Någon / Wanted / Så / Men / Då - Mall

Någon / Wanted / Så / Men / Då - Mall
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Delar av en Berättelse Lektionsplaner

Undervisning Delar av en Berättelse

Lektionsplaner av Rebecca Ray

Handling är huvudhändelserna i en berättelse, utarbetad och presenterad av författaren som ett sammanhängande händelseförlopp. Den här artikeln är till för grundskollärare som lär ut delarna av en berättelse till sina elever.
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Grafisk Arrangörsmall - Någon Önskad men så då

Storyboard Text

  • Vem är huvudpersonen?
  • NÅGON
  • Vad ville karaktären?
  • VILLE HA
  • Vad var problemet?
  • MEN
  • Hur försökte de lösa problemet?
  • Vad var lösningen på problemet?
  • SEDAN
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen