Sök
 • Sök
 • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/flashcard-kalkylblad

Anpassa Flashcard-mallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är Flashcards?

Flashcards är ett verktyg som används inom många discipliner för att främja kognitivt minne och faktaflytande. Det finns vanligtvis två delar till flashcards, men de kommer att variera beroende på komplexitet och nivå. Vissa flashkort kommer att vara en bild på ena sidan och ett ord på den andra, och andra flashkort kan ha en term och en definition eller process. Eleverna tittar på ett kort i taget och försöker komma ihåg ett svar eller annan association.

De flesta är bekanta med flashcards – små papperslappar med information skriven på som används för att komma ihåg saker. Studenter använder dem ofta när de studerar inför prov, och många lärare använder dem också tillsammans med mallar för diskussionskort i klassrummen för att hjälpa barn att lära sig nytt material.

Men många människor inser inte att flashcards kan vara ett extremt effektivt verktyg för skolor och hjälpa både elever och lärare. Låt oss ta en närmare titt på varför flashcards är så användbara och hur de kan användas i klassrummet.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Flashcards kan användas för alla ämnen men är särskilt användbara för definitioner, matematiska fakta eller identifiering av personer eller händelser. Flashcards hjälper eleverna genom att repetera och utsätter dem för samma information om och om igen i följd. Dessa kort kan blandas slumpmässigt eller delas upp i olika grupper baserat på elevnivå eller behärskning.

Flashcards är bra verktyg för att memorera information. De består vanligtvis av ett kort med termen eller konceptet på ena sidan och definitionen eller förklaringen på den andra. Flashcards kan hjälpa människor att lära sig praktiskt taget vad som helst, från språk till matematiska ekvationer. De kan också användas för att spara datum och fakta i minnet.

Flashcards är ett effektivt sätt att studera eftersom de är lätta att öva med, och kan användas flera gånger tills materialet är helt förstått. Dessutom fungerar de bra som visuella signaler, vilket hjälper många individer att återkalla information mer effektivt genom att associera ord med bilder. Flashcards kan också göras i bulk, så de är lätta att bära med sig och fokusera dina studiepass precis när det behövs.

Hur Flashcards hjälper lärare

Flashcards och lärarmallar är ett genialiskt och enkelt sätt att ge eleverna effektiva, effektiva och kompakta lektioner. Flashcards låter en lärare organisera, presentera och testa elevkunskaper i ett hanterbart format som eleverna lätt förstår. Flashcards hjälper lärare på alla årskurser att lära ut en rad begrepp snabbare och mer exakt än någon annan undervisningsmetod.

Med flashcards kan lärare ändra lektioner snabbt baserat på hur väl materialet förstås. Detta maximerar inlärningsframgången för varje elev i klassrummet. Dessutom ger flashkort ett praktiskt tillvägagångssätt som hjälper till att bygga upp efterföljande minnesbevarande och återkallande över tid, vilket leder till en ökning av den övergripande kunskapen inom skolan.

Hur Flashcards hjälper elever

När människor lär sig från flashcards engagerar de sig aktivt i materialet genom att snabbt upprepa det igen och igen. Detta hjälper eleverna att koppla information till tidigare kända fakta, vilket skapar ett organiserat kunskapsmönster.

Upprepningen ökar också deras självförtroende så att de lättare kan återkalla svaren när de ställs inför en ny utmaning. Flashcards gör det dessutom roligt att lära sig eftersom eleverna kan se sina framsteg och prestationer över tiden med varje ny uppsättning kort de behärskar. Med denna metod kan eleverna bättre behålla och återkalla information, vilket hjälper dem att utmärka sig i sina studier.

Hur Flashcards hjälper skolor

Sammantaget hjälper flashcards skolor genom att höja medelbetyget för elever. Upprepningen av material hjälper till att bygga upp minnet och förståelsen, medan kortens organiserade format gör det lättare att skapa effektiva lektionsplaner.

Flashcards tillåter också lärare att utvärdera elevernas förståelse i realtid och anpassa sina metoder därefter. Denna ökade kunskapsretention leder till bättre testbetyg och akademiska prestationer. Flashcards är också ett otroligt mångsidigt verktyg som kan användas för olika ämnen, vilket gör dem till en ovärderlig tillgång för alla skolor.

Som du kan se är flashcards kraftfulla verktyg som kan hjälpa elever, lärare och skolor överlag. De är enkla att använda och ger ett praktiskt tillvägagångssätt för lärande som hjälper till att bygga upp förtroende och förståelse, vilket ökar skolans övergripande prestation.

Vem behöver Flashcards?

Flashcards kan hjälpa vem som helst att förbättra sina akademiska prestationer och övergripande kunskapsnivå med regelbunden träning. Flashcards används av elever och lärare på alla årskurser och kan appliceras på många ämnen. De är också lämpliga för vuxna som vill memorera främmande språk vokabulär eller komplexa ekvationer. Alla som vill öka sin kunskapsretention, återkallelse och förståelse kan dra nytta av att använda flashcards. Dessutom är de bra studiehjälpare för studenter som förbereder sig för eventuella prov.

Och de arbetar inte bara i utbildningsmiljöer. Du kan också använda flashcards i ett företag/kontor. Oavsett om det är för att spåra projekt, organisera information eller snabbt sammanfatta ett möte – flashcards kan hjälpa till att få jobbet gjort. De är utmärkta för att snabbt referera till nyckelpunkter och kondensera stora mängder data till ett lättsmält format. Flashcards gör också komplexa processer lättare att förstå, vilket hjälper till att förbättra kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar.

Om du anställer nya medarbetare kan du råda dem att skriva ner den nya information de behöver lära sig på flashcards. Detta kan hjälpa dem att dela upp komplexa uppgifter i mindre bitar och låta dem ta sina kort med sig så att de kan granska den nya informationen när som helst.

Flashcard användningsfall

 • Studiehjälp för tentamen
 • Organisera information för presentationer
 • Att memorera ordförråd på främmande språk
 • Förstå komplexa ekvationer eller processer
 • Förbättra kommunikation och samarbete i affärsmiljöer
 • Hjälper nya medarbetare att snabbt lära sig företagets protokoll och procedurer
 • Roliga minnesspel i klassen
 • Anteckningar till ett tal

Fördelarna med att använda ett verktyg för att skapa Flashcard

Verktyg för att skapa flashkort är en praktisk resurs för förståelse och minnesbevarande. Genom att tillåta användare att anpassa sina flashcards mot det exakta ämnesmaterial de vill lära sig, hjälper dessa verktyg till att underlätta en mer grundlig förståelse av ämnet.

De ger också ett effektivt sätt att organisera material i ett lättillgängligt format, vilket gör det lättare att studera i sammankomster eller på resa. Ett verktyg för att skapa flashkort kan avsevärt påskynda inlärningen och säkerställa maximal informationsutvinning från ett givet faktum eller koncept.

Fördelar med Flashcards

 • Förbättra minnet
 • Dela upp komplexa koncept i lagom stora bitar
 • Hjälp till snabbare och effektivare inlärning
 • Se enkelt vad du behöver lära dig
 • Transportera dem lätt
 • Anpassa för individuella elever
 • Skriv ut och gå - du behöver inte skriva ut dina flashcards
 • Spara som PDF-format för enkel åtkomst online

Idéer för Flashcard klassrumsaktiviteter

Flashcards, tillsammans med vokabulärmallar för samhällskunskap, kan införlivas i olika roliga aktiviteter som håller eleverna engagerade och entusiastiska över att lära sig. Här är några idéer för flashcardaktiviteter som kan användas i klassrummet:

 1. Memory Match - Dela upp klassen i två lag och låt dem tävla om vem som kan matcha flest flashkort.
 2. Flashcard Pyramid - Utmana varje elev att skapa en pyramid med sina flashcards, och den som slutar först vinner!
 3. Speed Round - Ställ in en timer och bestäm en elev som kan svara på flest kort under den tilldelade tiden.
 4. Flashcard Chains - Låt eleverna skapa en kedja av koncept genom att koppla ihop relaterade flashcards.
 5. Quiz Show - Dela upp eleverna i två lag och låt dem tävla head-to-head på frågor du tar från flashcards.
 6. Flashcard Scramble - Lägg alla flashcards i en hög och låt eleverna försöka avkoda dem i rätt ordning.
 7. Skapa din egen aktivitet - Uppmuntra dina elever att utveckla sitt eget spel eller aktivitet med flashkort som de kan dela med klassen.

Idéer för Flashcard Hemaktiviteter

Flashcards är inte bara bra för klassrumsaktiviteter utan kan också användas som ett roligt sätt att lära sig hemma. Här är några idéer för flashcard hemaktiviteter som du och din familj kan prova:

 1. Flashcard Relay - Dela upp din familj i två lag och låt dem tävla i ett stafettlopp med hjälp av flashcards.
 2. Flashcard Charades - Låt varje familjemedlem spela ut ett koncept från flashcards för att se om de kan gissa vad det är.
 3. Memory Challenge - Lägg alla flashkort i en skål och låt varje person försöka memorera så många av dem som möjligt på en minut.
 4. Flashcard Bingo - Gör en bingobricka med flashcards och se vem som kan få fem i rad först.
 5. Flashcard Timed Challenge - Ställ in en timer och se vilken familjemedlem som kan svara på flest frågor korrekt innan tiden rinner ut.
 6. Skapa ditt eget spel - Låt din familj hitta på sitt eget spel eller aktivitet som involverar flashcards som alla kan spela.
 7. Flashcard Quiz - Låt varje familjemedlem testa de andra om koncepten från flashcards.

Att använda verktyg för att skapa flashkort och integrera dem i roliga aktiviteter är ett enkelt sätt att se till att lärandet blir en minnesvärd och njutbar upplevelse. Oavsett om du studerar självständigt eller med en grupp, kan dessa verktyg användas för att organisera och förstå material snabbt och effektivt effektivt.

Hur du skapar dina egna Flashcards

Att skapa dina egna flashcards är ett bra sätt att öka dina studieförmåga och förbättra ditt minne. Allt som krävs är ett papper, en penna och kreativitet!

Först måste du ta reda på vilken information du vill ha på varje flashkort. Detta kan sträcka sig från kritiska termer eller definitioner till ekvationer eller problemlösningstekniker. När du har bestämt dig, skriv ner innehållet på pappret och använd det som en studieguide.

Flashcards är ett utmärkt sätt att dela upp stora bitar av information till lättsmälta bitar och hjälpa dig att snabbt och effektivt skaffa ny kunskap. Att gå den extra milen och göra din egen kommer att ta det till nästa nivå.

Steg för att skapa dina egna Flashcards

 1. Samla ditt material – Du behöver papper, en penna eller penna och annat material som markörer eller färgpennor.
 2. Brainstorma – Gör en lista över de ämnen och begrepp du skulle vilja ta upp på dina flashcards. Detta bör innehålla huvudidéerna och all stödjande information du vill ha.
 3. Skriv ut – När din lista är klar, skriv ut varje kort med innehållet du vill inkludera.
 4. Struktur – Se till att varje kort är strukturerat på liknande sätt så att du snabbt kan identifiera frågorna och svaren.
 5. Laminat (valfritt) – Om du vill få dina flashcards att hålla längre, överväg att laminera dem så att de inte skadas.
 6. Granska – När dina kort är färdiga, testa dig själv på materialet du skrev ner och se till att du förstår det.
 7. Studera – Nu är du redo att använda dina flashcards som studiehjälp!

Nackdelar med att använda handskrivna flashcards

Även om handskrivna flashcards har många fördelar, finns det några nackdelar du bör tänka på.

Handskrivna flashkort kan vara tidskrävande att skapa och kanske inte varar lika länge som professionellt tryckta. Dessutom kan de inte redigeras lätt om du gör ett misstag när du skriver ut dem. Slutligen, beroende på storleken på din stapel med flashcards, kan de vara utmanande att bära med sig och de kan gå vilse.

Varför Storyboard Flashcard-mallar effektivisera processen

Online flashkortmallar är bättre än handskrivna eftersom de kan skrivas ut och användas direkt. Du kan anpassa dem och göra dem till dina egna, så att du kan fokusera på de ämnen som är viktiga för dig. Dessutom låter onlineverktyg dig organisera dina kort på ett sätt som är lätt att förstå och använda.

Med ett online flashcard kan du gå tillbaka och redigera all information som behöver korrigeras. När du skapar handskrivna kort gör du ofta misstag och måste göra om korten, vilket kan slösa bort mycket tid som skulle kunna användas för att studera.

Du har även digitala versioner av korten online, så att du kan komma åt dem var som helst och snabbt granska dem när du är på språng. Att använda en mall för flashkort online kan effektivisera processen att skapa och studera flashkort, vilket sparar tid och energi.

Med Storyboard That gratis resurser för att skapa flashcards med hjälp av mallar, kan du få alla de extra fördelarna med att använda flashcards utan några av nackdelarna med handskrivna kort.

Vad våra mallar täcker

Vi har många olika strukturer för våra flashcards för att passa alla dina behov. Varje mall erbjuder ett unikt sätt att närma sig ett visst studieämne, och information kan läggas ut på ett sätt som fungerar för din unika hjärna. Vi förstår att alla lär sig olika, så vi införlivar det i vår programvara.

Våra mallar kan täcka populära ämnen som vokabulär, matematiska ekvationer, vetenskapsfakta, historiska händelser och mycket mer. Vi har också många olika animationsstilar, så du kan anpassa dina flashcards som du vill.

Skapa Flashcards med Storyboard That

Att skapa ett flashcard med Storyboard That är enkelt. Allt du behöver göra är att välja en mall och fylla i tomrummen med ditt eget innehåll. Du kan lägga till bilder, text, multimedia och mer för att ge dina kort ytterligare sammanhang och hjälpa dig att bättre komma ihåg informationen. När de är färdiga kan våra digitala flashkort skrivas ut eller delas online med klasskamrater och vänner. På vår hemsida kan du också hitta arbetsblad för area och omkrets och före och efter arbetsblad tillsammans med andra användbara mallar. Kolla in vårt mallgalleri för kalkylblad för att hitta alla våra mallar på ett ställe!

Redigerbara Flashcards med vår Online Flashcard Maker

En stor fördel med att använda flashkort online är att när du väl har skapat dem kan du redigera dem. När du till en början lär dig ett ämne och skapar handskrivna flashcards kommer du ofta att missa viktig information eller göra ett misstag på papperet. Med flashkort online kan du enkelt gå tillbaka och redigera korten för att se till att de är korrekta.

Vår online flashcard maker är intuitiv och enkel att använda, så att du snabbt kan skapa anpassade flashcards som passar dina behov. Du kommer att imponera på dig själv och dina kamrater med dina studiefärdigheter med hjälp av Storyboard That interaktiva verktyg.

Tips för att använda Flashcards effektivt

Flashcards kan vara ett värdefullt och effektivt studieverktyg, men de är bara effektiva om de används på rätt sätt. För att få ut det mesta av att studera med flashcards är det viktigt att skapa kort som innehåller specifika detaljer snarare än hela svaret. Läs dessutom korten högt och testa dig själv när du går igenom dem. Detta säkerställer att du både förstår och memorerar information.

För att behålla längre tid, avsätt tid med jämna mellanrum för att granska alla kort istället för att bara lära sig dem efter behov. Slutligen, sortering av dina kort i kategorier eller numerisk ordning kan hjälpa till med organisationen och göra det lättare att hitta specifika kort när det behövs. Med dessa tips i åtanke kan du använda flashkort för att öka minnesåterställningen snabbt och effektivt.

Steg för att memorera innehåll med hjälp av Flashcards

 1. Sätt upp ett mål – Innan du gör korten, bestäm hur många kort och ämnen du behöver täcka.
 2. Bryt upp det – För att säkerställa att varje kort innehåller all relevant information, dela upp stora koncept i mindre bitar.
 3. Skriv ut det – När alla bitar är identifierade, skriv dem på separata kort.
 4. Granska – Innan du börjar studera, granska varje kort och se till att det innehåller all relevant information.
 5. Studera – Avsätt en viss tid regelbundet för att granska korten och testa dig själv på materialet du skrev ner.
 6. Sortera om – Sortera om din kortlek med jämna mellanrum efter ämne eller nummer för att hjälpa till med organisationen.
 7. Behåll – För att säkerställa att de behålls på lång sikt, granska alla kort då och då istället för att bara lära sig dem efter behov.
 8. Förstärk – Flashcards är utmärkta för att memorera och återkalla, men de bör användas med andra studiemetoder, som läsning och diskussion, för att förstärka kunskapen på mer än ett sätt.

Genom att följa dessa steg kan du använda flashcards för att snabbt och effektivt lära dig den information du behöver för att lyckas.

Tims fallstudie: Flashcards vs. No Flashcard Study

Tim hade alltid varit en genomsnittlig student. Han var flitig i sina studier och arbetade hårt för att få bra betyg, men han behövde ändå hjälp med att behålla informationen i sina klasser. Hans vän föreslog att han skulle använda flashcards för att hjälpa honom lära sig, så Tim bestämde sig för att prova dem och jämföra resultaten med att studera utan flashcards.

Tim studerade med och utan flashcards för ett visst ämne i två veckor. Efter två veckor kände han sig mer säker på materialet när han använde flashcards. Han återkallade information snabbare och fann att den hjälpte honom att behålla kunskapen bättre än traditionellt studerande ensam. Detta lilla experiment visade honom kraften med flashcards och hur de kan vara till hjälp för att lära sig.

Efter att ha använt flashcards efter hans lilla experiment, sköt Tims betyg upp. Han gick från en genomsnittlig elev med B-betyg i de flesta ämnen till att få A och A+ då han nu kunde behålla informationen bättre.

Framgången med Tims experiment illustrerar hur effektiva flashcards kan vara när man studerar, vilket hjälper till att öka minnesåterkallelsen och bevarandet. Med deras hjälp kan du se till att du förstår materialet ordentligt och förbereder dig för framgång i skolan.

Poängen

Sammanfattningsvis är flashcards ett utmärkt verktyg för att studera och lära. De kan förbättra elevernas förståelse av fakta och begrepp, samt hjälpa dem att komma ihåg information snabbare genom att tillhandahålla visuellt sammanhang, upprepning och förstärkning. Att använda ett verktyg för att skapa flashkort kan förstärka dessa fördelar genom att göra det möjligt för dig att skapa flashkort som är skräddarsydda för dina specifika behov av utbildningsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Genom att följa tipsen som beskrivs här kan vem som helst skapa sina egna effektiva flashcards för att öka kunskapsbevarandet och göra inlärningen enklare. Kort sagt, med de rätta verktygen och teknikerna till hands kan människor i alla åldrar förbättra sina inlärningsresultat genom kraften hos flashcards.

Med hjälp av Storyboard That 's flashcards utskrivbara mall kan du effektivisera processen att göra flashcards för att komma till bra saker - studera! Våra mallar har allt du behöver för att göra dina egna effektiva och effektiva flashcards för vilket ämne eller ämne som helst. Slösa inte bort timmar på att göra dina flashcards när du kan använda våra färdiga mallar och ha dem redo på halva tiden.

Hur man gör Flashcards med Hjälp av en Storyboard That Mall1

Välj en av de Förgjorda Flashcard-mallarna

Vi har färg- och svartvita landskapsmallar. Ta en titt på vårt flashcard-exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt flashcards kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Happy Creating!


Vanliga frågor om Flashcards

Hur gör man utskrivbara flashcards?

För att göra utskrivbara flashcards, måste du gå till Storyboard That Flashcard Creator-programvaran. Välj din tomma flashkortmall och börja anpassa den med det innehåll du vill använda. När du är klar klickar du på "Skriv ut" för att ha dina digitala flashkort redo att användas.

Hur studerar man med hjälp av flashcards?

För att effektivt studera med flashcards är det avgörande att du skapar kort med specifika detaljer istället för hela det detaljerade svaret. Läs dessutom korten högt och testa dig själv när du går igenom dem. Detta säkerställer att du både förstår och memorerar information.

Hur använder man en mall för flashkort?

Det är enkelt att använda en flashkortmall! Allt du behöver göra är att öppna Storyboard That programvaran för att skapa flashkort och välja den mall som bäst passar dina behov. Anpassa det sedan med innehållet du väljer och klicka på "Skriv ut" för att ha dina flashkort redo!

Vad är det bästa sättet att använda flashcards?

Det bästa sättet att använda flashcards är att avsätta tid med jämna mellanrum för att granska dem istället för att bara lära sig dem efter behov. Dessutom kan sortering av dina kort i kategorier eller numerisk ordning hjälpa till med organisationen och göra det lättare att hitta specifika kort när det behövs.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/flashcard-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office