Mer Bild
Uppslagsverk
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/rörelse/hastighets-grafer

Aktivitetsöversikt


Studenter har ofta svårt att se skillnaden mellan grafer för förskjutningstid och grafer för hastighetstid. I den här aktiviteten kommer eleverna att skapa ett diagram som illustrerar hur rörelse kan beskrivas med hjälp av förskjutningstidsdiagram och hastighetstidsdiagram . Eleverna bör uppmuntras att beskriva skillnaderna om de är benägna att bli förvirrade även med grafens visuella hjälpmedel.


Rörelsetyp Förskjutning-tid-graf Grafik för hastighetstid
Acceleration (Positive Acceleration) En krökt linje där lutningen ökar En linje med en konstant positiv lutning
Konstant hastighet En linje med en konstant positiv lutning En horisontell linje
Deceleration (Negativ acceleration) En krökt linje där lutningen minskar En linje med en konstant negativ lutning


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Studentinstruktioner

Skapa diagram över förskjutningstid och hastighetstid för olika situationer.

  1. Klicka på "Start tilldelning".
  2. Använd en kombination av scener, karaktärer och rekvisita för att skapa en visualisering för följande situationer: Positiv acceleration, konstant hastighet och negativ acceleration (retardation).
  3. Använd linjer för att visa hur förflyttningstids- och hastighetstidsdiagram ser ut för följande situationer: Positiv acceleration, konstant hastighet och negativ acceleration (retardation).
  4. Spara och skicka uppgiften.

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


Hastighets-tidsgrafer vs. Förskjutningstidsdiagram
Skapa förskjutningstidsgrafer och hastighetstidsgrafer för en rad olika givna rörelser.
Skicklig
20 Points
Framväxande
10 Points
Början
0 Points
Axel
Både X- och Y-axeln är korrekt märkta.
X- eller Y-axeln är korrekt märkt.
Ingen av axelmärkningarna är korrekta.
Förskjutningstidsgrafer
Förskjutningstiderna är korrekta för alla olika rörelse typer: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet och retardation (negativ acceleration).
Förskjutningstidsgraferna är korrekta för två av de tre olika rörelsetyperna: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet och retardation (negativ acceleration).
Förskjutningstidsgraferna är korrekta för endast en av de tre olika rörelsetyperna: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet och retardation (negativ acceleration).
Hastighets-tidsgrafer
Hastighetstidsgraferna är korrekta för alla olika rörelse typer: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet och retardation (negativ acceleration).
Hastighetstidsgraferna är korrekta för två av de tre olika rörelsetyperna: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet. och retardation (negativ acceleration).
Hastighetstidsgraferna är korrekta för endast en av de tre olika rörelsetyperna: acceleration (positiv acceleration), konstant hastighet och retardation (negativ acceleration).
Visualisering
Varje situation har en tydlig och lättförståelig visualisering.
Varje situation har en visualisering, men vissa är svåra att förstå.
Inte varje situation har en visualisering.
Bevis på Ansträngning
Arbetet är välskriven och noggrant genomtänkt.
Arbetet visar några bevis på ansträngning.
Arbete visar lite bevis på eventuella ansträngningar.

*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/rörelse/hastighets-grafer
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office