Reminder Boards - Behaviors

Uppdaterad: 8/22/2018
Reminder Boards - Behaviors
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
T Lesson Plans

T-diagram Layout på Storyboard That

Av Natasha Lupiani

En T-Chart (eller T Chart) är en grafisk arrangör som skiljer information i kolumner, traditionellt för jämförelse. T-Charts grafiska arrangör får sitt namn från den grundläggande versionen med två kolumner: det ser ut som bokstaven "T". T-diagrammet är både mångsidigt och vanligtvis används över alla ämnen.
Positive Behaviors

Behavior Reminder Diagram för Specialutbildning

Av Natasha Lupiani

Ett beteendediagram är ett allmänt använt verktyg för att uppmuntra positivt beteende genom påminnelser. Förvandla negativa beteenden till positiva beteenden med användbara bilder!


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Special Education Behavior Remind Boards and Behavior Charts - Types of Behaviors

Storyboard Text

  • AGGRESSIVE BEHAVIORS
  • • Hitting • Kicking • Spitting • Biting • Pinching
  • • Hitting • Kicking • Spitting • Biting • Pinching
  • • Interrupting • Running • Not Taking Turns • Tantrums • Plus many others
  • SOCIALLY INAPPROPRIATE BEHAVIORS
  • CLASSROOM SPECIFIC BEHAVIORS
  • • Taking Turns • Raising Hand • Pay Attention • Follow Directions • Be Respectful