The Great Gatsby - Vocabulary
Uppdaterad: 2/26/2019
The Great Gatsby - Vocabulary
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Visual Vocabulary Storyboard Example

Ordförråd

Rebecca Ray

Denna lektion är utformad för att hjälpa eleverna att förstå och använda ordförråd för att förstå deras sammanhang i en enhet. Innan du börjar en ny enhet ska studenterna få en lista över ordförråd och kunna visa sin förståelse för varje mening. Dessa ordförrådsstrategier gör att studenten kan läsa mer flytande, förstå författarens ordval och få djupare inblick i texten i en text.
Introduction to Social Stories

Tillbaka till skolans aktiviteter med Storyboard That

Av Anna Warfield

Kära nån! Kan du tror att det är BTS tid redan? Sommaren flyger alltid med, men oroa dig inte: det team av lärare på Storyboard That har kommit med några bra idéer för att få storyboards med eleverna direkt.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

The Great Gatsby Vocabulary | Visual Vocabulary Practice with spider map

Storyboard Text

  • CONSCIENTIOUS
  • FEIGN
  • SUPERCILIOUS
  • adj. meticulous; careful; painstaking; particular
  • v. to imitate deceptively; to make believe; to pretend
  • adj. showing arrogant superiority to, and disdain of, those one views as unworthy; haughty
  • "The Great Gatsby" Vocabulary