Misconceptions in Science

Misconceptions in Science
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Experiment Lektionsplaner

Missuppfattning och Begreppsmässigt Förståelse i Vetenskapen

Av Oliver Smith

Det är viktigt att vi inte ser våra elever som tomma fartyg eller tomma skiffer när de kommer in i våra klassrum. Studenter är fulla av sina egna idéer och teorier om världen. Vissa av dessa är korrekta och andra håller inte med aktuella bevis och överenskomna tankar inom ett ämne. Ofta som lärare kan vi inte uppskatta de breda och varierande upplevelser som våra elever har haft och vilken effekt detta kan ha på hur de tror att universum fungerar. Studenter har missuppfattningar i alla ämnen, men detta gäller särskilt i vetenskap.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Common misconception students have in science - instructional strategies

Storyboard Text

  • The hammer will fall fastest because it has a bigger mass.
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen