Blank 16x9 Titel Desc

Blank 16x9 Titel Desc
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
16x9 cellstorlek

16:9 Layout i Storyboards

Lektionsplaner av Anna Warfield

Använd 16:9-layouten på Storyboard That för att skapa en berättelse, visa den linjära sekvensen av en händelse, visuellt förklara steg i en process eller organisera någon av dina idéer. Med det extra utrymmet i varje cell kan du lägga till fler tecken och visa mer action.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Text

  • TITEL / RUBRIK
  • Beskrivning / Förklaring
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen