Motion Ordförrådsexempel

Motion Ordförrådsexempel
More Dancing Characters

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Dancing Characters

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Lektionsplaner för Rörelse

Rörelse och Kinematik

Av Oliver Smith

Rörelse har studerats av forskare i årtusenden. Att använda visuella hjälpmedel för att introducera dessa koncept gör det lättare för studenter att få en solid förståelse och grund i kinematik som kan hjälpa dem i en rad andra aktiviteter och branscher!
Rörelse

Storyboard Beskrivning

Kinematik - Motion Vocabulary

Storyboard Text

 • ACCELERATION
 • MEDELHASTIGHET
 • Hon sprang 100 meter på 25 sekunder.
 • Så min genomsnittliga hastighet är 4 m / s!
 • STATIONÄR
 • STANNA
 • Acceleration är ett mått på hastighetsförändringen, mätt i m / s2.
 • Medelhastigheten beräknas genom att dividera det totala avståndet med den tid det tar att resa det avståndet.
 • Om ett objekt är stillastående, är det fortfarande och inte rör sig.
 • FRIKTION
 • Motion Vocabulary
 • SLUTHASTIGHET
 • Friktion är en kraft mellan två glidande föremål som motsätter sig rörelse.
 • Terminalhastighet är den maximala hastigheten som nås av ett fallande objekt. Detta händer när ett föremåls vikt är lika, men motsatt, till dragkraften.
Över 30 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen