https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mat-kedja-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad för Livsmedelskedjan


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!food-chain

Exploring Ecosystems: Food Chain and Food Webs Arbetsblad

I naturens intrikata nät, där levande organismer samexisterar och är beroende av varandra för näring, dyker begreppet näringskedjor och ekosystem upp som en grundläggande pelare för förståelse. Den avslöjar den känsliga balansen som styr vår naturliga värld, från de ödmjukaste producenterna till de mäktigaste rovdjuren. Studiet av ekosystem involverar ofta användningen av utbildningsresurser som en näringskedja, näringsnät och energipyramid arbetsblad, vilket gör det möjligt för elever att fördjupa sig i komplexiteten i ekologiska interaktioner och energiöverföring inom naturliga system. Lärare använder ofta arbetsblad för näringskedjan och webben för att förstärka ekologiska koncept och engagera eleverna i praktiskt lärande om ekosystem. Tomma matkedjors arbetsblad fungerar som mångsidiga pedagogiska verktyg som gör det möjligt för eleverna att skapa och utforska näringskedjor i olika ekologiska miljöer.

Tips för att göra ett arbetsblad för livsmedelskedjan

  1. Definiera dina lärandemål: Börja med att tydligt definiera de utbildningsmål och begrepp du vill täcka i ditt arbetsblad för näringskedjan. Tänk på klassnivån för dina elever, djupet av förståelse du vill uppnå och de specifika ordförrådsord du vill inkludera, som "organismer", "konsumenter", "producenter" och "trofisk nivå".

  2. Välj ditt ekosystem: Bestäm dig för vilket ekosystem eller livsmiljö du vill fokusera på. Detta kan vara en skog, en gräsmark, ett hav eller någon annan miljö. Att välja ett ekosystem hjälper dig att begränsa de organismer och arter du kommer att inkludera i ditt arbetsblad.

  3. Identifiera nyckelarter: Undersök och identifiera nyckelarterna i ditt valda ekosystem. Tänk på både producenter (växter) och konsumenter (djur), inklusive växtätare och köttätare. Om du till exempel väljer ett gräsmarksekosystem kan du inkludera arter som gräs, kaniner och rävar.

  4. Skapa en visuell representation: Designa layouten för ditt djurs matkedjas arbetsblad. Du kan använda ritprogram eller handritade illustrationer för att skapa en visuell representation av näringskedjan. Inkludera bilder på organismerna, etiketter och pilar för att indikera flödet av energi och näringsämnen från en art till en annan.

  5. Ange definitioner och fyll i tomrum: Inkorporera förståelseskapande element i ditt kalkylblad. Inkludera utrymmen där eleverna kan skriva definitioner av nyckeltermer som "rovdjur" och "köttätare". Du kan också lägga till frågor som är relaterade till livsmedelskedjans koncept och trofiska nivåer.

  6. Lägg till ytterligare aktiviteter: Förbättra det pedagogiska värdet av ditt arbetsblad genom att inkludera ytterligare aktiviteter. Dessa kan handla om att matcha arter till deras trofiska nivåer, skapa ett näringsnät från den givna näringskedjan eller svara på frågor om producenters och konsumenters roller i ekosystemet. Genom att inkludera svar på arbetsblad i livsmedelskedjan kan eleverna själv utvärdera sin förståelse och lära sig av sina misstag, vilket främjar ett djupare grepp om ekologiska koncept.

Aktivitetsidéer

  • Workshop för ekosystemutforskare: Förvandla ditt klassrum till interaktiva ekosystem där eleverna utforskar och fyller i skräddarsydda arbetsblad för näringskedjan och matnätet för att förstå konceptet och sammankopplingarna mellan organismer.

  • Energipyramidutmaningsspel: Engagera eleverna i ett konkurrenskraftigt spel, utmana dem att arrangera organismekort på en energipyramid, förstärka trofiska nivåer och energiflödeskoncept som de lärt sig från arbetsblad.

  • Food Web Dominoes Interaktiv aktivitet: Eleverna utforskar komplexiteten i näringsnäten genom att matcha organismer med hjälp av arbetsblad för näringsnätet och näringskedjan, vilket främjar förståelse och förståelse av sammankopplingar inom ekosystem. Eleverna använder laminerade dominobrickor med organismer från arbetsblad för matnät för att konstruera sammankopplade matnät.

Fler Storyboard That resurser och gratis utskrifter


Hur man gör ett Arbetsblad för Livsmedelskedjan

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om arbetsblad för livsmedelskedjan

Vilka är huvudkomponenterna i en näringskedja?

En typisk näringskedja består av tre huvudkomponenter: producenter (växter), konsumenter (djur) och nedbrytare (organismer som bryter ner dött organiskt material). Producenterna gör sin egen mat genom fotosyntes, medan konsumenterna får energi genom att konsumera andra organismer.

Hur passar ett förhållande mellan rovdjur och byte in i en näringskedja?

Ett förhållande mellan rovdjur och byte är en grundläggande aspekt av en näringskedja. Predatorer är konsumenter eller köttätare som jagar och äter andra organismer (byte) för föda. Detta förhållande hjälper till att reglera populationer och upprätthålla balans inom ekosystemen.

Finns det några verkliga exempel på störningar i livsmedelskedjor?

Ja, störningar i näringskedjorna kan uppstå på grund av olika faktorer, såsom förstörelse av livsmiljöer, föroreningar, invasiva arter och klimatförändringar. Dessa störningar kan leda till obalanser i ekosystemet och skada både vilda djur och människor i samhället.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/mat-kedja-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office