The Crucible Vocabulary Spider Map

The Crucible Vocabulary Spider Map
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Spindelkarta Inspiration

Spider Map Graphic Organizer i Klassrummet

av Natasha Lupiani

En spindelkarta är ett verktyg som ger en visuell ram för eleverna att använda. Ibland kallas en begreppskarta, en spindelkarta har en huvudidé eller ett ämne i mitten, eller kroppen, av diagrammet. Varje detalj eller underämne förknippad med huvudidén har sitt eget ben, eller gren, som omger huvudidén.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

The Crucible by Arthur Miller - visual vocabulary spider map

Storyboard Text

 • HEATHEN
 • That heathen devil worshiper is outside.
 • HYSTERICAL
 • My brother gets hysterical when he sees a mouse.
 • Aaahhhhhh!
 • PRODIGIOUS
 • I heard the carnival was of prodigious size!
 • adj. not belonging to a widely held religion
 • adj. deriving from, or affected by, uncontrolled, extreme emotion
 • adj. impressively great in extent, size, or degree; abnormal
 • PERSECUTE
 • During WWII the Jews suffered persecution by the Nazis.
 • VOCABULARY IN THE CRUCIBLE
 • PURGE
 • v. to subject to hostility and ill-treatment
 • v. to rid of an unwanted feeling, memory, condition, or element
 • I wish I could purge your death from my memory.
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen