Boktjuvtecken

Boktjuvtecken
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Boktjuven av Markus Zusak

Boktjuven skriven av Markus Zusak

Av Liane Hicks

Boktjuven är en historisk skönlitterär roman skriven 2005. Berättelsen kretsar kring Liesel Memingers liv, en ung tysk föräldralös som uppfostrats av fosterföräldrar under Hitlers uppkomst och början av andra världskriget. Författaren väljer Döden som berättare, eftersom han kan förmedla omfattningen av förintelsens lidande samt beskriva den känslomässiga historien.
Boktjuven

Storyboard Beskrivning

Gör en karaktärskarta för att hålla reda på karaktärerna i Book Thief, deras motiv, utmaningar, egenskaper och mer!

Storyboard Text

 • LIESEL MEMINGER
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar Liesel med de andra karaktärerna? Vilka utmaningar står Liesel inför?
 • DÖD
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar döden med de andra karaktärerna? Vilka utmaningar står Döden inför?
 • MAX VANDERBURG
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar Max med Liesel och de andra karaktärerna? Vilka utmaningar står Max inför?
 • PAPPA: HANS HUBERMANN
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar pappa med andra karaktärer? Vilka utmaningar står Papa inför?
 • MAMA: ROSA HUBERMANN
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar mamma med andra karaktärer? Vilka utmaningar möter mamma?
 • RUDY STEINER
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar Rudy med Liesel och de andra karaktärerna? Vilka utmaningar står Rudy inför?
 • FRAU ILSA HERMANN
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar Frau Hermann med Liesel de andra karaktärerna? Vilka utmaningar möter Frau Hermann?
 • Fysiska / karaktärsdrag: Hur interagerar Frau Holtzapfel med Liesel de andra karaktärerna? Vilka utmaningar möter Frau Holtzapfel?
 • FRAU HOLTZAPFEL
 • WERNER MEMINGER
 • Fysiska / karaktärsdrag: Werner dör i början av boken. På vilka sätt förblir han en stark närvaro i Liesels liv? Hur fortsätter Werner att påverka Liesel?
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen