Sök
 • Sök
 • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/long-division-worksheets

Anpassa Mallar för Long Division-arbetsblad
Mallar för Arbetsblad för Långa Divisioner

Vad är Long Division?

Lång division är en grundläggande matematisk operation som innebär att man dividerar ett stort tal med ett mindre tal. Det är en process som kan verka skrämmande och utmanande för många elever. Det kräver grundläggande förståelse för att lösa problem, men med kraftfulla verktyg som divisionsarbetsbladet med ett anpassat arbetsblad för att lösa komplexa problem.

I grunden är det en kreativ process som kräver att eleverna delar upp ett problem i mindre, mer hanterbara delar. Genom att använda en kombination av mental matematik, uppskattning och trial-and-error kan eleverna gradvis arbeta sig igenom flerstegsproblem, testa sina hypoteser och förfina sina strategier längs vägen.

Vad är Long Division Worksheets?

Långa arbetsblad är pedagogiska resurser som är utformade för att hjälpa eleverna att öva och bemästra processen. Divisionsarbetsblad innehåller vanligtvis en serie problem som ökar i svårighetsgrad, allt från grundläggande ensiffrig division till mer komplex flersiffrig division med rester. Arbetsbladen består vanligtvis av tabelldiagram, en uppsättning instruktioner och steg för att slutföra uppgifterna och utrymme för eleverna att visa sitt arbete och spela in sin svarsnyckel.

Dessa arbetsblad används ofta av lärare och föräldrar som ett verktyg för att hjälpa eleverna att lära sig och öva indelningsfärdigheter. Genom att ge eleverna en mängd olika problem att arbeta igenom kan dessa kalkylblad hjälpa eleverna att bygga upp sitt självförtroende och sin förmåga att lösa problem, vilket i slutändan kan leda till större framgång i matematik.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Dessa kalkylblad är ett viktigt verktyg för att hjälpa elever att lära sig och bemästra algoritmen. Det är en grundläggande matematisk färdighet som eleverna måste förvärva för att gå vidare till mer komplexa matematiska begrepp.

Här är några anledningar till varför långa arbetsblad är viktiga och hur de bäst används:

 1. Förstärk stegen i den långa divisionsalgoritmen: Arbetsblad ger eleverna upprepade möjligheter att öva på de långa divisionsstegen som kan skrivas ut, som inkluderar att dividera, multiplicera, subtrahera och få ner. När eleverna arbetar igenom problem på arbetsbladen förstärker de sekvensen av dessa steg och blir mer säkra på sin förmåga att utföra lång division.
 2. Bygg flyt med grundläggande delningsfakta: Långa delningskalkylblad hjälper också eleverna att bygga flyt med grundläggande delningsfakta. När de arbetar igenom problem blir de mer bekväma med att dividera större tal och mer komplexa ekvationer. Detta ökade flyt med grundläggande indelningsfakta kommer att hjälpa elever i framtida matematikkurser när de går vidare till mer avancerade begrepp.
 3. Ge omedelbar feedback: Omedelbar feedback är avgörande för att eleverna ska lära sig och växa. När eleverna slutför varje problem kan de kontrollera sitt arbete och göra korrigeringar efter behov. Denna omedelbara feedback hjälper eleverna att identifiera fel i sitt arbete och rätta till dem innan de går vidare till nästa problem.
 4. Erbjud en mängd olika övningsproblem: Långa arbetsblad finns i en mängd olika format och kan anpassas för att möta individuella elevers behov. De kan innehålla olika typer av problem, såsom ensiffriga divisorer, flersiffriga divisorer och decimaldivision.
 5. Långa divisionsproblem

  Den långa divisionsmetoden är ett sätt att dela upp stora tal genom att dela upp dem i mindre delar och lösa divisionsproblemet steg för steg. Den tomma långa divisionsmallen är en av de mest rekommenderade mallarna för att lösa dessa problem.

  Långa divisionsproblem kan användas för att lösa ett brett spektrum av matematiska frågor, inklusive division av stora tal, division av decimaltal och division av bråk. De används ofta i matematiklektioner för att hjälpa eleverna att förstå division och för att utveckla sina problemlösningsförmåga.

  Exempel på ett problem med lång division

  Dela 864 med 12

  1. För att lösa detta problem med den långa divisionsmetoden börjar vi med att dividera 8 (den första siffran i utdelningen) med 1 (divisorn). Resultatet är 7 med resten av 2.
  2. Vi tar sedan ner nästa siffra (6) till höger om resten, vilket gör den nya utdelningen 26.
  3. Dela sedan 26 med 12, och resultatet är 2 med resten av 2.
  4. Vi tar sedan ner den sista siffran (4), vilket gör den nya utdelningen till 24.
  5. Vi delar 24 med 12, och resultatet är 2 utan rest. Därför är 864 dividerat med 12 lika med 72.

  6. Utskrivbara arbetsblad för långa divisioner

   De utskrivbara arbetsbladen med långa uppdelningsmall är övningsblad som eleverna kan använda för att öva sina färdigheter. De innehåller vanligtvis en serie problem som eleverna måste lösa, ofta åtföljda av utrymme för att lösa problemet, och en svarsnyckel för eleverna att kontrollera sitt arbete.

   Dessa kalkylblad kan skrivas ut och användas hemma eller i klassrummet för att förstärka begreppen, förbättra elevernas matematikkunskaper och hjälpa dem att utveckla en bättre förståelse för hur man delar stora tal.

   Gratis arbetsblad för långa mallar finns på Storyboard That, och de finns i en mängd olika format och svårighetsgrader för att passa elever i alla åldrar och färdighetsnivåer. Vissa kalkylblad kan också innehålla ordproblem eller verkliga scenarier för att hjälpa eleverna att tillämpa sina matematiska färdigheter på praktiska sätt.

   Använda Long Division Worksheets i klassrummet

   Det finns gratis uppdelningsark som är värdefulla för lärare att använda i klassrummet för eleverna. De kan användas för att lära ut och förstärka processen, samt ge eleverna möjligheter att öva och utveckla sina färdigheter.

   Här är några sätt som lärare kan använda divisionsarbetsblad i klassrummet:

   • Introduktion av den långa divisionsalgoritmen: Dessa arbetsblad kan användas för att introducera eleverna till divisionsprocessen. Lärare kan använda arbetsbladen för att demonstrera stegen i algoritmen och ge exempel som eleverna kan öva på.
   • Guidad övning: Efter introduktionen kan lärare ge guidad övning med hjälp av divisionsarbetsblad. Detta gör att eleverna kan arbeta igenom problem med lärarens vägledning och stöd. Lärare kan använda denna tid för att svara på frågor, ge feedback och korrigera fel. Guidad övning hjälper eleverna att bygga upp självförtroende och bli mer bekväma med lång division.
   • Självständig övning: När eleverna har haft möjlighet att öva med guidad stöd kan de arbeta självständigt med arbetsblad. Oberoende praktik låter eleverna tillämpa det de har lärt sig och utveckla sina färdigheter i sin egen takt.
   • Bedömning: Uppdelningens arbetsblad kan också användas som ett bedömningsverktyg för att mäta elevernas förståelse. Lärare kan skapa arbetsblad som innehåller en blandning av grundläggande och mer komplexa problem för att bedöma elevernas skicklighet.

   Mall för lång division

   En lång divisionsmall är ett visuellt verktyg som hjälper elever att utföra långa divisionsoperationer. Det ger en struktur för att organisera stegen i delningsprocessen, vilket kan göra proceduren mindre skrämmande och mer hanterbar. Den grafiska arrangören är en av många mallar som hjälper eleverna med en visuell representation.


   Hur man gör ett Arbetsblad för Lång Division   1

   Välj en av de Premade Long Division-mallarna

   Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt långa divisionsexempel för inspiration!

   2

   Klicka på "Kopiera mall"

   När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

   3

   Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

   Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

   4

   Redigera Ditt Arbetsblad

   Det är här du kommer att inkludera vägbeskrivningar, specifika frågor, siffror och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

   5

   Klicka på "Spara och avsluta"

   När du är klar med ditt kalkylblad för lång division, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

   6

   Nästa Steg

   Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


   Andra mallar att använda med studenter idag!

   Förutom divisionsarbetsblad finns det flera andra mallar som lärare kan använda för att stödja elevernas inlärning av lång division. Här är några exempel:

   1. Kalkylbladsmallar för multiplikation : Kalkylbladsmallar för multiplikation är fördesignade kalkylblad som ger eleverna multiplikationsövningar. De inkluderar en mängd multiplikationsproblem som eleverna kan lösa och öva på, allt från grundläggande multiplikationsfakta till mer komplexa flersiffriga multiplikationsproblem.
   2. Mallar för bråk-kalkylblad : mallar för bråk-kalkylblad är utbildningsverktyg som i grunden är utformade för att hjälpa eleverna att förbättra sina kunskaper och färdigheter i att hantera bråk. Dessa mallar finns i olika format, inklusive utskrivbara långa arbetsblad, interaktiva onlinekalkylblad och anpassningsbara mallar som kan skräddarsys för att möta elevernas specifika behov.
   3. Decimalkalkylbladsmallar : Decimalkalkylbladsmallar är fantastiska verktyg som är designade för att förbättra elevernas förståelse och behärskning av decimaltal. Dessa mallar finns i en mängd olika format som kan modifieras för att passa elevernas behov. Mallen har också ett arbetsblad för decimaldelning som erbjuder ett brett utbud av övningar som låter eleverna öva på grundläggande begrepp som decimalidentifiering, jämförelse, avrundning och platsvärde.
   4. Platsvärdesarbetsbladsmallar : Platsvärdesarbetsbladsmallar är exceptionella resurser som hjälper till att utveckla deras förståelse för begreppet platsvärde. Mallen är ett användbart verktyg för att lära sig division, särskilt den grundläggande identifieringen av platsvärdessiffror; de tillhandahåller också en mängd olika visuella hjälpmedel, såsom diagram, tallinjer och diagram, för att hjälpa eleverna att lättare förstå begreppet platsvärde.
   5. Kalkylbladsmallar för grafer : Kalkylbladsmallar för grafer är ett otroligt mångsidigt verktyg som är utformat för att hjälpa eleverna att förstå grafer och dataanalys. Dessa mallar kan innehålla övningar på olika typer av grafer, såsom linjediagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och punktdiagram, vilket gör att studenter att utforska ett brett utbud av datavisualiseringsmetoder. Dessa mallar kräver också att eleverna analyserar och tolkar data, vilket hjälper dem att utveckla sitt kritiska tänkande och problemlösningsförmåga.

   Glöm inte att kolla in våra problemlösningsarbetsblad för övning inom alla områden av matematik!


   Happy Creating!


   Vanliga Frågor om Long Division Worksheets

   Kan divisionsarbetsblad användas för decimaldivision?

   Ja, det finns utskrivbara divisionsarbetsblad som är speciellt utformade för decimaldelning. Dessa arbetsblad innehåller ofta en blandning av heltal och decimaler för att ge eleverna en rad övningsproblem.

   Kan långa arbetsblad användas i bedömningssyfte?

   Ja, en mall för lång division kan användas som ett formativt och summativt sätt att mäta elevers förståelse för lång division. Lärare kan använda resultaten från dessa bedömningar för att justera instruktioner och ge ytterligare stöd där det behövs. Det finns olika långa mallar gratis på Storyboard That för dina bedömningsändamål.

   Kan långa arbetsblad användas i hemundervisning?

   Ja, långa arbetsblad kan vara en värdefull resurs för hemundervisningsföräldrar. De kan användas för att komplettera matematikläroplanen, ge ytterligare övningsmöjligheter och bedöma elevernas förståelse för lång division.

   Finns det gratis långa arbetsblad tillgängliga online?

   Ja, Storyboard That erbjuder utskrivbara kalkylblad för division och andra kalkylblad för matematisk division.

   Vilken åldersgrupp är bäst lämpad för ett långt uppdelningsark?

   Långa divisionsarbetsblad introduceras vanligtvis i fjärde klass, men kan användas för elever i olika åldrar som lär sig division. Grafisk organisatör med lång delning rekommenderas för nybörjare, speciellt för visuell representation och bättre förståelse för eleverna oavsett ålder.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/long-division-worksheets
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office