Mall för Parallella Berättelser 1

Mall för Parallella Berättelser 1
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Lektionsplaner för Prinsen och Fattigsten

Parallell Plot och Nonlinear Narrativ

Lektionsplaner av Bridget Baudinet

Uttrycket parallella berättelser , även benämnda parallella berättelser eller parallella tomter, betecknar en berättelsestruktur där författaren innehåller två eller flera separata berättelser kopplade till en gemensam karaktär, händelse eller tema. Parallella berättelser berikar ett arbete och har använts av dramatiker och romanförfattare i århundraden. Eftersom formen av modern läskunnighet fortsätter att förändras, forskar sig författarna i allt större utsträckning med berättande form och röst. Detta har resulterat i en senare ökning av romaner som utnyttjar flera perspektiv och parallella berättelser.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Parallell plotmall att använda i klassrummet när man undervisar i berättarstruktur och parallella berättelser

Storyboard Text

  • Plot A
  • Plot B
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen