https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/processdiagram

Se också How To Boards , Sequencing- artikel och vårt blogginlägg om Sequencing Activity.Skapa ett sekvensdiagram för utbildning

Vi ger och får instruktioner hela tiden, vare sig det handlar om en webbplats, ett recept på middag eller vägbeskrivning till postkontoret. Vi går igenom olika processer också, liksom många naturfenomen. Livscykler, rutiner, fotosyntes, matsmältning - processer finns överallt! Instruktioner och processer är så mycket lättare att förstå när de åtföljs av bilder. När vi berättar om en process eller skapar ett sekvensdiagram, kan vi fokusera på diskreta steg, orsak och effekt och sekvens.

Storyboarding får oss att internalisera mening, fokusera på essensen av vad vi behöver säga och visa den visuellt. Det ger också vanliga bilder för en grupp människor. Människor kan ha olika intryck eller personliga fördomar som påverkar tankemönster (se vår artikel om stege av inferens ), så att presentation av information visuellt och verbalt kommunicerar idéer på ett bättre sätt och det sätter alla på samma sida.


Skapa ett processdiagram


Projektförslag


Genom att dela upp en process kan vi fokusera på tre viktiga saker: Vad är slutmålet eller syftet? Vilka är de enskilda stegen? Vad är potentiella motgångar som lätt kan undvikas? Det finns många processer som kan storyboardas. Här är några idéer för olika ämnen och klassnivåer. Storyboards kan skapas av lärare för elever, eller de kan skapas av elever för att visa upp lärande.


 • Hur man hanterar flerstegsordproblem
 • Krebs cykel
 • Vattnets kretslopp
 • Rutiner
 • Hur man förenklar polynomiska uttryck
 • Hur man skickar in läxor online
 • Hur man separerar papperskorgen och återvinningsbara
 • Hur post levereras
 • Steg involverade i ett vetenskapligt experiment eller annan praktisk aktivitet
 • Livscykeln på ______
 • Händelsernas följd (berättelse, schema etc.)
 • Användarupplevelse i en app eller datorprogram (UX Design)Fördelar för lärare att visa processer för elever


Processer kan mycket tydligt förklaras eller demonstreras och alla elever ser processen på samma sätt. Dessutom kan storyboards hänvisas till vid ett senare tillfälle för förstärkning, reteaching eller review. Att ha en visuell post är verkligen användbart! Skriv ut serier, skapa en delad mapp i skolnätverket eller på annat sätt göra processen tillgänglig. Lägg till exempel en komik med lång division i en anteckningsbok eller mapp som eleverna kan referera när de gör självständigt arbete.

Sekvensdiagram är också oerhört användbara för användning i specialundervisning, och förmågan att anpassa visualerna för eleven säkerställer att eleverna kan ansluta till innehållet. För mer information om hur du använder dessa inom specialundervisning, se våra artiklar om hur man styrelser och sekvenser.

Fördelar för studenter att skapa processer


Studenter kan också skapa sekvensdiagram som en del av sina kurser, och fördelarna med att göra detta kan ofta vara mycket större beroende på kursmål och önskade resultat. Att skapa visuella processer hjälper:

 • Förbättra kritiskt tänkande
 • Förbättra sekvensfärdigheter och förstå orsak och effekt
 • Stärka förståelse och behålla
 • Tvinga eleverna att organisera sina tankar
 • Förbättra socialt lärande genom presentation och delning

Exempel på sekvensdiagram

Kolla in alla dessa olika exempel på processer! Lägg märke till de olika layouterna och tillvägagångssätten. Variationer i den traditionella layouten ger en mer engagerande upplevelse och gör det enkelt att skräddarsy det visuella för eleverna. Behöver de något som ser mer ut som en tidslinje med varje steg nedåt? Eller fungerar en berättande storyboard bäst? Beroende på syftet med sekvensdiagrammet, har en karaktär att säga vad du ska göra med pratbubblor, eller berätta med titlar, beskrivningar eller båda! Du kan antingen visa en realistisk situation eller skapa en förklaring eller metafor för mer abstrakta idéer. Följande exempel kan också anpassas, så att du kan kopiera vilken som helst av dem till ditt konto för att få ett försprång med att skapa diagram.


Anpassa arbetsblad!

Om du letar efter ett annat steg eller ett alternativ till visuella processdiagram, kan du skapa grafiska organisatörsark som du kan använda i din klass! Dessa kalkylblad kan anpassas och skrivas ut för elever att fylla i med en penna, eller så kan de kompletteras i Storyboard Creator som ett digitalt kalkylblad. Du kan till och med skapa flera versioner för de studenter som kan behöva lite extra hjälp och hålla dem tillgängliga för framtida användning! Hitta massor av mallar att arbeta med eller bara börja med en tom duk. Anpassa kalkylblad är ett perfekt sätt att ge elever vägledning medan de antecknar och lär sig om processer och kan fungera som referenser senare under året.Hur man Skapar ett Sekvensdiagram för Utbildning

1

Bestäm Syftet

Identifiera utbildningsprocessen eller instruktionssekvensen som du vill skildra i ett sekvensdiagram. Tänk på ämnet, betygsnivån och specifika inlärningsmål du vill ta upp.

2

Beskriv Stegen

Dela upp processen i tydliga och sekventiella steg. Se till att varje steg är väldefinierat och logiskt. Tänk på orsak och verkan mellan stegen och hur de bidrar till den övergripande processen.

3

Välj ett Visuellt Format

Välj ett visuellt format för ditt sekvensdiagram som bäst representerar stegen i processen. Alternativen inkluderar tidslinjer, flödesscheman, serier eller en kombination av olika bilder. Bestäm hur du visuellt vill förmedla stegens fortskridande.

4

Designa Diagrammet

Skapa eller använd en storyboardmall för att designa sekvensdiagrammet. Ordna stegen i det valda visuella formatet och se till att de presenteras i rätt ordning. Använd textrutor, former, pilar och andra visuella element för att representera varje steg.

5

Förbättra med visuella element

Överväg att inkludera visuella element som karaktärer, pratbubblor, titlar eller beskrivningar för att göra diagrammet mer engagerande och relaterbart för eleverna. Anpassa grafiken så att den matchar dina elevers inlärningspreferenser och intressen.

6

Dela och Använd Diagrammet

Visa sekvensdiagrammet i klassrummet eller dela det digitalt med eleverna. Förklara diagrammet och dess syfte, och betona hur det relaterar till den utbildningsprocess som lärs ut. Uppmuntra eleverna att hänvisa till diagrammet som en visuell referens under undervisning, självständigt arbete eller revision.

Vanliga frågor om att skapa ett sekvensdiagram för utbildning

Vad är några bästa metoder för att skapa effektiva sekvensdiagram för utbildningsändamål?

När du skapar sekvensdiagram för utbildningsändamål finns det flera bästa praxis att tänka på. Först är det viktigt att identifiera nyckelkomponenterna eller aktörerna i systemet du ritar i diagrammet och att tydligt märka dem i diagrammet. Därefter är det viktigt att tydligt ange i vilken ordning åtgärder eller händelser inträffar, med hjälp av pilar eller andra visuella signaler. Detta kan hjälpa eleverna att förstå timingen och sekvensen av händelser i systemet. Det är också viktigt att inkludera alla relevanta data eller meddelanden som utbyts mellan komponenter och att använda ett tydligt och koncist språk i diagrammet. En annan bästa praxis är att hålla diagrammet så enkelt som möjligt, med fokus på de viktigaste stegen och interaktionerna i systemet. Detta kan hjälpa till att förhindra att eleverna blir överväldigade eller förvirrade av för mycket detaljer. Slutligen kan det vara till hjälp att ge kontext eller verkliga exempel för att hjälpa eleverna att förstå hur systemet eller processen som schemaläggs är relevant för deras liv eller för andra ämnen de studerar. Genom att följa dessa bästa metoder kan lärare skapa effektiva sekvensdiagram som förbättrar elevernas lärande och förståelse.

Hur kan sekvensdiagram användas för att lära ut olika ämnen, som naturvetenskap, matematik eller samhällskunskap?

Sekvensdiagram kan användas för att lära ut olika ämnen på en mängd olika sätt. Inom vetenskapen kan till exempel sekvensdiagram användas för att illustrera stegen som är involverade i en vetenskaplig process, såsom stegen som är involverade i ett experiment eller stadierna i en biologisk process. I matematik kan sekvensdiagram användas för att illustrera stegen som är involverade i att lösa ett komplext problem, till exempel en flerstegsekvation. I samhällskunskap kan sekvensdiagram användas för att illustrera historiska händelser, till exempel de steg som ledde till en viss konflikt eller revolution. Genom att använda sekvensdiagram i dessa ämnen kan eleverna bättre förstå de komplexa systemen och processerna som är involverade i dessa ämnen. De kan också utveckla viktiga färdigheter som kritiskt tänkande, problemlösning och kommunikation. Dessutom kan sekvensdiagram användas för att främja samarbete och grupparbete i klassrummet, eftersom eleverna arbetar tillsammans för att skapa diagram och förstå de system de representerar. Genom att införliva sekvensdiagram i sin undervisning kan lärare hjälpa eleverna att utveckla en djupare förståelse för de ämnen de studerar och förbereda dem för framgång i en mängd olika akademiska och professionella miljöer.

Kan sekvensdiagram användas för att främja kollaborativt lärande och grupparbete i klassrummet?

Ja, sekvensdiagram kan vara ett effektivt verktyg för att främja kollaborativt lärande och grupparbete i klassrummet. Genom att arbeta tillsammans för att skapa ett sekvensdiagram kan eleverna lära sig att kommunicera och samarbeta effektivt, dela idéer och insikter och bygga vidare på varandras styrkor. Dessutom, eftersom sekvensdiagram ofta representerar komplexa system eller processer, kan de vara en utmanande och givande uppgift för eleverna att ta sig an som ett team. För att främja samarbete och grupparbete med sekvensdiagram kan lärare uppmuntra eleverna att arbeta i små grupper eller par för att skapa sina diagram. De kan också ge eleverna möjligheter att dela sina diagram med klassen och ge feedback på varandras arbete. Detta kan hjälpa eleverna att utveckla viktiga social-emotionella färdigheter som empati, aktivt lyssnande och konstruktiv feedback, samtidigt som de fördjupar sin förståelse av ämnet. Sammantaget, genom att använda sekvensdiagram för att främja kollaborativt lärande och grupparbete, kan lärare hjälpa eleverna att utveckla nödvändiga färdigheter för framgång både i och utanför klassrummet.

Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/processdiagram
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office