Discussion Storyboard - ES - Mold Growth

Discussion Storyboard - ES - Mold Growth
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Vetenskapsdiskussioner Lektionsplaner

Science Diskussion Storyboards

Av Oliver Smith

En Diskussion Storyboard är ett storyboard som är utformat för att främja diskussioner i klassrummet. Varje storyboard är en situation eller en fråga som är i par med en visuell och olika synpunkter på situationen. På den mest grundläggande nivån kommer de att visa ett problem med fiktiva studenter som ger sin åsikt om problemet. Normalt ger åtminstone en av karaktärerna den vetenskapligt accepterade synvinkeln, medan de andra karaktärerna ger missuppfattningar.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Mold Growth Discussion Template Example | Elementary discussion storyboards

Storyboard Text

 • Who do you think is correct?
 • 
 • 
 • I think the mold will grow faster in a cold place, like the refrigerator.
 • I think the mold will grow faster in a warm place, like next to a radiator.
 • I think the bread will only grow mold on it if it is left somewhere bright and sunny.
 • I don't think it matters where you put the bread. The mold will grow the same everywhere.
 • The students are wondering about the best environment for mold to grow on bread.
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen