https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/sammanfattning-syntes-kalkylblad

Anpassa Sammanfattnings- och Syntesmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Sammanfattning Syntes Arbetsblad | Sammanfattningsmallar

Vad är ett sammanfattnings-/syntesarbetsblad?

I dagens värld är vi omgivna av en överväldigande mängd information. Oavsett om det är nyhetsartiklar, akademiska tidskrifter eller inlägg på sociala medier, bombarderas vi ständigt med information som vi behöver smälta och förstå. Det är här syntetisering av information kommer in i bilden. Så vad är syntetisering av information? Det är processen att kombinera flera informationskällor för att skapa en ny förståelse av ett ämne. Det är en viktig färdighet som kan hjälpa elever att förbättra sin läsförståelse och kritiska tänkande.

Ett effektivt sätt att lära eleverna hur man syntetiserar information är att använda kalkylblad. Våra arbetsblad ber eleverna att parafrasera nyckelinformation, analysera vikten av den informationen och syntetisera eller dra en slutsats om den informationen. En sammanfattning handlar om en text, medan en syntes är ett svar på flera texter. Dessa arbetsblad hjälper till att skilja mellan de två och lära sig hur man tillämpar varje teknik effektivt. Sammanfattningsanalys och informationssyntetisering av kalkylblad är utformade för att hjälpa eleverna att identifiera huvudidéerna i en text och kondensera dem till en kort sammanfattning. Sammanfattande arbetsblad, å andra sidan, kräver att eleverna analyserar flera informationskällor och syntetiserar dem till en ny, sammanhållen förståelse av ämnet.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

En sammanfattande syntes bygger på mer än en informationskälla för att analysera informationen och nå en slutsats. Dessa uppgifter kan användas för att skapa litteraturöversikter, artiklar eller källutvärderingar. De kan också användas i sammanfattningsuppsatser där författare måste skriva om ett ämne samtidigt som de drar från ett brett spektrum av källor.

Låt oss till exempel säga att din klass läser tre olika artiklar om fördelarna med träning. Ett sammanfattande arbetsblad kan be dem att identifiera de viktigaste fördelarna som nämns i varje artikel och skriva en kort sammanfattning av var och en. Ett sammanfattande arbetsblad, å andra sidan, kan be dem att analysera informationen från alla tre artiklarna och syntetisera en ny förståelse av fördelarna med träning, med hänsyn till alla tre perspektiven.

Sammanfattning kontra syntes

Detta är två viktiga färdigheter som eleverna behöver utveckla för att kunna förstå och analysera information effektivt. Skillnaden mellan syntes och sammanfattning är mer nyanserad än dess huvudsakliga likhet, som är att båda involverar kondensering av information till en mer koncis form. Det finns viktiga skillnader mellan de två.

Tänk dig till exempel att du läser en artikel om klimatförändringar. En sammanfattning av artikeln kan säga:

"Den här artikeln diskuterar effekterna av klimatförändringar på vädermönster och havsnivåer. Den hävdar att mänsklig aktivitet är till stor del ansvarig för dessa förändringar och att brådskande åtgärder krävs för att mildra klimatförändringarnas effekter på miljön och samhället."

Detta fångar artikelns nyckelpunkter på ett kortfattat och enkelt sätt.

Syntes, å andra sidan, innebär att ta flera delar av information och kombinera dem till en ny och originell helhet. Det är ett sätt att skapa kopplingar mellan olika informationskällor och skapa något nytt och unikt av dem. Syntes kan hittas i ett brett spektrum av sammanhang, från akademiska forskningsartiklar till kreativt skrivande, och används ofta som ett sätt att utveckla nya insikter eller idéer. Exemplen nedan illustrerar skillnaderna.

Sammanfattning vs syntesexempel

Tänk dig till exempel att du forskar om sociala mediers inverkan på mental hälsa. Du kan läsa flera studier som utforskar olika aspekter av detta ämne, såsom effekterna av sociala medier på självkänsla, förhållandet mellan användning av sociala medier och depression, och sociala mediers inverkan på sömnmönster. Genom syntes kan du kombinera dessa olika informationsbitar för att utveckla en ny förståelse av ämnet, till exempel med exemplet nedan:

"Sociala medier har ett komplext förhållande till mental hälsa, med studier som visar att det kan påverka självkänslan, bidra till depression och störa sömnmönster. Även om det inte finns någon tydlig konsensus om sociala mediers övergripande inverkan på mental hälsa, är det klart att det är ett ämne som kräver ytterligare forskning och uppmärksamhet."

Denna syntes kombinerar flera delar av information för att skapa en ny och nyanserad förståelse av ämnet, med insikter från flera källor.

De är båda viktiga färdigheter som eleverna behöver utveckla för att effektivt kunna förstå och analysera information. Båda färdigheterna är värdefulla i ett brett spektrum av sammanhang, från akademisk forskning till vardagsliv, och kan hjälpa eleverna att bättre förstå komplexa idéer och koncept.

Skapa en framgångsrik lektionsplan

För att skapa en framgångsrik lektionsplan är det viktigt att börja med tydliga lärandemål. Dessa mål bör beskriva vad eleverna kommer att kunna göra i slutet av lektionen, till exempel, "Eleverna kommer att kunna skilja mellan sammanfattning och syntes och tillämpa varje teknik effektivt."

När lärandemålen har fastställts kan du börja planera aktiviteterna som hjälper eleverna att uppnå dessa mål. Ett effektivt sätt att lära ut syntes är att använda grafiska arrangörer som hjälper elever att organisera sina tankar och analysera flera informationskällor. Till exempel kan ett Venn-diagram användas för att jämföra och kontrastera information från två olika källor. Ett T-diagram kan användas för att jämföra och kontrastera två olika perspektiv på ett ämne.

Det är också viktigt att inkludera en mängd olika primära källor i lektionsplanen. Primära källor, som originaldokument eller förstahandsberättelser, kan ge eleverna en djupare förståelse för ett ämne och tillåta dem att bilda sina egna åsikter.

Slutligen är det viktigt att ge barn analyskalkylblad som hjälper dem att tillämpa de tekniker de har lärt sig. Dessa arbetsblad bör be eleverna att analysera en text och identifiera huvudidéerna, stödjande detaljer och eventuella fördomar eller antaganden som finns i texten.

Det finns många gratis sammanfattande arbetsblad och sammanfattande informationsblad tillgängliga online som kan hjälpa lärare att skapa effektiva, detaljerade lektionsplaner. Dessa arbetsblad kan skräddarsys för att passa behoven i varje klass och kan användas för att förstärka de färdigheter som har lärts ut i klassen.

Sammanfattningsvis är syntetisering av information en viktig färdighet som kan hjälpa barn att bli bättre läsare och kritiska tänkare. Genom att använda kalkylblad, grafiska organisatörer, primära källor och analyskalkylblad kan lärare skapa effektiva lektionsplaneringar som lär sin klass hur man syntetiserar information från flera källor och skapar en ny förståelse för ett ämne.

Planera ett arbetsblad

  1. Identifiera texten eller ämnet: Välj en text eller ett ämne som du vill att din klass ska sammanfatta eller syntetisera.
  2. Bestäm syftet: Bestäm syftet med arbetsbladet. Är det för att kontrollera förståelsen eller för att uppmuntra kritiskt tänkande och analys?
  3. Identifiera huvudidéerna: Identifiera huvudidéerna eller teman i texten eller ämnet. Detta hjälper dig att skapa uppmaningar eller frågor till kalkylbladet.
  4. Bestäm formatet: Bestäm formatet. Kommer det att vara ett skriftligt svar eller en visuell representation, till exempel en storyboard eller tankekarta?
  5. Skapa uppmaningar eller frågor: Skapa uppmaningar eller frågor som vägleder eleverna att sammanfatta eller syntetisera informationen. Dessa bör vara tydliga och koncisa och uppmuntra till kritiskt tänkande och analys.
  6. Tillhandahålla ställningar: Tillhandahålla ställningar för elever som kan behöva ytterligare stöd. Detta kan inkludera användningen av syntetiska grafiska arrangörer, meningsstartare eller meningsramar.
  7. Revidera och redigera: Granska och revidera vid behov. Se till att uppmaningarna eller frågorna är tydliga och att formatet är lämpligt för uppgiften.
  8. Använd som ett läromedel: Använd arbetsbladet som ett undervisningsverktyg för att förstärka viktiga begrepp och färdigheter. Ge feedback till eleverna och använd deras svar för att vägleda framtida undervisning.

Genom att följa dessa steg kan du skapa effektiva arbetsblad som engagerar och utmanar dina elever samtidigt som du stödjer deras lärande.


Hur man gör en Sammanfattning och Sammanfattande Arbetsblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifterHappy Creating!


Vanliga Frågor om Sammanfattning och Sammanfattande Arbetsblad

Vad är att syntetisera information och vad är skillnaden mellan syntes och sammanfattning?

Att syntetisera information innebär att kombinera flera källor för att skapa en ny, integrerad förståelse. Det går längre än att sammanfatta genom att analysera varje källa och koppla ihop punkterna för att skapa något nytt. Den viktigaste skillnaden mellan de två är att syntes skapar något nytt genom att kombinera information från flera källor, medan sammanfattning kondenserar information från en enda källa till ett kort uttalande.

Hur kan sammanfattningar och sammanfattande arbetsblad användas i klassrummet?

Dessa arbetsblad är värdefulla verktyg för att främja elevers lärande. De kan förbättra läsförståelsen, utveckla kritiskt tänkande, stärka inlärningsmålen och bedöma elevernas förståelse. Genom att identifiera huvudidéerna i en text och syntetisera information från flera källor kan eleverna skapa en ny förståelse av ett ämne och stödja sina argument med bevis. Arbetsblad kan anpassas för att möta olika elevers behov och är effektiva för att främja lärande över olika inlärningsstilar.

Vilka är fördelarna med att använda storyboards för att lära ut sammanfattning och syntes?

Storyboards erbjuder flera fördelar för undervisning. De tillhandahåller visuella representationer som hjälper till att förstå och komma ihåg nyckelbegrepp, engagerar eleverna kreativt, tillåter syntes från flera källor, utvecklar kritiskt tänkande och främjar samarbete mellan elever. Storyboards erbjuder en spännande och engagerande klassrumsmiljö som kan stödja elevernas lärande och skräddarsys för olika inlärningspreferenser.

I vilka akademiska ämnen kan det vara fördelaktigt att använda sammanfattningar och sammanfattande arbetsblad och storyboards?

Dessa kalkylblad och storyboards kan användas i olika ämnen för att förbättra elevernas kritiska tänkande och förståelse för komplexa begrepp. Exempel är ELA, där eleverna kan sammanfatta romaner och artiklar, samhällskunskap där eleverna kan syntetisera information från primära och sekundära källor, naturvetenskap där eleverna kan visualisera data för att identifiera mönster, och matematik där eleverna kan skapa visuella representationer av ordproblem.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/sammanfattning-syntes-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office