Hazard Symbols

Uppdaterad: 3/6/2019
Hazard Symbols
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Experiments Lesson Plans

Lab Safety

Av Oliver Smith

En solid förståelse för laboratoriesäkerhetspraxis är avgörande för våra studenter att utföra praktiskt arbete på laboratoriet. Studenter älskar att genomföra praktiskt arbete och kan lära sig mycket av händerna på aktiviteter. Det är ett effektivt sätt att lära ut principen om vetenskaplig utredning, utveckla studentens färdigheter i mätning och observation och att motivera och engagera studenter, men säkerhet måste alltid komma först. Ett bra första steg är att säkerställa att praktiska aktiviteter korrekt och noggrant riskbedöms av läraren innan aktiviteten äger rum. Lärare bör göra experimentet eller demonstrationen först före lektionen för att förstå eventuella risker.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Common hazard symbols in science. Have students identify what each symbol means to help encourage safety in the lab.

Storyboard Text

  • Gas Under Pressure
  • Corrosive
  • Serious Health Hazard
  • Hazard Symbols
  • Acute Toxicity
  • Health Hazard
  • Flammable
  • Hazardous to the Environment
  • Oxidizing
  • Explosive