https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/multiplikation-kalkylblad

Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är multiplikationsarbetsblad?

Ett multiplikationsark är ett utbildningsmaterial som är utformat för att hjälpa eleverna att öva sina färdigheter. Multipliceringsarbetsbladen innehåller vanligtvis en serie problem som eleverna måste lösa. Problemen kan vara ordnade i rader och kolumner, eller så kan de presenteras i en mer slumpmässig ordning.

Multiplikationsark är också lärarverktyg som hjälper barn att lära sig de grundläggande tidtabellerna, eller för att ge mer avancerad övning för dem som arbetar med mer komplexa problem och beräkningar. Vissa arbetsblad kan också innehålla ordproblem som kräver att eleverna tillämpar sina multiplikationsfärdigheter i verkliga situationer.

Multiplicera arbetsblad används ofta i klassrummet, men de kan också användas hemma för extra övning. De finns tillgängliga i en mängd olika format, inklusive utskrivbara som kan anpassas och laddas ner, kalkylbladen har också högt engagemang eller interaktion tillgängligt för att fyllas i på en dator eller mobil enhet.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Kalkylblad för multiplikation är viktiga eftersom de ger eleverna en möjlighet att öva och förstärka sina multiplikationsfärdigheter. Regelbunden träning kan hjälpa till att utveckla flyt och noggrannhet, vilket är en viktig färdighet för framgång i matematik och andra ämnen.

Dessa verktyg används bäst som ett komplement till klassrumsundervisningen, snarare än som en ersättning för den. De kan användas av lärare för att ge ytterligare övning för dem som behöver extra stöd, eller som en form av bedömning för att utvärdera elevernas förståelse för begreppen. De kan också användas som multiplikationstestblad för elever av läraren.

För att använda multiplikationsbladet effektivt är det viktigt att eleverna har en stark grund i grundläggande begrepp innan de går vidare till mer avancerade problem. Arbetsblad bör väljas utifrån individens behov och förmågor och bör vara lämpligt utmanande utan att bli överväldigade.

Det är också viktigt att ge feedback när de arbetar med multiplikationsblad. Detta kan göras genom individuell instruktion, peer review eller automatiserade återkopplingssystem. Feedback hjälper eleverna att identifiera sina styrkor och svagheter och kan motivera dem att fortsätta öva och förbättra sina multiplikationsförmåga.

Mallar för multiplikation arbetsblad

Kalkylbladsmallar för multiplikation är fördesignade dokument som lärare eller föräldrar kan använda för att skapa sina egna skräddarsydda kalkylblad för multiplikation. Dessa mallar innehåller vanligtvis utrymmen där eleverna kan skriva sina svar på problemen, samt rubriker och formatering för att göra kalkylbladet tydligt och lätt att använda.

Det finns många olika typer av kalkylblad tillgängliga, beroende på användarens behov. Några vanliga typer:

 1. Grundläggande multiplikationsmall: Dessa mallar innehåller enkla multiplikationsproblem att lösa, vanligtvis med ensiffriga tal.
 2. Ordproblemmallar: Dessa mallar innehåller ordproblem som kräver att eleverna tillämpar sina multiplikationsförmåga i verkliga situationer.
 3. Tidsinställda multiplikationsmallar: Dessa mallar är designade för att utmana barn att slutföra en uppsättning multiplikationsproblem inom en viss tidsgräns, för att utveckla ett snabbmultiplikationskalkylblad med noggrannhet. Det finns några tillgängliga spel online som är tidsinställd multiplikation för övning.
 4. Multi-siffrig multiplikationsmall: Dessa mallar innehåller mer komplexa multiplikationsproblem, som involverar två eller flera siffror.

Kalkylbladsmallar för multiplikation är ett praktiskt och effektivt verktyg för lärare och föräldrar att använda för att hjälpa eleverna att utveckla sina matematiska färdigheter.

Mallar för matematikkalkylblad

Det finns olika mallar för matematikkalkylblad tillgängliga för lärare eller föräldrar att använda för att skapa anpassade matematikkalkylblad.

Här är några vanliga typer av kalkylbladsmallar för matematik:

 • Arbetsblad för addition och subtraktion : Dessa mallar innehåller utrymmen där eleverna kan lösa additions- och subtraktionsproblem, allt från enkla ensiffriga problem till mer komplexa flersiffriga problem. Arbetsbladet är ett självlärt verktyg som kan användas för att lösa additions- och subtraktionsproblem.
 • Arbetsblad för multiplikation och division : Dessa mallar liknar additions- och subtraktionsmallar, men de fokuserar på multiplikations- och divisionsproblem istället. De kan innehålla tabeller eller rutnät som eleverna kan använda för att lösa problem.
 • Bråkkalkylblad : Dessa mallar fokuserar på bråk och kan innehålla en rad problem som involverar addition, subtraktion, multiplikation och division av bråk.
 • Geometrikalkylblad : Dessa mallar inkluderar problem relaterade till geometrikoncept, såsom vinklar, cirklar eller former, area och omkrets och mätning.
 • Grafiska arbetsblad : dessa mallar fokuserar på grafiska koncept, som att rita punkter, rita linjer och skapa grafer.
 • Time Math Worksheets : Dessa mallar är utformade för att utmana eleverna att slutföra en uppsättning matematiska problem inom en viss tidsgräns, för att utveckla snabbhet och noggrannhet.

Gör ditt eget multiplikationsark

Det finns flera sätt att generera multiplikationsark, men här är en enkel metod:

 1. Bestäm antalet problem du vill inkludera i kalkylbladet. Du kanske till exempel vill skapa ett kalkylblad med 20 problem.
 2. Bestäm intervallet för tal som ska multipliceras. Du kanske till exempel vill skapa problem som innebär att multiplicera talen 1 och 10.
 3. Skapa en tabell med ett ordbehandlare eller kalkylprogram som har två kolumner. Den första kolumnen ska innehålla multiplikatorn (talet som multipliceras) och den andra kolumnen ska innehålla multiplikatorn (talet som multiplikatorn divideras med).
 4. Fyll i den första kolumnen med den multiplikator du vill ha med i kalkylbladet. Om du till exempel vill inkludera talen 1 till 10 som multiplikander, lista dem i den första kolumnen.
 5. Fyll i den andra kolumnen med multiplikatorerna. Om du till exempel vill inkludera siffrorna 1 till 10 som multiplikander, lista dem i den andra kolumnen.
 6. Multiplicera varje par av tal i tabellen för att skapa problemen. Till exempel, för den första raden i tabellen skulle problemet vara 1 x 1 = ____, och för den andra raden blir problemet 1 x 2 = _____.
 7. Lägg till ett tomt utrymme eller rad så att barnen kan skriva sina svar på papperet eller arket.
 8. Formatera arbetsbladet efter önskemål, inklusive eventuella instruktioner eller ytterligare information, och det kan skrivas ut för distribution till eleverna.

Att skapa ett kalkylblad från grunden är roligt, men du kan också spara mycket tid med våra färdiga mallar! Kolla in hur du kopierar en mall nedan.


Hur man Skapar en Multiplikationstabell1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har färg- och svartvita porträttmallar. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Andra resurser att använda!

Här är några andra mallar att använda med din klass:

 • Kalkylbladsmallar för division : Kalkylbladsmallar för division är fördesignade kalkylblad som tillhandahåller strukturerade format för att öva indelningsproblem. Dessa mallar innehåller vanligtvis en serie matematiska problem som är organiserade i rader och kolumner. Problemen kan ordnas på olika sätt, såsom horisontellt eller vertikalt, och kan innefatta en blandning av ensiffriga, tvåsiffriga eller större tal.
 • Tomma kalkylbladsmallar : Tomma kalkylbladsmallar är fördesignade som inte har något innehåll eller problem i sig, vilket gör att användarna kan anpassa dem efter sina specifika behov, särskilt ett färgkalkylblad. De tomma kalkylbladsmallarna ger också grundläggande struktur för att skapa olika typer av kalkylblad, inklusive matematiska problem, ordförrådsövningar, skrivuppmaningar och mer.
 • Kalkylblad för tillägg : Ett kalkylblad för tillägg är en typ av kalkylblad som används för att öva och förstärka tilläggsfärdigheter. Addition är en grundläggande matematisk operation som innebär att man kombinerar två eller flera tal för att få en summa eller summa.


Happy Creating!


Vanliga frågor om multiplikationsarbetsblad

Vilken typ av problem ingår vanligtvis i ett multiplikationsark?

Multiplication worksheets can include a wide range of problems, from simple one-digit problems to more complex multi-digit questions. The multiplication worksheet is also a type of math worksheet that involves different types of numbers, such as whole numbers, decimals, and fractions.

Finns det några tillgängliga resurser som hjälper mig att skapa ett multiplikationsark?

Ja, det finns många resurser tillgängliga på Storyboard That som hjälper dig att skapa kalkylblad för multiplikation, till exempel kalkylbladsgeneratorer och mallar.

Hur kan jag skilja arbetsblad åt för elever med olika kompetensnivåer?

För att särskilja multiplikationsarket kan du justera svårighetsgraden för problemet baserat på varje elevs färdighetsnivå. Du kan till exempel tillhandahålla enklare problem för elever som precis börjat lära sig multiplikation, och mer utmanande problem för avancerade elever. Du kan också tillhandahålla bilder, som arrayer och diagram, för att hjälpa eleverna att förstå begreppen bakom multiplikation.

Hur ofta ska jag använda kalkylblad för multiplikation i mitt klassrum?

Hur ofta du använder arbetsblad för multiplikation i ditt klassrum beror på din undervisningsstil och din läroplan. Det rekommenderas dock generellt att inkorporera regelbunden övning av färdigheter under hela läsåret för att hjälpa eleverna att bygga upp och förstärka sin förståelse.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/multiplikation-kalkylblad
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office