https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kreativa-skrivande-kalkylblad

Anpassa Mallar för Kreativt Skrivande


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!



Kreativt Skrivande Arbetsbladsmallar | Att Skriva Arbetsblad

Vad är ett arbetsblad för kreativt skrivande?

Om du är någon som tycker om att skriva vet du förmodligen att det krävs mer än bara kreativitet för att producera en engagerande berättelse eller en fängslande dikt. Dessa dödar kräver mycket övning och ett strukturerat tillvägagångssätt. Det är här kalkylblad för kreativt skrivande kommer till användning. Oavsett om du är en erfaren författare eller precis har börjat, kan dessa kalkylblad hjälpa dig att uttrycka dina tankar och idéer mer effektivt. Dessa kalkylblad hjälper barn att planera olika berättelseformat, med berättelsekartor för att vägleda handlingen eller roliga former som passar ett tema eller en idé.

Varför är mallar för kreativt skrivande viktiga och hur används de bäst?

Kreativt arbete är ofta där barn får mest glädje av att skriva i skolan och där de kan utöva sin fantasi. Dessa mallar hjälper till att utveckla deras handlingssekvens, skapa personligheter för karaktärer och forma konflikter. Dessutom ger mallarna eleverna möjlighet att skriva om teman och idéer i ett format som skiljer sig från traditionellt linjerat papper, vilket kan stimulera deras kreativitet och göra processen roligare och intressantare.

Kalkylblad för kreativt skrivande, som att skriva berättelsemall och mall för kreativt skrivande, är viktiga verktyg för att utveckla skrivfärdigheter. De erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att lära sig och öva på skrivfärdigheter genom att bryta ner skrivprocessen i hanterbara steg och tillhandahålla uppmaningar och aktiviteter. Genom att använda dessa kalkylblad kan eleverna lära sig hur de organiserar sina tankar, skapar en disposition och utvecklar en sammanhållen och engagerande handling. Detta kan hjälpa författare att bygga upp förtroende för sina förmågor och utveckla en bättre förståelse för hur man skapar en välskriven berättelse eller uppsats.

Förutom att ge struktur uppmuntrar dessa arbetsblad också kreativitet och självuttryck. Genom att ge din klass uppmaningar som utmanar dem att tänka utanför ramarna, kan dessa arbetsblad hjälpa dem att uttrycka sig på unika och innovativa sätt. Dessutom kan de tända en passion för att skriva och berätta, vilket kan översättas till andra aspekter av deras liv.

Förutom att främja kreativitet, stärker dessa arbetsblad också språkkunskaper, inklusive ordförråd och grammatik. Genom att inkludera uppmaningar som fokuserar på specifika ordförråd eller grammatikbegrepp kan eleverna lära sig och öva på dessa begrepp på ett sätt som är engagerande och minnesvärt.

Typer av arbetsblad för kreativt skrivande

 • Skrivpapper: Skrivpapper är ett grundläggande arbetsblad som ger ett tomt utrymme för dig att skriva din berättelse eller dikt. Det är ett viktigt verktyg för alla författare, och du kan hitta olika typer av papper, inklusive fodrat papper, millimeterpapper och vanligt papper.
 • Berättelseplaneringsmall: En berättelseplaneringsmall är ett kalkylblad som hjälper dig att planera din berättelse. Den innehåller avsnitt för karaktärer, miljö, handling och andra viktiga element. Den här mallen är användbar för dem som vill organisera sina idéer innan de börjar skriva.
 • Story Writing Disposition: En berättelseskrivande disposition är ett kalkylblad som hjälper dig att skapa en strukturerad disposition för ditt arbete. Den innehåller avsnitt för början, mitten och slutet, såväl som karaktärsutveckling och handlingsförlopp.
 • Kreativt skrivande mall: Detta är ett kalkylblad som ger en ram för ditt skrivande. Det kan innehålla avsnitt för olika typer av skrivande, till exempel beskrivande skrivande eller poesi, och kan användas för att strukturera din process.
 • Fjärilsskrivmall: En fjärilsskrivmall är ett roligt och engagerande arbetsblad som hjälper dig att utforska olika perspektiv och synpunkter. Den innehåller sektioner för olika synvinklar, som perspektivet på en insekt eller en blomma, och kan användas för att skriva berättelser eller dikter.
 • Planeringsblad för kreativt skrivande: Ett planeringsblad för kreativt skrivande är ett kalkylblad som hjälper dig att planera. Den innehåller avsnitt för brainstorming, skissering och organisering av dina idéer.
 • Creative Writing Storyboard: En kreativ skrivande storyboard är ett kalkylblad som hjälper dig att visualisera vad du vill skriva om. Den innehåller avsnitt för olika scener och kan användas för att visuellt planera din berättelses fortskridande.
 • Uppmaningar om kreativt skrivande: Dessa uppmaningar är arbetsblad som ger inspiration. De kan innehålla uppmaningar om olika typer av skrivande, till exempel poesi eller skönlitteratur, och kan hjälpa dig att skapa nya idéer.

Skapa arbetsblad för kreativt skrivande från grunden

 1. Bestäm ditt mål: Börja med att identifiera vad du vill att dina elever ska uppnå genom arbetsbladet. Vill du att de ska träna på en specifik skrivfärdighet eller utveckla sin kreativitet? Att känna till ditt mål hjälper dig att skapa uppmaningar och aktiviteter som är fokuserade och effektiva.
 2. Välj ett format: Bestäm vilket format du vill att ditt kalkylblad ska ha. Olika format fungerar bättre för olika mål, så välj ett som passar ditt mål.
 3. Skapa uppmaningar och aktiviteter: Utveckla uppmaningar och aktiviteter som är skräddarsydda för ditt mål och format. Om du till exempel vill att din klass ska öva på att skriva beskrivande kan du ge en uppmaning som ber dem att beskriva ett visst föremål eller scen.
 4. Inkorporera visuella hjälpmedel: Överväg att använda visuella hjälpmedel, som bilder eller illustrationer, för att hjälpa eleverna att skapa idéer och engagera sig i materialet. Detta kan göra arbetsbladet mer intressant och tillgängligt.
 5. Testa och revidera: När du har skapat ditt kalkylblad, testa det med en liten grupp elever för att se hur effektivt det är. Ta med feedback ombord och gör ändringar vid behov för att säkerställa att arbetsbladet uppfyller dina mål och engagerar eleverna i skrivprocessen.

Tips för att skapa dina egna arbetsblad för kreativt skrivande

Om du vill skapa dina egna kalkylblad, här är några tips som hjälper dig att komma igång:

 1. Bestäm syftet med ditt arbetsblad: Bestäm vilken typ av kalkylblad du vill skapa och vad det ska åstadkomma.
 2. Välj en mall: Välj en mall som passar syftet med ditt kalkylblad. Det finns många mallar tillgängliga online som du kan använda som utgångspunkt.
 3. Inkludera uppmaningar eller exempel: För att hjälpa din klass eller dig själv att komma igång, inkludera uppmaningar eller exempel som inspirerar kreativitet.
 4. Gör det visuellt tilltalande: Använd bilder, färger och teckensnitt för att göra ditt kalkylblad visuellt tilltalande.

Att göra ett kalkylblad från grunden kan vara roligt, men att använda en av våra färdiga mallar blir så mycket enklare! Kolla in hur nedan.


Hur man gör Arbetsblad för Kreativt Skrivande

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av fantastiska mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt färgglada exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge din Affisch ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera din Affisch

Det är här du kommer att inkludera detaljer, text, bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med din affisch, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Använda kalkylblad för kreativt skrivande effektivt

När du har skapat dina kalkylblad, här är några strategier för att använda dem effektivt:

 • Införliva dem i din undervisning: Använd kalkylblad för kreativt skrivande som en del av klassrummets läroplan för att hjälpa dina elever att förbättra sina skrivfärdigheter.
 • Använd dem som uppvärmning: Använd kalkylblad för kreativt skrivande som en uppvärmningsaktivitet innan du påbörjar ett skrivprojekt för att få din kreativa känsla att flöda.
 • Dela exempel: Dela exempel på ifyllda arbetsblad för att hjälpa din klass att förstå hur man använder dem effektivt.

Ännu mer Storyboard That resurser och gratis utskrifter



Happy Creating!


Vanliga Frågor om Kreativt Skrivande Arbetsblad

På vilka sätt bidrar kalkylblad för kreativt skrivande till att förbättra skrivförmågan?

Dessa kalkylblad, inklusive berättelseplaneringsmallar och berättelsekonturer, är ett mångsidigt verktyg för att förbättra kompositionsförmågan. De ger ett strukturerat tillvägagångssätt, samtidigt som de erbjuder uppmaningar och aktiviteter som fokuserar på specifika färdigheter som karaktärsutveckling eller beskrivande skrivande. Förutom att hjälpa eleverna att utveckla kreativitet, ordförråd och grammatiska färdigheter, kan dessa kalkylblad förbättra kritiskt tänkande genom att be författare att analysera och tolka litterära texter eller skapa sina egna berättelser och karaktärer. Genom att tillhandahålla en ram för dem att organisera sina tankar och idéer, kan dessa mallar vara särskilt användbara för barn som kämpar med att komma igång med en skriftlig uppgift. Sammantaget är de en värdefull resurs för att hjälpa elever att bli bättre skribenter och säkrare kommunikatörer.

Hur kan kreativt skrivande arbetsblad användas för att lära ut olika skrivgenrer?

Dessa arbetsblad kan anpassas för att lära ut olika genrer, såsom poesi, skönlitteratur och facklitteratur. Ett arbetsblad kan till exempel fokusera på att utveckla ett beskrivande språk för poesiskrivande, eller på att skapa karaktärsprofiler för skönlitterärt skrivande. Genom att skräddarsy uppmaningarna och aktiviteterna till specifika genrer kan barn lära sig de färdigheter som behövs för att skriva i dessa genrer.

Hur kan kalkylblad för kreativt skrivande användas för att uppmuntra kreativitet?

Exempel och arbetsblad kan användas för att uppmuntra kreativitet genom att tillhandahålla uppmaningar och aktiviteter som inspirerar författare att tänka utanför ramarna. Till exempel kan ett arbetsblad be eleverna att skriva en berättelse från ett livlöst föremåls perspektiv, eller att skapa en ny värld med sina egna regler och seder. Genom att uppmuntra författare att utforska sin fantasi och kreativitet kan våra kalkylblad hjälpa till att främja en kärlek till det skrivna ordet och berättandet.

Hur kan lärare hjälpa elever som vill veta hur man börjar kreativt skrivande med hjälp av kalkylblad?

Lärare kan hjälpa till genom att ge tydliga instruktioner och vägledning om hur man använder arbetsbladen effektivt. Detta kan inkludera att demonstrera hur man använder berättelseplaneringsmallar och konturer för att organisera sina tankar och idéer, samt tillhandahålla uppmaningar och aktiviteter som inspirerar kreativitet och uppmuntrar författare att tänka utanför ramarna. Dessutom kan lärare erbjuda feedback och stöd under hela processen för att hjälpa eleverna att utveckla sina kreativa idéer, skriva färdigheter och bygga upp självförtroende. Genom att tillhandahålla en stödjande och strukturerad lärmiljö kan lärare hjälpa elever på alla nivåer att förbättra sina förmågor och uppnå sina mål.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kreativa-skrivande-kalkylblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office