Discussion Storyboard - Blank

Discussion Storyboard - Blank
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Vetenskapsdiskussioner Lektionsplaner

Science Diskussion Storyboards

Av Oliver Smith

En Diskussion Storyboard är ett storyboard som är utformat för att främja diskussioner i klassrummet. Varje storyboard är en situation eller en fråga som är i par med en visuell och olika synpunkter på situationen. På den mest grundläggande nivån kommer de att visa ett problem med fiktiva studenter som ger sin åsikt om problemet. Normalt ger åtminstone en av karaktärerna den vetenskapligt accepterade synvinkeln, medan de andra karaktärerna ger missuppfattningar.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Blank Discussion template | Add in a custom question and four possible student answers. Then let students discuss who is right and why.

Storyboard Text

  • Who do you think is correct?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen