Example of Covert Bullying
Uppdaterad: 3/11/2019
Example of Covert Bullying
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
School Bullying

Olika Typer av Mobbning

Rebecca Ray

Här på Storyboard That tror vi varje elev ska ha rätt till en utbildning av hög kvalitet, utan hotelser. Vi har funnit att genom att använda storyboards för att skapa rollspel scenarier kan eleverna bättre se effekterna och egenskaperna hos mobbning. Genom interaktiva lektioner, kan du bidra till att förändra elevtänkesätt från ”mobbning är ett problem” till ”mobbning är ett problem, och jag kan göra något åt ​​det”.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Types of Bullying: Covert Bullying Example | Help students identify the different types of bullying with storyboard examples

Storyboard Text

  • COVERT BULLYING
  • Refers to actions done behind a person's back. It is done with the sole purpose of ruining a person's reputation and/or causing humiliation.
  • EXAMPLE 1
  • … Let's all laugh when she comes in! She will be so embarrassed.
  • EXAMPLE 2
  • Hey, Susie! You are friends with Becky, right? Well, I just thought you should know what I heard about her...
  • EXAMPLE 3
  • My report is about "Why Red Heads Are Genetic Freaks."
  • Research Report Day!