https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/formell-e-kalkylblad


Vad är ett formellt e-postmeddelande?

I dagens digitala tidsålder har e-postskrivande blivit en viktig färdighet för kommunikation, både i personliga och professionella miljöer. Att skriva effektiva e-postmeddelanden kräver dock korrekt etikett och kunskaper i formellt språk. Dessa kalkylblad är vanligtvis i affärsformat och visar eleverna hur man närmar sig ett ämne genom att skriva på ett seriöst, formellt sätt. För att hjälpa eleverna att lära sig rätt ordning för att skriva e-postmeddelanden och förstå etikett kan illustrerade berättelsekalkylblad vara ett utmärkt verktyg.

Varför är formella e-arbetsblad viktiga och hur används de bäst?

Eleverna får inte ofta träna på att skriva dessa. Denna färdighet är något de kommer att behöva under hela livet när de skriver e-postmeddelanden till lärare, professorer, chefer och till och med finansinstitutioner. Mallen beskriver hur barn ska närma sig ett ämne i en formell skrivstil, och visar dem hur man skriver en riktig hälsning, textbröd och avslutning.

Arbetsblad för att skriva e-post

Arbetsblad för att skriva e-post kan vara användbara verktyg för att lära sig att skriva professionella meddelanden. Dessa kalkylblad innehåller ofta flervalsfrågor, övningar och andra interaktiva aktiviteter som vägleder elever genom processen att skriva e-postmeddelanden. De kan vara särskilt fördelaktiga för elever på mellanstadiet som kanske inte har så mycket erfarenhet av formellt språk.

E-postetikett arbetsblad

Ett kalkylblad för e-postetikett kan vara ett bra sätt att hjälpa dig förstå vad du bör och inte bör göra med e-postkommunikation. Detta arbetsblad innehåller vanligtvis riktlinjer för ämnesraden, hälsning, brödtext och avslutning. Det kan också innehålla exempel på formellt och informellt språk och vanliga misstag att undvika.

Arbetsblad för e-postmall

En mall kan vara ett användbart verktyg för studenter som är nya med att skriva e-post. Ett mallkalkylblad innehåller vanligtvis förskriven text med tomrum som eleverna kan fylla i sin egen information. Ett arbetsblad för e-postskrivmall kan vara särskilt användbart för elever som kämpar med att organisera sina tankar och idéer.

Formella e-postexempel

En exempelmall för formell e-post kan vara ett bra sätt att ge eleverna en tydlig uppfattning om hur ett färdigt meddelande ska se ut. Dessa exempel inkluderar vanligtvis en ämnesrad, hälsning, brödtext och avslutning, alla skrivna på ett formellt språk. Genom att analysera exempel kan eleverna lära sig hur man skriver effektiva e-postmeddelanden som följer rätt format och ton.

Lektionsidéer för att använda formella e-arbetsblad

  • Flervalsövningar: För att introducera de grundläggande elementen kan lärare använda flervalsövningar i sina arbetsblad för mellanstadiet. Detta kan hjälpa din klass att lära sig rätt informationsordning och lämplig användning av formellt språk på ett strukturerat och engagerande sätt.
  • Skrivövning: En annan idé är att låta barn skapa sina egna baserat på en uppmaning, till exempel en arbetsansökan eller en begäran om information. Detta kan ge barn värdefull övning och verklig erfarenhet samtidigt som de förbättrar deras skrivförmåga.
  • Peer Review: När eleverna har skrivit klart, be dem delta i peer review-aktiviteter. Detta kan hjälpa eleverna att lära sig att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt, samtidigt som de förbättrar deras förmåga att kritiskt utvärdera sitt eget skrivande.
  • Rollspel: Du kan också inkludera rollspelsaktiviteter i deras lektioner. Detta kan ge eleverna en möjlighet att öva sina kommunikationsförmåga i ett simulerat scenario i verkligheten, till exempel en anställningsintervju eller ett affärsmöte.

Genom att införliva dessa lektionsidéer, som att använda en formell e-postgenerator eller formell e-posttillverkare, i sina kalkylblad på för-mellannivå, kan lärare hjälpa sina elever att utveckla viktiga skrivfärdigheter som kan gynna dem både akademiskt och professionellt. Dessa aktiviteter kan hjälpa eleverna att lära sig rätt informationsordning och lämplig användning av formellt språk, ge värdefull skrivövning och förbättra deras kritiska tänkande och problemlösningsförmåga. Dessutom kan rollspelsaktiviteter simulera verkliga scenarier och peer review-aktiviteter kan hjälpa eleverna att lära sig att ge och ta emot feedback konstruktivt. Sammantaget kan en kombination av dessa lektionsidéer och en formell e-postgenerator vara ett effektivt sätt för lärare att hjälpa sina elever att utveckla de färdigheter som behövs för framgångsrik professionell kommunikation.

Hur man skapar ett formellt e-postmeddelande som ansluter till din målgrupp

  1. Välj en tydlig och koncis ämnesrad som exakt återspeglar innehållet. Ämnesraden är det första mottagaren ser, så se till att den fångar deras uppmärksamhet och uppmuntrar dem att öppna e-postmeddelandet.
  2. Börja med en formell hälsning, till exempel "Kära [mottagarens namn]" eller "till vem det kan beröra." Undvik att använda informella hälsningar som "Hej" eller "Hej", eftersom de kan uppfattas som oprofessionella.
  3. Använd en formell ton genom hela texten. Håll ditt språk artigt och respektfullt och undvik att använda slang eller vardagsspråk. Kom ihåg att målet är att förmedla en professionell ton och göra ett gott intryck på mottagaren.
  4. Ange tydligt syftet i det inledande stycket. Detta kommer att hjälpa mottagaren att förstå varför du vänder dig till dem och vad de kan förvänta sig av resten av meddelandet.
  5. Ge all nödvändig bakgrundsinformation eller sammanhang för att hjälpa mottagaren att förstå syftet. Detta kan inkludera relevanta detaljer eller fakta som stöder din begäran eller ditt förslag.
  6. Var specifik och direkt i dina önskemål eller förslag. Använd ett tydligt språk och undvik att använda vaga eller tvetydiga termer som kan orsaka förvirring.
  7. Använd korrekt grammatik och skiljetecken. Undvik att använda överdrivet många utropstecken eller uttryckssymboler, eftersom de kan uppfattas som oprofessionella.
  8. Stäng din e-post med en formell sign-off, till exempel "Vänliga hälsningar" eller "Bästa hälsningar". Undvik att använda informella skyltar som "Skål" eller "Ta försiktigt".
  9. Korrekturläs noga innan du skickar den. Leta efter eventuella stavnings- eller grammatikfel och se till att din e-post är välorganiserad och lätt att läsa.
  10. Slutligen, se till att dubbelkolla mottagarens e-postadress och eventuella bilagor innan du trycker på skicka. Att skicka ett e-postmeddelande till fel mottagare eller med felaktig information kan vara pinsamt och potentiellt skada ditt professionella rykte.

Hur man gör ett Formellt E-arbetsblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!

Vanliga Frågor om Formella E-arbetsblad

Vad är en mall för formell e-post, och hur kan den hjälpa eleverna att lära sig hur man skriver ett formellt e-postmeddelande?

En mall för ett formellt e-postmeddelande är ett fördesignat format som innehåller lämpliga delar av ett professionellt e-postmeddelande, såsom ämnesraden, hälsning, brödtext och avslutning. Att använda en mall kan hjälpa eleverna att lära sig hur man skriver ett formellt e-postmeddelande genom att tillhandahålla en tydlig och koncis struktur att följa. De kan också inkludera exempel på lämpligt språk och ton, vilket kan hjälpa barn att förstå den professionella kommunikationsstilen.

Vilka är några vanliga misstag elever gör när de skriver ett formellt e-postmeddelande, och hur kan formella e-postmallar hjälpa dem att undvika dessa misstag?

Vanliga misstag elever gör när de skriver ett formellt e-postmeddelande inkluderar att använda en olämplig ton, inklusive stavnings- och grammatiska fel, och att inte inkludera all nödvändig information. Dessa arbetsblad kan hjälpa din klass att undvika dessa misstag genom att tillhandahålla strukturerad övning och framhäva vanliga fel. Arbetsblad kan också innehålla svarsnycklar eller feedback från läraren för att hjälpa eleverna att förstå var de gick fel och hur de kan förbättras./p>

Hur kan det gynna eleverna på lång sikt att använda formella e-kalkylblad i klassrummet?

Att använda dessa kalkylblad i klassrummet kan gynna eleverna på lång sikt genom att hjälpa dem att utveckla viktiga kommunikations- och skrivfärdigheter som kommer att vara användbara i deras framtida karriärer. Att lära sig hur man skriver ett formellt e-postmeddelande kan också hjälpa barn att göra ett positivt första intryck med potentiella arbetsgivare, kollegor och andra professionella kontakter som kräver god e-postetikett. Att öva på dessa färdigheter i en strukturerad miljö kan dessutom hjälpa eleverna att bli mer självsäkra och effektiva kommunikatörer överlag.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/formell-e-kalkylblad
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office