Lab Safety Rules

Uppdaterad: 8/21/2019
Lab Safety Rules
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Experiments Lesson Plans

Lab Safety

Av Oliver Smith

En solid förståelse för laboratoriesäkerhetspraxis är avgörande för våra studenter att utföra praktiskt arbete på laboratoriet. Studenter älskar att genomföra praktiskt arbete och kan lära sig mycket av händerna på aktiviteter. Det är ett effektivt sätt att lära ut principen om vetenskaplig utredning, utveckla studentens färdigheter i mätning och observation och att motivera och engagera studenter, men säkerhet måste alltid komma först. Ett bra första steg är att säkerställa att praktiska aktiviteter korrekt och noggrant riskbedöms av läraren innan aktiviteten äger rum. Lärare bör göra experimentet eller demonstrationen först före lektionen för att förstå eventuella risker.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Lab Safety Rules | Lab Safety Poster

Storyboard Text

 • I'm sorry I dropped a beaker and it smashed on the floor.
 • Chemical Storage
 • X
 • Tie back long hair.
 • Wear safety googles to protect your eyes.
 • If there is a breakage or spillage, inform a teacher immediately.
 • Do not enter chemical storage rooms.
 • Do no enter the lab without a staff member.
 • Do not taste any chemicals in the lab.
 • Do not eat or drink in the lab. Do not chew gum.
 • Do not leave a flame unattended.
 • Do not sit on lab tables.
 • Do not put chemicals down the sink, unless instructed to do so by an instructor.