https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/checklista-kalkylblad

Anpassa Checklistmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Vad är checklistmallar?

Dessa mallar fungerar som värdefulla verktyg för att underlätta organisation, planering och spårning av olika uppgifter, aktiviteter och processer relaterade till undervisning, lärande och administrativt ansvar. De ger lärare, studenter och administratörer ett strukturerat ramverk för att säkerställa att viktiga steg genomförs och viktiga delar inte förbises.

En checklistmall är ett fördesignat format eller ramverk som fungerar som en guide för att skapa checklistor. Det ger en struktur och en uppsättning kategorier eller föremål som kan anpassas utifrån specifika behov eller krav. Det erbjuder ett standardiserat format som kan användas upprepade gånger för olika uppgifter eller projekt.

Checklistamallar inom utbildning kan ha olika former beroende på deras specifika tillämpning. Med en mall för daglig eller veckovis låtlista kan elever eller lärare använda den för att spåra sina uppgifter. Till exempel kan lärare använda checklistmallar för lektionsplaner för att beskriva och spåra de väsentliga komponenterna i en väl utformad lektion, inklusive lärandemål, instruktionsstrategier, material, bedömningsmetoder och differentieringsstrategier. Dessa mallar gör det möjligt för lärare att säkerställa att de har övervägt alla nödvändiga element för en effektiv situation.

På samma sätt är detta en mall för elevers dagliga checklista som används för att organisera sina studierutiner, hemuppgifter, projekt. Detta säkerställer att eleverna avsätter tillräckligt med tid till varje ämne och håller sig på rätt spår med sina lärandemål. Det finns också varianter av gratis mallar som du kan använda för dina uppgifter.

En checklistamall kan användas av lärare, studenter eller utbildningsinstitutioner för att skapa checklistor för olika ändamål. En lärare kan till exempel använda en mall för att utforma en betygsrubrik för att bedöma elevuppgifter eller för att skapa en lista med kriterier för att utvärdera gruppprojekt. På samma sätt kan eleverna använda checklistmallen för uppdrag för att hålla reda på sitt studiematerial, förbereda sig för tentor eller organisera sin forskningsprocess. Den här mallen har en tom checklistasmall som kan utformas utifrån din att göra-lista. Dessutom med en utskrivbar checklistamall som du kan skriva ut den.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

En checklista kan modifieras för att passa alla projekt eller behov. Eleverna kan använda dem för att hjälpa dem att hålla reda på vilken del av en uppgift som ska göras och när, tillsammans med framstegsanteckningar. Lärare kan använda dessa för att hålla reda på elevernas framsteg i stora uppdrag, eller som organisatörer för dagliga, veckovisa eller månatliga administrativa uppgifter. Checklistamallar som: mall för daglig checklista, mall för veckochecklista och mall för månatlig checklista kan modifieras för att passa elevernas behov.

Checklistamallar är viktiga i utbildningssammanhang av flera anledningar:

 1. Se till att uppgifterna slutförs: Med en checklista kan lärare se till att alla nödvändiga uppgifter slutförs. Det hjälper dem att hålla reda på vad de har gjort och vad de behöver göra.
 2. Minska fel: De kan hjälpa lärare att minska fel genom att tillhandahålla en tydlig att göra-lista att följa. Detta säkerställer att inga steg missas och att alla nödvändiga åtgärder vidtas.
 3. Konsekvens: Med en checklista kan alla pedagoger följa samma steg och procedurer för att uppnå samma resultat.
 4. Tidsbesparande: Checklistor kan spara tid genom att effektivisera processer och minska behovet av överflödiga steg. Detta gör det möjligt för lärare att fokusera på viktigare uppgifter.
 5. Ansvar: Genom att använda en checklista kan människor säkerställa att de har slutfört alla nödvändiga uppgifter och kan följa deras framsteg övertid.

Checklistamallar är viktiga i utbildningssammanhang för att säkerställa slutförandet av uppgifter, minska fel, konsekvens, spara tid och ansvar. För att använda dem på bästa sätt är det viktigt att definiera syftet, göra det heltäckande, sträva efter att ha en enkel mall, regelbundet granska och uppdatera, ge utbildning och uppmuntra feedback.

Checklista Arbetsblad

Kalkylblad är pedagogiska verktyg som hjälper elever att organisera och spåra sina framsteg när de arbetar genom en uppgiftslista eller uppgift. De är i huvudsak checklistor som kan skrivas ut eller distribueras elektroniskt, och ger en lista över steg eller objekt som eleverna måste slutföra för att lyckas med uppgiften.

Till exempel kan en mall för projektchecklista ge en lärare ett checklista-arbetsblad som hjälper eleverna genom ett forskningsprojekt eller en skrivuppgift. Arbetsbladet kan innehålla uppgifter som att välja ett ämne, bedriva forskning, skapa en online, utarbeta uppsatsen och revidera och redigera.

Anpassad checklista

En anpassad checklista är en lista över uppgifter eller objekt som du skapar specifikt för en viss uppgift eller projekt. Den kan användas för att hjälpa dig att hålla dig organiserad och på rätt spår, och för att säkerställa att du inte glömmer något viktigt.

Anpassade checklistor kan skapas för en mängd olika uppgifter, till exempel:

 • Planerar en resa
 • Flytta till nytt hus
 • Förbereder en måltid
 • Att hålla en presentation
 • Att slutföra ett projekt på jobbet
 • Springer ett maraton

Här är några tips för att skapa effektiva anpassade checklistor:

 • Håll dina checklistor korta och koncisa.
 • Använd ett tydligt och kortfattat språk.
 • Använd rubriker och underrubriker för att organisera din checklista.
 • Använd kulor eller siffror för att lista dina uppgifter.
 • Använd ett konsekvent format genom hela din checklista.
 • Använd färger och typsnitt för att göra det visuellt tilltalande.
 • Använd symboler eller ikoner för att representera olika uppgifter.
 • Inkludera ett utrymme för anteckningar eller kommentarer.
 • Korrekturläs noggrant innan du använder den.


Hur man gör ett Checklista Arbetsblad

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Mall för elevchecklista

En checklistamall för elever är ett verktyg som utformats speciellt för elever för att hjälpa dem att hålla ordning, spåra deras framsteg och hantera objekt effektivt. Den tillhandahåller ett strukturerat format med en lista över objekt eller kategorier som studenterna kan använda för att hålla reda på sina akademiska ansvarsområden, uppdrag, deadlines och andra viktiga uppgifter relaterade till sina studier.

Mallen för elevens checklista kan anpassas utifrån individuella preferenser och krav. Studenter kan lägga till eller ta bort avsnitt, ändra föremålen eller anpassa mallen för att passa deras specifika behov och studierutiner. Digitala plattformar eller applikationer, såsom online-uppgiftshanteringsverktyg eller mobilappar, kan också användas för att hjälpa till med tids- och uppgiftshantering.

Exempel på checklista

Här är några exempel på checklistor som eleverna kan använda i sitt utbildningssammanhang:

Daglig planerare

 • Vakna i tid
 • Gå på alla klasser
 • Slutför tilldelade avläsningar
 • Granska föreläsningsanteckningar
 • Arbeta med uppdrag
 • Studera inför kommande tentor
 • Granska och uppdatera schemat för nästa dag

Uppgifter

 • Förstå uppdragets krav
 • Dela upp uppgiften i mindre steg
 • Undersök och samla relevanta resurser
 • Skapa en disposition eller plan
 • Skriv det första utkastet
 • Revidera och redigera uppgiften
 • Korrekturläs för fel och formatering
 • Lämna in slutuppgiften innan deadline

Provförberedelse

 • Granska klassanteckningar och föreläsningsbilder
 • Skapa ett studieschema
 • Identifiera nyckelbegrepp och ämnen
 • Gör flashkort för viktiga villkor
 • Öva på att lösa frågor eller tidigare papper
 • Sök förtydliganden om svåra ämnen från instruktören
 • Ta paus och träna självvård under studielektionerna

Gratis checklista online

En gratis checklista online hänvisar till ett digitalt verktyg eller plattform som tillåter användare att skapa, hantera och spåra checklistor utan att kräva några betalningar eller prenumerationsavgifter. Dessa verktyg är tillgängliga via internet och kan användas på olika enheter som datorer, smartphones och surfplattor.

Gratis checklistor online ger ett bekvämt och effektivt sätt att organisera uppgifter, ansvar och arbetsflöden. De erbjuder funktioner som att skapa flera checklistor, lägga till och redigera objekt, ställa in förfallodatum och påminnelser, markera objekt som slutförda och samarbeta med andra. Ett typiskt exempel på en gratis checklista online är Storyboard That.

Dessa kostnadsfria checklistverktyg online ger individer och team ett bekvämt sätt att hålla ordning, förbättra produktiviteten och spåra framsteg i uppgifter och projekt. De är tillgängliga, användarvänliga och kan anpassas för att passa olika behov och preferenser. <>

Checklista Maker

En checklistmaker är ett verktyg eller mjukvara som gör det möjligt för användare att skapa anpassade checklistor snabbt och enkelt. Det ger en plattform där användare kan mata in sina önskade uppgifter eller objekt och skapa ett format baserat på deras specifika behov.

Skapare av checklistor kan vara onlinebaserade eller offlineprogram. De är tillgängliga via webbläsare och erbjuder ofta molnlagring, samarbetsfunktioner och möjligheten att komma åt checklistor från flera enheter. Offline-checklisttillverkare är fristående program som installeras på en dator eller mobil enhet och fungerar lokalt.

Hur man gör en checklista

Följ dessa steg för att göra en checklista:

 1. Identifiera syftet: Bestäm syftet med checklistan. Vilka uppgifter eller objekt behöver du spåra för att slutföra? Att klargöra syftet hjälper dig att skapa en fokuserad checklista.
 2. Lista uppgifterna eller objekten: Gör en lista över de punkter som måste inkluderas i checklistan. Var specifik och dela upp komplexa saker i mindre, handlingsbara steg.
 3. Organisera: Organisera i en logisk ordning. Du kan gruppera relaterade uppgifter tillsammans och ordna dem i den ordning de behöver slutföras.
 4. Inkludera kryssrutor: Dessa låter dig spåra framsteg och markera som slutförda.
 5. Prioritera (valfritt): Om det finns saker som behöver prioriteras, överväg att lägga till prioritetsindikatorer (som hög, medel, låg) eller numrera dem i ordningsföljd efter deras betydelse.
 6. Anpassa (valfritt): Med en anpassningsbar checklistamall kan du anpassa utseendet. Du kan lägga till färger, formatering eller ytterligare kolumner för anteckningar eller deadlines.
 7. Granska och förfina: När du har skapat den första checklistan, gå igenom den för att säkerställa att alla nödvändiga punkter ingår och att den är tydlig och genomförbar. Förfina eller justera efter behov.
 8. Börja använda: Börja använda för att spåra dina framsteg. När du går igenom listan markerar du objekt som slutförda genom att markera kryssrutorna.
 9. Uppdatera och underhåll: Uppdatera regelbundet när objekten är klara eller om några ändringar eller tillägg behöver göras.

Genom att följa stegen ovan kan du skapa en checklista som hjälper dig att hålla ordning, spåra framsteg och se till att de viktigaste uppgifterna inte förbises.

Andra mallar för användning

 • Veckoplaneraremallar : Dessa är verktyg som tillhandahåller en fördesignad struktur för att organisera och planera aktiviteter och evenemang på veckobasis. Dessa mallar består vanligtvis av en veckokalenderlayout med utrymmen eller sektioner tilldelade för varje dag i veckan.
 • Uppgiftskortmall : En uppgiftskortmall är en fördesignad layout eller format som ger en struktur för att skapa uppgiftskort. Uppgiftskort är små, individuella kort eller uppmaningar som används i utbildningsmiljöer för att engagera eleverna i olika lärandeaktiviteter. De används vanligtvis för att förstärka koncept, öva färdigheter, främja kritiskt tänkande eller bedöma förståelse.
 • Frayer Model Maker : En Frayer Model Maker är ett verktyg eller mall som hjälper till att skapa Frayer-modeller. Frayer-modellen är en grafisk organisatör som används inom utbildning för att förbättra ordförrådets förståelse och utveckla kritiskt tänkande. Den består av ett fyrkantigt rutnät som låter eleverna utforska och analysera innebörden, egenskaperna, exemplen och icke-exempel för ett givet begrepp eller ord.
 • Organisatormallar : En arrangörsmall, även känd som en grafisk arrangörsmall eller visuell arrangörsmall, är en fördesignad layout eller ram som hjälper till att organisera och presentera information på ett strukturerat och visuellt sätt. Den fungerar som en guide eller ram för att ordna och kategorisera idéer, koncept, data eller annan information.
 • Arbetsblad för dispositionsmall : Ett arbetsblad för dispositionsmall är ett fördesignat dokument som hjälper individer att organisera och strukturera sina tankar, idéer eller innehåll på ett hierarkiskt sätt. Det fungerar som ett ramverk eller en guide för att skapa konturer, som är hierarkiska strukturer som beskriver huvudpunkterna eller stödjande detaljer för ett ämne eller ämne.


Happy Creating!


Vanliga Frågor om Checklista Arbetsblad

Finns det några gratis checklistmallar tillgängliga?

Ja, du kan hitta mallar här på Storyboard That! Vi har massor att välja på.

Vad ska man ha med i en checklista?

När du skapar en checklista är det viktigt att ta med följande element:

 1. Tydliga och specifika objekt eller uppgifter
 2. Sekventiell ordning
 3. Kryssruta eller markeringsutrymme
 4. Ytterligare anteckningar eller kommentarer
 5. Datum och underskrifter

Vilket är det bästa formatet för en checklista?

Det bästa formatet för en checklista beror på dina specifika behov och preferenser. Ett enkelt och okomplicerat format rekommenderas dock ofta. Några populära format inkluderar:

 • Punktlista Format
 • Tabellformat
 • Kalkylbladsformat

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/checklista-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office