Förbättra Andras Sociala Välbefinnande

Förbättra Andras Sociala Välbefinnande
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Friskvårdsområden - Fysiskt Exempel

Områden av Wellness

Lektionsplaner av Patrick Healey

När man tänker på en persons hälsa och välbefinnande tenderar vi att bara tänka på fysisk hälsa. Medan fysisk hälsa är viktigt finns det fyra andra viktiga aspekter att tänka på: social, andlig, intellektuell och emotionell. Dessa faller alla under "wellness" -paraplyperioden. Om en av dessa aspekter förbises, kan det finnas långsiktiga konsekvenser som hindrar studentutveckling. Följande aktiviteter kommer att adressera, simulera och analysera personlig välbefinnande. Några av dina elever kan antingen kämpa med känsliga eller traumatiska problem. Närma sig denna enhet med delikatess, känslighet och professionalism är viktigt.
Områden av Wellness

Storyboard Text

  • LÅG SOCIAL NIVÅ EXEMPEL
  • Hej Batter, låt oss fråga Hooper till Hangout senare. Jag vet att han är ny på vår skola.
  • NÅ UT
  • Ja säkert, tack!
  • Hooper, det här är Batter. Spike kommer att gå med oss ​​i mitt husFredag natt för ett lägereld. Vill du komma?
  • UTFALL
  • Det är en perfekt natt för ett lägereld.
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen