Bullying - How to Tell if YOU Are the Bully
Uppdaterad: 2/26/2019
Bullying - How to Tell if YOU Are the Bully
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
School Bullying

Olika Typer av Mobbning

Rebecca Ray

Här på Storyboard That tror vi varje elev ska ha rätt till en utbildning av hög kvalitet, utan hotelser. Vi har funnit att genom att använda storyboards för att skapa rollspel scenarier kan eleverna bättre se effekterna och egenskaperna hos mobbning. Genom interaktiva lektioner, kan du bidra till att förändra elevtänkesätt från ”mobbning är ett problem” till ”mobbning är ett problem, och jag kan göra något åt ​​det”.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Bullying - How to Tell if YOU Are the Bully | Help students identify and stop bullying.

Storyboard Text

  • Please, don't hit me again!
  • Give it to me now, wimp!
  • You're worthless. You never do anything right around here!
  • Yeah, yeah.. RELAX.
  • Does it make you feel better when you hurt others or take things from them?
  • Do you use your size and strength to get your way or take advantage of others?
  • Have you been bullied by someone in the past and take revenge on others because of it?
  • Do you avoid thinking about people's feelings, especially when you do or say hurtful things to them?