https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/3d-former-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad för 3D-former


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!3d-shapes-example

Låsa upp rumsliga färdigheter: Hur 3D-former arbetsblad transformerar lärande

Att undervisa små barn med ett arbetsblad för tredimensionella former kan vara både spännande och utmanande. Att introducera barn för 3D-former är en grundläggande del av deras tidiga matematikundervisning. Med rätt resurser kan lärare göra inlärningsprocessen engagerande och njutbar.

Idéer för arbetsblad för fasta former i 3D

 • 3D Shape Arbetsblad för dagis: Introducera pre k- och dagisbarn till grundläggande 3D-former som en kub, kottar, pyramider, sfärer och cylindrar genom praktiska aktiviteter. Tillhandahåll arbetsblad med färgövningar där de kan färglägga olika typer av 3D-former och identifiera dem i vardagliga föremål.

 • Arbetsblad för 3D Geometry Shapes: För äldre barn i grundskolan erbjuder kalkylblad som går djupare in på att identifiera egenskaperna hos 3D-former. Inkludera frågor relaterade till egenskaper som kanter, hörn och ytor, och uppmuntra dem att rita och märka olika 3D-former. Ta den här aktiviteten ett steg längre med ett geometriskt 3D-kalkylblad för solida former. Utmana din klass att utforska geometriska principer med arbetsblad som involverar att konstruera 3D-former med pappersmallar. De kan skära, vika och sätta ihop formerna, vilket förbättrar deras rumsliga resonemangsförmåga.

 • Klassificering av 3D-figurer Arbetsblad: Engagera eleverna i kritiskt tänkande genom att tillhandahålla arbetsblad som ber dem att klassificera 3D-figurer baserat på attribut som antalet ytor, kanter och hörn. Uppmuntra dem att motivera sina klassificeringar.

 • 3D Shapes Mall Utskrivbar: Dela utskrivbara mallar av olika 3D-former, som pyramider, en kub, triangulära prismor eller ett femkantigt prisma. Eleverna kan klippa ut dessa mallar och vika dem för att skapa fysiska modeller. Denna praktiska aktivitet förstärker deras förståelse för 3D-formers konstruktion.

 • 3D Solids-arbetsblad: Skapa kalkylblad som innehåller verkliga tillämpningar av solida 3D-former. Låt eleverna till exempel lösa problem genom att beräkna volymen på en låda eller ytan på en cylinder. Alternativt kan du identifiera elever som kanske vill ha en utmaning och be dem jämföra 3D-fasta ämnen, som ett rektangulärt prisma eller triangulära prismor, för att bestämma formen för större volym. Dessa praktiska övningar relaterar geometri till vardagsscenarier.

 • 3D Solids Quiz:

  Snabba frågesporter kan vara ett utmärkt sätt att förstärka användbara inlärningspunkter i och pedagogiska miljöer. Låt barnen identifiera solida 3D-former och öva på att identifiera kanter där de två ansiktena möts. Prova att använda Googles formulär för att enkelt mäta klassrummets inlärningsnivå och se resultat genom att klicka på se poäng. Granska felaktiga svar som klass och ge barnen möjlighet att rätta dem.

 • Arbetsblad för namnformer: Utveckla ett arbetsblad som hjälper unga elever att identifiera och bli bekanta med namnen på olika 3D-former, som kottar, sfärer, ett triangulärt prisma eller andra solida former. Ge bilder av objekt och eleverna måste identifiera och matcha dem med rätt formnamn. Denna aktivitet förbättrar ordförråd och formigenkänning.

Steg för att skapa utskrivbara arbetsblad för 3D-former

 1. Bestäm dina utbildningsmål: Definiera tydligt lärandemålen och målen för arbetsbladet. Vilka specifika 3D-formkoncept vill du att din klass ska förstå eller öva på?

 2. Välj 3D-former och -ämnen: Välj de 3D-former och -ämnen du vill täcka i kalkylbladet. Fundera på om du vill fokusera på formidentifiering, egenskaper eller beräkningar som volym och yta.

 3. Designa kalkylbladslayouten: Skapa en layout för ditt kalkylblad, inklusive utrymme för instruktioner, frågor och bilder. Tänk på din målgrupps ålder och klassnivå när du utformar kalkylbladets format.

 4. Skapa bilder och frågor: Designa eller välj bilder eller diagram av 3D-former att inkludera i kalkylbladet. Lägg till former som ett rektangulärt prisma eller triangulärt prisma till kalkylbladet. Skapa frågor och övningar som passar dina pedagogiska mål. Se till att frågorna är tydliga och koncisa.

 5. Inkludera variation och engagemang: Inkludera en mängd olika frågetyper, som flervalsövningar, fyll i tomrummet och ritövningar, för att hålla din klass engagerad. Lägg till färg och bilder för att göra arbetsbladet visuellt tilltalande.

 6. Korrekturläsa och testa: Granska arbetsbladet för noggrannhet, tydlighet och koherens. Arbetsblad tryckta på papperskopia kan distribueras och testas med en exempelgrupp av barn för att säkerställa att instruktionerna och frågorna är förståeliga och uppnår de avsedda läranderesultaten.

Fler Storyboard That resurser och gratis utskriftsmaterial

Utforska världen av 3D-former med lätthet! Få tillgång till våra gratis formkalkylblad och förbättra dina geometrilektioner med vårt 3D-kalkylblad för solida former utan kostnad. Börja skapa interaktiva lektioner som gör lärandet engagerande och roligt.


Hur man gör ett Arbetsblad för 3D-former

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om arbetsblad för 3D-former

Varför är kalkylblad med 3D-former viktiga i utbildningen?

Kalkylblad med 3D-former är viktiga eftersom de ger eleverna ett strukturerat och visuellt sätt att förstå komplexa rumsliga koncept. De främjar praktisk inlärning och hjälper till att utveckla kritiska geometrifärdigheter.

Vilka färdigheter utvecklar eleverna när de använder 3D-formkalkylblad?

Eleverna utvecklar en rad färdigheter inklusive rumslig medvetenhet, problemlösning, geometriförståelse, matematisk färdighet, tydlig kommunikation, visuell representation, logiskt tänkande och tillämpningar i verkliga världen. De förbättrar också kreativitet, kategorisering och visualiseringsförmåga, vilket gynnar områden som design och ingenjörskonst. Dessa praktiska färdigheter sträcker sig utanför klassrummet och hjälper till med vardagliga uppgifter och komplexa koncept som arkitektoniska eller tekniska diagram.

Hur kan jag infoga arbetsblad med 3D-former i mina klassrumsaktiviteter?

För att effektivt införliva ett arbetsblad med tredimensionell form i dina klassrumsaktiviteter, börja med att anpassa dem till dina inlärningsmål. Variera arbetsblad i 3D-form för olika inlärningsstilar, använd bilder och verkliga exempel för att introducera ämnet, uppmuntra gruppaktiviteter och digitala verktyg för interaktivt lärande, relatera 3D-former till verkliga scenarier, införliva praktiska aktiviteter, skilja kalkylblad för olika elevens behov, använd en blandning av frågetyper för bedömning, främja diskussioner för ett djupare grepp om begrepp, utforska ämnesövergripande integration med 3D-former och fira elevernas prestationer för hållbar motivation och engagemang.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/3d-former-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office