Spider Maps - Basic Concept

Spider Maps - Basic Concept
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Grafiska Arrangörer

Brainstorming Tools: Grafiska Arrangörer

av Natasha Lupiani

Brainstorming är en utmärkt teknik för att lösa ett problem, skapa nya idéer eller samla information genom diskussion. Använd den grafiska arrangören från Storyboard That för att hjälpa dina elever brainstorma på många olika sätt!


Spindelkarta Inspiration

Spider Map Graphic Organizer i Klassrummet

av Natasha Lupiani

En spindelkarta är ett verktyg som ger en visuell ram för eleverna att använda. Ibland kallas en begreppskarta, en spindelkarta har en huvudidé eller ett ämne i mitten, eller kroppen, av diagrammet. Varje detalj eller underämne förknippad med huvudidén har sitt eget ben, eller gren, som omger huvudidén.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

What are Spider Map Graphic Organizers | Web Graphic Organizers

Storyboard Text

  • Idea / Detail 5
  • Idea / Detail 1
  • Idea / Detail 2
  • Idea / Detail 4
  • TOPIC
  • Idea / Detail 3
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen