerat och fokuserat uttalande som effektivt kommunicerar huvudargumentet i deras uppsats. De kan också få feedback eller förslag på förbättringar från sin instruktör eller kamrater, som de kan använda för att revidera och förfina ytterligare.

Kalkylblad för grafisk arrangör

Tips att tänka på när du gör ditt arbetsblad:

  1. Definiera syftet och målen med arbetsbladet. Bestäm vilka specifika färdigheter eller koncept du vill att dina elever ska utveckla och vilka typer av skrivuppgifter de kommer att arbeta med.
  2. Välj lämpliga uppmaningar eller frågor. Utveckla en serie uppmaningar eller frågor som vägleder eleverna genom processen att utveckla ett tydligt och fokuserat avhandlingsuttalande. Uppmaningarna ska vara tydliga, koncisa och relevanta för den specifika skrivuppgiften.
  3. Ge exempel och feedback. Ge exempel och ge feedback och förslag på förbättringar för att hjälpa eleverna att förfina sina skrivfärdigheter.
  4. Tänk på olika elevers behov. Se till att överväga behoven hos olika typer av elever, såsom visuella, auditiva och kinestetiska elever, och inkludera en mängd olika aktiviteter och strategier för att engagera alla elever.
  5. Testa och revidera arbetsbladet. Testa arbetsbladet med en liten grupp och samla in feedback för att identifiera områden som kan behöva revideras eller förtydligas.
  6. Ge instruktion och stöd. Introducera arbetsbladet för din klass och ge tydliga instruktioner och stöd när de arbetar genom uppmaningarna och aktiviteterna.
  7. Övervaka framstegen och ge feedback. Övervaka framstegen och ge kontinuerlig feedback och stöd för att hjälpa till att utveckla skrivförmågan.

Gratis avhandlingsutlåtande arbetsblad med Storyboard That

Storyboard That är inte bara en klassrumsetikettstillverkare, det är också ett mångsidigt verktyg som kan användas som ett examensarbete utan kostnad eller till och med för att skapa olika utbildningsresurser. Med examensskrivaren kan du enkelt skapa mallar som guidar eleverna i att skapa starka och tydliga examensarbeten. Välj bara en mall och klicka på elementen för att anpassa dem efter dina behov. När du är klar kan du spara kalkylbladet och antingen skriva ut det direkt eller behålla det i ditt storyboardbibliotek för senare användning. Oavsett om du behöver skapa kostnadsfria arbetsblad för avhandlingsutlåtanden, en specifik typ av avhandlingsutlåtande eller en allmän guide för att skriva avhandlingsutlåtanden, kan Storyboard That avhandlingsförklaring hjälpa till att förenkla processen och tillhandahålla en tydlig och strukturerad ram som barnen kan följa.

Hur man gör ett Arbetsblad för Avhandling

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Relaterade Storyboard That resurser och utskriftsmaterialHappy Creating!


Vanliga frågor om avhandlingsutlåtanden

Behöver jag ett arbetsblad för att ta reda på hur man skriver ett examensarbete?

Även om du inte nödvändigtvis behöver ett kalkylblad för att skriva ett examensarbete, kan ett kalkylblad hjälpa dig att organisera dina tankar och se till att ditt examensarbete är starkt och effektivt. Arbetsblad kan ge uppmaningar, exempel och feedback för att vägleda dig genom processen för hur du skapar ett examensarbete som fungerar. De kan också hjälpa eleverna att arbeta igenom olika exempel på både starka och svaga avhandlingsuttalanden och hjälpa till att utveckla deras förmåga att känna igen egenskaperna hos effektiva avhandlingsuttalanden, såsom tydlighet, specificitet och ett tydligt argumenterande fokus. Dessutom kan övningarna som underlättas av kalkylbladen hjälpa eleverna att förstå hur man utvecklar ett examensarbete som effektivt vägleder deras skrivande och ger en stark grund för deras argument. Genom att använda arbetsblad med exempelövningar kan eleverna förbättra sina färdigheter i kritiskt tänkande och få förtroende för sin förmåga att skapa ett starkt examensarbete.

Vad är en paraplyuppsats?

Ett paraplyavhandlingsuttalande är ett brett uttalande som omfattar huvudpoängen i ett dokument utan att tillhandahålla specifika detaljer eller bevis. Det kallas ett "paraply" eftersom det täcker ett stort ämne eller en fråga som kan delas upp i mindre underämnen för vidare utforskning. Ett exempel på en paraplyuppsats är "Teknikens inverkan på samhället." Paraplyuppsatsexempel kan vara ett effektivt verktyg för att lära studenter om vikten av tydlighet och specificitet i avhandlingsutlåtanden. Genom att använda paraplyuppsatsexempel kan studenterna se hur ett brett ämne kan begränsas till ett specifikt uttalande som ger en tydlig riktning för uppsatsen. Detta kan hjälpa eleverna att förstå hur man skapar ett examensarbete som är både fokuserat och specifikt, samtidigt som det tillåter flexibilitet i deras argument.

Hur hjälper arbetsbladen mig att ta reda på hur man gör ett examensarbete?

Examensarbetets övningar Arbetsblad är avsedda att hjälpa eleverna att organisera sina tankar och idéer innan de börjar skriva ett examensarbete. Arbetsblad hjälper genom att ge tydliga och koncisa uppmaningar, exempel och stöd, och hjälper eleverna att förstå nyckelkomponenterna i ett starkt avhandlingsuttalande och att utveckla sina egna unika idéer och argument. Genom att använda ett kalkylblad kan eleverna förfina sina idéer och se till att deras avhandlingsförklaring korrekt återspeglar innehållet i deras uppsats eller forskningsuppsats. I slutändan fungerar kalkylbladet som en värdefull guide som hjälper eleverna att skriva ett tydligt och effektivt examensarbete.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/tes-uttalande-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office