https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mobbning-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad mot Mobbning


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!bullying-example

Vad är mobbning?

Mobbning är när någon avsiktligt sårar, skadar eller skrämmer en annan person, antingen fysiskt eller känslomässigt, upprepade gånger och över tid. Det innebär en maktobalans, där mobbaren använder sin styrka eller inflytande för att kontrollera eller skada offret.

Det är fortfarande ett akut problem i dagens samhälle, som påverkar barn och ungdomar i skolor och samhällen. Det är viktigt att ta itu med detta problem direkt och utrusta pedagoger och föräldrar med effektiva verktyg, såsom arbetsblad mot mobbning och andra kostnadsfria arbetsblad och resurser för mobbning för att lära ut, engagera och uppmuntra eleverna att identifiera och ta itu med dessa situationer.


Typer av mobbning

Innan du fördjupar dig i att skapa arbetsblad och aktiviteter är det avgörande att förstå de olika typer av mobbning som finns.

Fysisk mobbning

Det handlar om att använda våld för att skada och skrämma andra. Exempel inkluderar att slå, sparka, knuffa eller skada personlig egendom. Att skapa arbetsblad som hjälper barn att lära sig att identifiera fysiska mobbningsscenarier och deras konsekvenser kan vara ett effektivt sätt att öka medvetenheten om denna form av aggression.

Verbal mobbning

Den här typen tillfogar känslomässig smärta genom förolämpningar, upprop, hån och spridning av rykten. Mobbningsarbetsblad för barn som uppmuntrar dem att känna igen sårande ord och diskutera deras inverkan på andra kan främja empati och främja icke-våldsam kommunikation.

Relationell (social) mobbning

Relationell mobbning syftar till att manipulera sociala relationer genom att utesluta andra, sprida rykten eller använda grupptryck för att skada någons rykte. Arbetsblad kan utformas för att hjälpa till att identifiera dessa situationer, och att delta i rollspelsaktiviteter kan lära ut lämplig konfliktlösning och empati.

Cybermobbning

I den digitala tidsåldern har nätmobbning blivit ett stort problem. Arbetsblad för nätmobbning kan utbilda elever om ansvarsfullt beteende online och hur man rapporterar incidenter med nätmobbning till vuxna.

Tips för att göra ett arbetsblad för mobbning

Lärare och föräldrar kan arbeta tillsammans för att skapa engagerande och interaktiva arbetsblad och aktiviteter för att öka medvetenheten om mobbning.

 1. Definiera fokus: Börja med att identifiera de specifika inlärningsmålen för arbetsbladet, som att förstå olika typer av mobbning eller känna igen exempel på scenarier.
 2. Välj ett engagerande format: Välj ett format som engagerar eleverna, till exempel fyll i tomrummen, flervalsfrågor eller kortsvarsaktiviteter. Arbetsblad för mobbningsaktiviteter kan till exempel innehålla verkliga scenarier där eleverna identifierar fall av mobbning.
 3. Inkludera relevant innehåll: Inkludera information om de olika typerna, effekterna på offren och strategier för förebyggande och intervention.
 4. Uppmuntra kritiskt tänkande: Utforma frågor som får eleverna att reflektera över effekterna av mobbning och hur de kan bidra till en positiv och respektfull miljö.
 5. Främja empati: Inkludera aktiviteter som uppmuntrar barn att sätta sig i andras skor för att förstå känslorna och konsekvenserna av denna typ av beteende.
 6. Använd exempel från verkliga livet: Ge exempel på mobbningssituationer som unga människor kan råka ut för i sin vardag, till exempel lekplatsincidenter eller trakasserier online.
 7. Inkludera rollspelsövningar: Integrera rollspelsaktiviteter där eleverna spelar ut olika roller i olika scenarier för att förstå alla inblandade parters perspektiv.
 8. Inkludera bilder: Använd relevanta bilder eller illustrationer för att förstärka begreppen och göra arbetsbladet visuellt tilltalande.
 9. Inkludera diskussionspunkter: Lägg till frågor som stimulerar klassrumsdiskussioner, så att eleverna kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter relaterade till mobbning.
 10. Avsluta med en uppmaning till handling: Avsluta med en uppmaning till handling, uppmuntra eleverna att rapportera mobbningsincidenter och främja en kultur av respekt och vänlighet i sin skola och i samhället.

Relevanta aktiviteter och resurser

 • Designa utskrivbara aktiviteter: Utveckla arbetsblad och utskrivbara aktiviteter som föranleder diskussioner om konsekvenserna av mobbning och hur det påverkar de riktade individerna. Inkorporera scenarier där eleverna måste identifiera olika typer och brainstorma lämpliga lösningar.

 • Rollspel i små grupper: Uppmuntra eleverna att delta i rollspel i små grupper, simulera olika mobbningssituationer. Genom att kliva in i olika roller kan de utveckla empati för både offret och angriparen och lära sig att lösa konflikter på ett fredligt sätt.

 • Undervisningsregler och beteenden: Integrera regler och riktlinjer för respektfullt beteende i arbetsbladen för mobbning. Lär ut vikten av vänlighet, empati och att stå upp mot detta negativa beteende.

 • Öka medvetenheten och uppmuntra åtgärder: För att effektivt bekämpa mobbning är det viktigt att öka medvetenheten och uppmuntra till åtgärder från alla medlemmar i skolan.

 • Involvera lärare och föräldrar: Lärare och föräldrar måste arbeta tillsammans för att skapa en säker och inkluderande skolmiljö. Ge dem antimobbningsark och resurser för att engagera barn i samtal om mobbning och främja empati och vänlighet.

 • Engagera elever: Lär din klass hur man känner igen mobbning och ger dem möjlighet att vidta åtgärder. Uppmuntra dem att rapportera incidenter till lärare eller föräldrar, vilket främjar en känsla av ansvar för att hålla skolsamhället säkert.

 • Samhällsinitiativ: Organisera samhällsinitiativ och evenemang som ökar medvetenheten om mobbning. Bjud in föräldrar, lärare och elever att delta och skapa en enad front mot mobbning.

Mobbning är en komplex fråga som påverkar elevers och ungas välmående i skolan. Genom att skapa effektiva arbetsblad och aktiviteter kan vi lära ungdomar om olika typer av mobbning, uppmuntra empati och förståelse och främja positiva beteenden i konfliktlösning. Att öka medvetenheten och engagera hela skolsamhället är viktiga steg mot att utrota mobbning och främja en säker och inkluderande miljö för alla.


Hur man gör ett Arbetsblad för Mobbning

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Mobbning

Hur ska jag svara om jag eller någon jag känner blir mobbad?

Om du eller någon du känner utsätts för mobbning, är det avgörande att reagera på lämpligt sätt och vidta åtgärder för att åtgärda situationen. Svara på lämpligt sätt genom att hålla dig lugn, prata om det med någon du litar på och rapportera incidenterna till myndigheterna. Undvik repressalier och dokumentera varje incident. Sök stöd från hjälplinjer och bygg ett stödjande nätverk. Öva självsäkerhet, utveckla copingstrategier och involvera högre auktoriteter om det behövs. Fokusera på egenvård och uppmuntra andra att stå upp mot mobbningsbeteende. Kom ihåg att det är modigt och viktigt att söka hjälp för att hantera situationen. Resurser kan hittas genom en mängd olika resurser, inklusive gratis kalkylblad för mobbning för barn.

Vilka är de långsiktiga effekterna av mobbning på offret?

Långsiktiga effekter av mobbning på offren kan vara allvarliga och påverka mental och fysisk hälsa, relationer och akademiska/professionella resultat. Ett exempel på mobbning kan vara när en elev upprepade gånger retas och utestängs från sociala aktiviteter av sina klasskamrater. Konsekvenser kan vara ångest, depression, PTSD, självskada, socialt tillbakadragande och missbruk. Att ta itu med mobbning snabbt med stöd, rådgivning och en säker miljö är avgörande för att mildra dess påverkan och främja motståndskraft. Att skapa en kultur av vänlighet och empati i skolor och samhällen kan bidra till att förhindra dessa bestående effekter.

Är nätmobbning lika skadlig som traditionell mobbning?

Cybermobbning kan vara lika skadligt som traditionell mobbning och i vissa fall allvarligare på grund av dess unika egenskaper. Det sker 24/7 på olika onlineplattformar, vilket gör det utmanande för offer att fly. Cybermobbare kan förbli anonyma, vilket leder till mer aggressivt beteende. Den utbredda karaktären av nätmobbning orsakar djup känslomässig ångest för offer, och sårande innehåll kan ha en bestående inverkan på grund av dess permanenta karaktär online. Brist på öga mot öga interaktion kan minska empati från mobbare, och offer kan uppleva social isolering. Konstant exponering för nätmobbning kan leda till psykiska problem och hindra akademisk prestation. Förebyggande åtgärder, som att utbilda om ansvarsfullt beteende online och främja öppen kommunikation, är avgörande för att bekämpa nätmobbning och skapa en säkrare digital miljö för alla.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mobbning-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office