Cause and Effect in Plot - Template
Uppdaterad: 2/26/2019
Cause and Effect in Plot - Template
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
cause and effect Lesson Plans

Undervisning Orsak och Effekt

Rebecca Ray

En stor del av historien är de orsak och effektrelationer som uppstår, särskilt under konflikten och stigande åtgärder. Vare sig att undersöka effekterna på huvudpersonen eller på själva plottet är ett viktigt inslag i litteraturförståelsen sambandet mellan handlingar eller händelser och deras resultat, inklusive val och konsekvenser.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Teach cause and effect with this graphic organizer template! Students will create a cause and effect diagram for any piece of literature

Storyboard Text

  • Cause
  • Effect